LOADER
Menu
Nyheder
58 Opslag

Alternativ finansiering

Staten og kommunernes økonomi er “som altid” presset. Det er vanskeligt af finde finansiering til nødvendige investeringer i ikke mindst infrastruktur, byudvikling og klimatilpasning, som er vigtige forudsætninger for at skabe vækst og udvikling i det ganske land. Traditionelt skattefinansierede investeringer kan have lange udsigter, da de sparsomme midler prioriteres til den borgernære velfærd. Realise kan hjælpe med at identificere og opstille alternative finansieringsmodeller, der kan være helt afgørende for at få gennemføre nødvendige investeringer som forudsætning for økonomisk vækst.

Læs videre

Har du brug for en samfundsøkonomisk vurdering?

Hvad er omkostningerne og gevinsterne for samfundet ved en ny- eller opgraderet vej eller bro/tunnel? Hvad er omkostningerne og gevinsterne for samfundet ved en ny- eller opgraderet jernbane? Hvad er omkostningerne og gevinsterne for samfundet ved ændringer i takster på faste forbindelser? Kan det svare sig for samfundet at investere i klimatilpasningsforanstaltninger mod skybrud og stormbrud? Realise hjælper dig med at give svaret.

Læs videre