LOADER
Menu

Hotelmarkedet i fortsat vækst

 • 12 mar. 2020
 • Hotelmarkedet
 • Ny analyse fra Realise viser, at væksten i det danske hotelmarked forsætter med uformindsket styrke. Fordelt på regioner er det Hovedstadsregionen der oplever den markant største vækst i hotelovernatninger med mere end 0,5 mio. hotelovernatninger fra 2018 til 2019.

  Hotelovernatninger i vækst

  Analysen viser, at væksten i hotelovernatninger i Danmark har stået på siden 2010 med uafbrudt fremgang. Mens hovedstadsregionen ikke overraskende har førertrøjen på følger Region Syddanmark efter med en stigning i hotelovernatninger på tæt på 150.000.

  I figuren nedenfor ses udviklingen i hotelovernatninger i Danmark fordelt på de fem regioner.

  Kapacitetsudnyttelse på hotelværelser

  Når der ses på kapacitetsudnyttelsen på hotelværelser, viser analysen at der er i gennemsnit er en belægning på hotelværelser i Danmark på ca. 58 %. I Hovedstadsregionen er belægningsprocenten på hotelværelser på knap 71 %. Region Syddanmark og Region Midtjylland ligger tæt på hinanden med en gennemsnitlig belægningsprocent på hhv. 51, 5 % for Region Syddanmark og lige knap 50 % for Region Midtjylland.

  I figuren nedenfor ses udviklingen i kapacitetsudnyttelse på hotelværelser i Danmark fordelt på regioner.

  Hvad byder fremtiden?

  Analyser peger på, at der de senere år er etableret mange nye hotelværelser i Danmark og ikke mindst i København. Fremtiden byder på mere af det samme. En større hotelkapacitet med udvidelser af eksisterende hoteller med flere værelser og opførelse af nye hoteller i Danmark.

  Fremtiden skal tages med forbehold for den igangværende Corona virus, der i yderste konsekvens kan betyde at den igangværende vækst ændres til tilbagegang.

  For mere information

  For mere information om hotelmarkedet i Danmark kontakt:

  Partner Brian Gardner Mogensen på mobil: 60522561 eller e-mail: [email protected]