LOADER
Menu
Nyheder
79 Opslag

Vi vinder kystbeskyttelse, by- og naturudvikling i Strøby Egede

I samarbejde med Schønherr (hovedrådgiver), WSP, Teknologirådet og Natour har Realise vundet opgaven med at skabe kystbeskyttelse, by- og naturudvikling i Strøby Egede. Opgaven skal udarbejdes for Stevns Kommune og er medfinansieret af Realdania.

Cost-benefit, parts- og bidragsfordeling og finansiering

Realise er ansvarlige for gennemførelse af samfundsøkonomiske cost-benefit beregninger, opstilling af parts- og bidragsfordeling samt beskrivelse af de finansieringsmodeller der kan realiseres.

Partner Brian Gardner Mogensen siger:

Det er er virkelig spændende opgave, der kalder på den tværfaglighed vi som rådgiverteam repræsenterer i form af arkitekt- og ingeniørkompetencer, inddragelse- og facilitering samt vores kompetencer i økonomi og finansiering.

Det er afgørende at der kan skabes en parts- og bidragsfordeling samt en realiserbar finansieringsmodel. Forudsætningen herfor er, at der kan skabes merværdier og gevinsterne ved at skabe kystbeskyttelse integreret med by- og naturudvikling i Strøby Egede er større end omkostningerne.

Jeg ser frem til samarbejdet med Stevns Kommune og internt i vores rådgiverteam“.

Studentermedarbejdere med flair for økonomi og statistik

Realise søger 2 studentermedarbejdere med stærke kvalifikationer i økonomi og statistik

Om Realise

Realise er en mindre specialiseret rådgivnings- og analysevirksomhed, der arbejder med at skabe et retvisende økonomisk beslutningsgrundlag for offentlige, kommercielle og institutionelle investeringer indenfor områderne:

 • By- og arealudvikling
  • Udvikling af arealer til boliger og erhverv.
 • Klimatilpasning
  • Udvikling af løsninger mod stormflod, højvande, skybrud og højtstående grundvand.
 • Infrastruktur
  • Udvikling af veje, jernbaner, havne, faste forbindelser og lufthavne.

Vi arbejder med businesscases med fokus på udbud og efterspørgsel, omkostninger, indtægter, cash-flow, finansiering. Vi arbejder med samfundsøkonomiske modeller som PLASK og TERESA som grundlag for investeringer i klimatilpasning og infrastruktur.

2 studentermedarbejdere

Realise søger 2 studentermedarbejdere der kan bistå med udarbejdelse af businesscases, PLASK-beregninger og TERESA-beregninger. Endvidere kommer du til at arbejde med diverse statiske og samfundsøkonomiske analyser af forskellig karakter.

Du bliver en del af en rådgivnings- og analysevirksomhed som sætter en ære i altid at skabe et retvisende økonomisk beslutningsgrundlag, der skaber den nødvendige tryghed for vores kunder og samarbejdspartnere.

Vi tilbyder

Vi tilbyder hver studentermedarbejder ca. 15 timer om ugen afhængig af omfanget af opgaver. I nogen perioder kan der være meget mens der er andre perioder er mindre. Vi tilbyder 140 kr. i timen og stiller bærbar pc og arbejdsplads i København til rådighed.  

Vi er meget fleksible i forhold til balancen mellem dine studieaktiviteter og dit studenterarbejde og vil forsøge at planlægge efter en win-win-situation for dig og for Realise.

Vi forventer et starts-tidspunkt i oktober 2021.

Kvalifikationer

Vi forventer at du er på kandidatdelen på en samfundsvidenskabelig uddannelse med stærke kompetencer og stor interesse for:

 • Makroøkonomi
 • Økonometri
 • Statistik
 • Metode
 • Skriftlig formidling

Vi forventer endvidere en høj grad af selvstændighed i arbejdet ligesom vi forventer at du kan indgå i tværfaglige projektsamarbejder med f.eks. arkitekter, ingeniører og humanister.   

Ansøgning Send en kortfattet ansøgning til [email protected] senest den 27.9.2021 og vedhæft CV, karakterudskrift og eventuelle anbefalinger. Har du spørgsmål til stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte Partner, Brian Gardner Mogensen, på tlf. 60522561 eller e-mail [email protected]

Vi vinder idéoplæg til omdannelse af Bispeengbuen

Forsidebillede: Kilde: TV2 Lorry

Frederiksberg og Københavns Kommuner har valgt Tegnestuen Vandkunsten A/S med KOMMON, Skaarup Landskab, Via Trafik, BACTOCON Sønderborg, LNH Water og Realise til at udarbejde idéoplæg til omdannelsen af Bispeengen. Idéoplægget skal danne grundlag for kommunernes politiske beslutning om, hvordan Bispeengen skal omdannes, hvis Bispeengbuen rives ned.

Læs mere her:

https://www.frederiksberg.dk/nyheder/ideoplaeg-til-omdannelse-af-bispeengbuen-er-paa-vej

https://www.kk.dk/nyheder/ideoplaeg-om-omdannelse-af-bispeengbuen-paa-vej

Vi ser i Realise frem til et godt samarbejde med Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune samt intern i vores team med Vandkunsten, KOMMON, Skaarup Landskab, Via Trafik, BACTOCON Sønderborg, LHN Water.