LOADER
Menu
Nyheder
64 Opslag

Vi er valgt til at beskytte Dragørs kyst

Realise er med i et rådgiverteam bestående af
Schønherr A/S, Orbicon/WSP, NATOUR Climate, Research, Development & Design og Almenr Ap, som skal komme med et bud på udvikling af Dragør Kommune som en klimarobust Kystkommune. Realise er konsulent i teamet med ansvar for den økonomiske plan.

Dragør Kommune som klimarobust kystkommune

Risikoen for oversvømmelse stiger i de kommende år i takt med de forventede klimaforandringer. Dragør Kommune ligger lavt i landskabet og er en del af de ti områder, som staten og EU har udpeget som sårbare over for havvandstigninger og stormflod. Med støtte fra Realdania og Miljø- og Fødevareministeret har Dragør Kommune besluttet at igangsætte arbejdet med en – på den ene side – konkretiseret og – på den anden side – strategisk udviklingsplan for “Den robuste kystkommune”. Målet er at kunne tilpasse kystbeskyttelsen af Dragør til fremtidens klima.

Parallelkonkurrence

Der er tale om en parallelkonkurrence udskrevet af Dragør Kommune og Realdania der løber frem til august 2020. Tre rådgiver hold er valgt til at deltage i parallelkonkurrencen:

  • Arkitema K/S og COWI A/S
  • GHB Landskabsarkitekter A/S med Hele Landet ApS, CORNELIUS VÖGE ApS og Tyréns A/S
  • Schønherr A/S med Orbicon/WSP, NATOUR Climate, Research, Development & Design og Almenr ApS

Mere information

For mere information om parallelkonkurrencen se her:

https://realdania.dk/nyheder/2020/02/dragoer-havvand-210220

https://www.dragoer.dk/vores-kommune/en-kommune-i-udvikling/diger-i-dragoer-den-klimarobuste-kystkommune/

Hotelmarkedet i fortsat vækst

Ny analyse fra Realise viser, at væksten i det danske hotelmarked forsætter med uformindsket styrke. Fordelt på regioner er det Hovedstadsregionen der oplever den markant største vækst i hotelovernatninger med mere end 0,5 mio. hotelovernatninger fra 2018 til 2019.

Hotelovernatninger i vækst

Analysen viser, at væksten i hotelovernatninger i Danmark har stået på siden 2010 med uafbrudt fremgang. Mens hovedstadsregionen ikke overraskende har førertrøjen på følger Region Syddanmark efter med en stigning i hotelovernatninger på tæt på 150.000.

I figuren nedenfor ses udviklingen i hotelovernatninger i Danmark fordelt på de fem regioner.

Kapacitetsudnyttelse på hotelværelser

Når der ses på kapacitetsudnyttelsen på hotelværelser, viser analysen at der er i gennemsnit er en belægning på hotelværelser i Danmark på ca. 58 %. I Hovedstadsregionen er belægningsprocenten på hotelværelser på knap 71 %. Region Syddanmark og Region Midtjylland ligger tæt på hinanden med en gennemsnitlig belægningsprocent på hhv. 51, 5 % for Region Syddanmark og lige knap 50 % for Region Midtjylland.

I figuren nedenfor ses udviklingen i kapacitetsudnyttelse på hotelværelser i Danmark fordelt på regioner.

Hvad byder fremtiden?

Analyser peger på, at der de senere år er etableret mange nye hotelværelser i Danmark og ikke mindst i København. Fremtiden byder på mere af det samme. En større hotelkapacitet med udvidelser af eksisterende hoteller med flere værelser og opførelse af nye hoteller i Danmark.

Fremtiden skal tages med forbehold for den igangværende Corona virus, der i yderste konsekvens kan betyde at den igangværende vækst ændres til tilbagegang.

For mere information

For mere information om hotelmarkedet i Danmark kontakt:

Partner Brian Gardner Mogensen på mobil: 60522561 eller e-mail: [email protected]

Fremtidens strategier til fremtidens destinationer

I samarbejde med Kvistgaard+Hird, By+Land, Firstmove og Senti har Realise udviklet et nyt fleksibelt rådgivningsprodukt målrettet strategiudviklingen i de nye turistdestinationer.

Udvikling og forandring

De nye destinationer er en fantastisk lejlighed til at tænke nyt. Alle må udvikle og forandre sig. Det gælder selvfølgelig også for os som rådgivere.
Kvistgaard+HIRD, By+Land, Firstmove og Senti er gået helt nye veje for at hjælpe med at udvikle skarpe strategier, der matcher de nye destinationers behov.

I en tid, hvor det gamle ikke er godt nok, hvor det nye hele tiden banker på døren, hvor gæsterne bliver mere krævende, hvor nye samarbejder ser dagens lys, og hvor det skarpe ikke kun består i at levere
strategier og løsninger. Det består også i at levere på nye og engagerende måder, der sikrer både forankring og fremdrift.

Med det afsæt har vi i teamet designet en helt ny type strategiproces. Den er tværfaglig, og den stiller krav til deltagerne – til destinationerne. For vi ønsker at udfordre de nye destinationer. Gør vi ikke det, bliver strategierne
ikke skarpe nok.

Strategiprocessens elementer og ydelser

Vores nye strategiproces er bygget op omkring fire elementer, som sikrer, at vi sammen når fra tanke til handling:

  • Perspektivet
  • Udfordringen
  • Løsningen
  • Beslutningen

Vi hjælper med:

  • Strategi – hele processen fra start til slut
  • Delstrategi – kun med fokus på et bestemt element i strategien
  • Strategitjek – fokus på en eksisterende strategi, der skal udfordres eller en ny strategi, der skal sikres gennemslagskraft

Hvem er vi?

Vi er et stærkt tværfagligt team med stor erfaring inden for bl.a. udvikling af strategier og planer for kommuner og destinationer, turismepolitikker, kommunikation, digitalisering, økonomiske analyser og forbrugerforståelse.

Teamet har erfaring og ekspertise på mange niveauer, og vi kender din virkelighed. Vi ved, hvad der skal til for at nå frem til fremtidens strategier for dig og din organisation. Vi bringer vores viden og erfaring i spil i alle dele af strategiprocessen – nok mest der, hvor du helst vil undgå det!

For nærmere information

For nærmere information eller få tilsendt uddybende materiale kontakt Partner Brian Gardner Mogensen på mobil: 60522561 eller e-mail: [email protected]