LOADER
Menu
Hotelmarkedet

Er din ejendom et nyt hotelprojekt?

Er du i besiddelse af en ejendom, der har forudsætningerne til at blive til et nyt hotelprojekt? Lad os hjælpe dig med at vurdere ejendommen, markedet, økonomien og i sidste ende finde den rigtige hoteloperatør og hotelinvestor til hotelprojektet.

Hotelmarkedet i vækst igen efter COVID19

Den seneste hotelanalyse fra Realise Danmark viser at hotelmarkedet er i vækst igen efter at COVID19 i 2020 og 2021 lagde en effektiv dæmper på hotelovernatninger i Danmark og som følge heraf en dæmper på investeringer i nye hotelprodukter. Antallet af hotelovernatninger steg igen i 2022 og ligger over 2019 som var året inden COVID19.

Væksten i hotelovernatninger er størst i Region Hovedstaden efterfulgt af Region Syddanmark og Region Midtjylland. Væksten er general for hele Danmark og inkluderer også Region Nordjylland og Region Sjælland.

Se analysen fra Realise Danmark her:

Nye hoteller og hotelværelser på vej

Hotelanalysen identificerer følgende:

  • Yderligere 6.090 værelser undervejs i København mellem 2018-2023
  • 1.139 ekstra værelser er blevet annonceret i København mellem 2018-2023
  • Yderligere 1.899 værelser er undervejs i resten af Danmark mellem 2018-2023
  • 906 ekstra værelser er blevet annonceret i resten af Danmark mellem 2018-2023

De ovennævnte resultater skal tages med forbehold, da der kan være hotelprojekter der ikke er identificeret samt hotelprojekter der har ændret status.

Vil du vide mere?

Har du en ejendom der kan udvikles til et potentielt hotelprojekt? Så kontakt os for en nærmere dialog herom.

Kontakt:

Realise bidrager til nyt Radisson Red hotel i Aarhus

Realise har bidraget med identificering af markedsunderlaget for det nye Radisson Red hotel i Aarhus, der er det første af sin slags i Skandinavien. Realise har undersøgt efterspørgslen efter hotelværelser i Aarhus.

Radisson Red Aarhus

Radisson Red Aarhus er det første af sin art i Skandinavien og er placeret i en eksisterende bygning i Rådhusgården med udsigt over blandt andet Rådhuspladsen, Musikhuset og Aros Kunstmuseum. Hotellet omfatter 78 store designværelser, moderne møde- og begivenhedsfaciliteter, et motionscenter, bar og restaurant.

Radisson Red Aarhus er realiseret i et samarbejde med investor og udvikler Niels Albertsen og European Hotel Group der har været ansvarlig for at tiltrække en international hoteloperatør – Radisson Hotel Group. Rådgivere er MOE A/S og Luplau & Poulsen ApS.

For mere information om Radisson Red Aarhus: https://www.europeanhotelgroup.com/Project_1

I 2016 åbnede det første Radisson Red i Bruxelles. I dag har kæden 12 hoteller repræsenteret i verden

Markedsanalyse og business case

Realises kernekompetencer i tilknytning til hotelprojekter er udarbejdelse af en professionel uvildig markedsanalyse samt opstilling af en retvisende business case som led i tilvejebringelse af et beslutningsgrundlag for et hotelprojekt.

For nærmere information om Realises ydelser kontakt Partner Brian Gardner Mogensen på tlf. 60522561 eller e-mail: [email protected]

Hotelmarkedet i fortsat vækst

Ny analyse fra Realise viser, at væksten i det danske hotelmarked forsætter med uformindsket styrke. Fordelt på regioner er det Hovedstadsregionen der oplever den markant største vækst i hotelovernatninger med mere end 0,5 mio. hotelovernatninger fra 2018 til 2019.

Hotelovernatninger i vækst

Analysen viser, at væksten i hotelovernatninger i Danmark har stået på siden 2010 med uafbrudt fremgang. Mens hovedstadsregionen ikke overraskende har førertrøjen på følger Region Syddanmark efter med en stigning i hotelovernatninger på tæt på 150.000.

I figuren nedenfor ses udviklingen i hotelovernatninger i Danmark fordelt på de fem regioner.

Kapacitetsudnyttelse på hotelværelser

Når der ses på kapacitetsudnyttelsen på hotelværelser, viser analysen at der er i gennemsnit er en belægning på hotelværelser i Danmark på ca. 58 %. I Hovedstadsregionen er belægningsprocenten på hotelværelser på knap 71 %. Region Syddanmark og Region Midtjylland ligger tæt på hinanden med en gennemsnitlig belægningsprocent på hhv. 51, 5 % for Region Syddanmark og lige knap 50 % for Region Midtjylland.

I figuren nedenfor ses udviklingen i kapacitetsudnyttelse på hotelværelser i Danmark fordelt på regioner.

Hvad byder fremtiden?

Analyser peger på, at der de senere år er etableret mange nye hotelværelser i Danmark og ikke mindst i København. Fremtiden byder på mere af det samme. En større hotelkapacitet med udvidelser af eksisterende hoteller med flere værelser og opførelse af nye hoteller i Danmark.

Fremtiden skal tages med forbehold for den igangværende Corona virus, der i yderste konsekvens kan betyde at den igangværende vækst ændres til tilbagegang.

For mere information

For mere information om hotelmarkedet i Danmark kontakt:

Partner Brian Gardner Mogensen på mobil: 60522561 eller e-mail: [email protected]