LOADER
Menu
Nyheder
102 Opslag

Er din ejendom et nyt hotelprojekt?

Er du i besiddelse af en ejendom, der har forudsætningerne til at blive til et nyt hotelprojekt? Lad os hjælpe dig med at vurdere ejendommen, markedet, økonomien og i sidste ende finde den rigtige hoteloperatør og hotelinvestor til hotelprojektet.

Hotelmarkedet i vækst igen efter COVID19

Den seneste hotelanalyse fra Realise Danmark viser at hotelmarkedet er i vækst igen efter at COVID19 i 2020 og 2021 lagde en effektiv dæmper på hotelovernatninger i Danmark og som følge heraf en dæmper på investeringer i nye hotelprodukter. Antallet af hotelovernatninger steg igen i 2022 og ligger over 2019 som var året inden COVID19.

Væksten i hotelovernatninger er størst i Region Hovedstaden efterfulgt af Region Syddanmark og Region Midtjylland. Væksten er general for hele Danmark og inkluderer også Region Nordjylland og Region Sjælland.

Se analysen fra Realise Danmark her:

Nye hoteller og hotelværelser på vej

Hotelanalysen identificerer følgende:

 • Yderligere 6.090 værelser undervejs i København mellem 2018-2023
 • 1.139 ekstra værelser er blevet annonceret i København mellem 2018-2023
 • Yderligere 1.899 værelser er undervejs i resten af Danmark mellem 2018-2023
 • 906 ekstra værelser er blevet annonceret i resten af Danmark mellem 2018-2023

De ovennævnte resultater skal tages med forbehold, da der kan være hotelprojekter der ikke er identificeret samt hotelprojekter der har ændret status.

Vil du vide mere?

Har du en ejendom der kan udvikles til et potentielt hotelprojekt? Så kontakt os for en nærmere dialog herom.

Kontakt:

Er du vores nye juniorøkonom?

Vi søger studentermedarbejdere med stærke kvalifikationer i økonomi og statistik. Vi er leverigsdygtige i høj faglighed, fleksibilitet i arbejdstider og ikke mindst godt humør.

Om Realise Danmark

Realise Danmark er en mindre specialiseret rådgivnings- og analysevirksomhed, der arbejder med at skabe et retvisende økonomisk beslutningsgrundlag for offentlige, kommercielle og institutionelle investeringer indenfor områderne:

 • By- og arealudvikling
  • Udvikling af arealer til boliger og erhverv.
 • Klimatilpasning
  • Udvikling af løsninger mod stormflod, højvande, skybrud og højtstående grundvand.
 • Infrastruktur
  • Udvikling af veje, jernbaner, havne, faste forbindelser og lufthavne.

Vi arbejder med businesscases med fokus på udbud og efterspørgsel, omkostninger, indtægter, cash-flow, finansiering. Vi arbejder med samfundsøkonomiske modeller som PLASK og TERESA som grundlag for investeringer i klimatilpasning og infrastruktur.

Studentermedarbejder

Realise Danmark søger studentermedarbejdere der kan bistå med udarbejdelse af markedsanalyser businesscases og samfundsøkonomiske cost-benefit beregninger.

Du bliver en del af en rådgivnings- og analysevirksomhed som sætter en ære i altid at skabe et retvisende økonomisk beslutningsgrundlag, der skaber den nødvendige tryghed for vores kunder og samarbejdspartnere.

Vi er meget fleksible i forhold til balancen mellem dine studieaktiviteter og dit studenterarbejde og vil forsøge at planlægge efter en win-win-situation for dig og for os.

Kvalifikationer

Vi forventer at du er på kandidatdelen på en samfundsvidenskabelig uddannelse med stærke kompetencer og stor interesse for:

 • Makroøkonomi
 • Økonometri
 • Statistik
 • Metode
 • Skriftlig formidling

Vi forventer en høj grad af selvstændighed i arbejdet, ligesom vi forventer at du kan indgå i tværfaglige projektsamarbejder med f.eks. arkitekter og ingeniører.   

Vi tilbyder

Vi tilbyder studentermedarbejdere ca. 15 timer om ugen afhængig af omfanget af opgaver. I nogen perioder kan der være meget mens der er andre perioder er mindre. Vi tilbyder en startløn på 140 kr. i timen og stiller bærbar pc og arbejdsplads på vores kontor i København til rådighed.  

Er du interesseret?

Send ansøgning til partner i Realise Danmark ApS Brian Gardner Mogensen på e-mail: [email protected] senest den 1.3.2024. Vi holder ansættelsessamtaler efter den 1.3.2024.

Realise Danmark bidrager med finansieringsmodeller til ny klimatilpasningsstrategi for Struer Havn

Realise Danmark er underrådgiver til WSP i forbindelse med udarbejdelse af en ny klimatilpasningsstrategi for Struer Havn.

Struer Havn er i gang med en transformation hvor erhvervshavnen omdannes til nye områder med kultur, natur, rekreative muligheder, beboelse og nye erhverv. En transformation der skal samtænkes med klimatilpasning og infrastruktur og hvor WSP er valgt som rådgiver med Realise Danmark som underrådgiver.

Realise Danmark er bidrager til klimastrategi med udarbejdelse af realiserbare finansieringsmodeller og bidragsfordelingsmodeller.

Realise Danmark har senest samarbejdet med WSP i forbindelse med følgende klimatilpasningsprojekter:

Der kan læses mere om klimastrategien for Struer Havn her:

https://www.wsp.com/da-dk/nyheder/2023/ny-klimatilpasningsstrategi-til-struer-havn