LOADER
Menu
Kompetencer
Vores Kompetencer

Infrastruktur

Hvad er omkostningerne & gevinsterne ved investeringer i ny infrastruktur? Hvad betyder investeringer i infrastruktur for beskæftigelse og produktion lokalt, regionalt & nationalt? Hvad betyder investeringer i infrastruktur for befolkningsudvikling? Hvad betyder investeringer i infrastruktur for ejendomspriser & ejendomsskatter? Hvordan finansieres ny infrastruktur?

Byudvikling

Hvad er det realiserbare cash-flow i byudviklingen? Hvor mange boliger & erhvervsejendomme kan absorberes? Hvordan skabes den bedste parkeringsøkonomi? Opstilling af business cases? Hvem er de potentielle investorer?

Udvikling af erhvervshavne

Kan investeringen forrentes? Hvem er konkurrenterne og hvad kan de? Hvad er markedsgrundlaget for godsomsætning? Konkurrencedygtig prissætning af skibs- og vareafgifter? Udvikling af nye realiserbare havneydelser? Hvordan realiseres masterplaner. Opstilling af business cases og finansieringsmodeller. Investeringsredegørelse.

Erhvervsudvikling

Hvad skal der til for at skabe ny udvikling i det eksisterede erhvervsliv? Hvilke nye virksomheder kan tiltrækkes og hvordan? Hvilke rammevilkår virker? Hvem er investorerne i eksisterende eller nye erhvervsområder? Hvad skal erhvervsjord koste?

Turismeudvikling

Hvad er markedsgrundlaget for et nyt hotel? Hvordan er konkurrencesituationen for forlystelsesparker? Hvad betyder investeringer i turisme for beskæftigelse og produktion lokalt og regionalt? Hvordan tiltrækkes investorer?

Forretningsudvikling

Kapitalfremskaffelse, projektudvikling, due diligence, Projektledelse, mægler, lobbyisme, hjælp til tilbud og prækvalifikationsmateriale & effektanalyser

Værdisætning

Hvordan værdisætter vi grønne områder? Hvordan værdisætter vi infrastruktur? Værdisætning af byfornyede ejendomme & værdisætning af ejendomme med gårdhaver

Klimatilpasning

Hvordan skaber vi merværdi, når vi i fremtiden beskytter mod stormflod og skybrud? Hvordan øger vi gevinsterne og minimere omkostningerne ved klimatilpasning? Hvordan samordner vi klimatilpasning med andre tiltag, der mindsker gener for borgere og erhvervsliv? Hvordan nytænker vi fremtidens klimatilpasning?