LOADER
Menu

Arealudvikling starter med absorberingsanalysen

 • 18 sep. 2018
 • Absorbering
 • Er du lodsejer eller ejendomsudvikler? Ønsker du at udvikle grundarealer og sælge byggeretter til boliger og erhvervsformål? Så vil det være en fordel at få udarbejdet en professionel og uvildig absorberingsanalyse, der viser hvor mange m2 grundarealer, der efterspørges til boliger og erhvervsformål.

  Der er næsten ikke noget værre, end at udbyde salg af byggeretter i et bestemt område, for efterfølgende at konstatere at byggeretterne ikke kan sælges. Eller at der investeres i arealmodning i form af infrastruktur, forsyning, gadelys, parkeringspladser m.v. for efterfølgende at konstatere, at arealet ikke udvikles med boliger og erhverv.

  For ikke at komme i en sådan situation vil det være fordelagtigt, at man som lodsejer eller ejendomsudvikler får udarbejdet en professionel og uvildig analyse af hvor mange m2 grundarealer, der vil blive efterspurgt til boliger og erhverv i et bestemt område.

  Adm. direktør og partner i Realise ApS  Brian Gardner Mogensen siger:

  Det handler om at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Jo mere kvalificeret grundlaget er, desto større er chancen for at lykkes. Som privat eller offentlig lodsejer eller ejendomsudvikler, er man naturligvis interesseret i, at kunne sælge byggeretter i et bestemt område til attraktive priser. Ingen er interesserede i udviklingsprojekter, der ikke kan realiseres. Jeg har været så heldig at have været økonomisk rådgiver i de indledende faser på en række spændende store byudviklingsprojekter som f.eks. Køge Kyst, Fredericia C, omdannelsen af Sønderborg Havn, omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense samt Nærheden i Høje Taastrup. Den indsigt og de erfaringer som projekterne har givet mig, har bestyrket mig i, at det er afgørende vigtigt, at man starter med udarbejde en absorberingsanalyse, inden man begynder at planlægge for- og investere i en givent areal.”

  Billede af Brian Gardner Mogensen på projektkontoret i Helsingør. Kilde: Realise ApS

  Med afsæt i forudsætninger baseret på den historiske udvikling samt de forhold der påvirker efterspørgslen efter grundarealer til boliger og erhverv kan Realise skabe et kvalificeret grundlag for hvor mange m2 der kan forventes at blive behov for de kommende 5 år til:

  • boliger
  • kontorerhverv
  • produktionserhverv
  • detailhandel
  • restaurationer, caféer m.v
  • sociale institutioner (skoler, børnehaver m.v.)

  Realise tilbyder udover absorberingsanalyser:

  • at foretage beregninger af de samfundsøkonomiske effekter på antal nye arbejdspladser, antal nye borger og disses påvirkning af de kommunale skatteindtægter af arealudviklingsprojekter.

  For nærmere information om Realises ydelser kontakt:

  Brian Gardner Mogensen på 60522561 eller e-mail: [email protected]