LOADER
Menu
Nyheder
76 Opslag

DragØerne

Vi har afleveret vores forslag til parallelkonkurrencen om udviklingen af Dragør som klimarobust kystkommune.

Vores forslag hedder: ”DragØerne, kystbeskyttelse – en alliance med naturen”, hvor vi foreslår vi en tilgang til kystbeskyttelse og kystudvikling, som tager afsæt i at udnytte og understøtte landskabets naturlige processer.

Forslaget er udviklet i tæt samarbejde i et team med Schønherr Orbicon | WSPNATOUR – Climate, Research, Development & DesignAlmenr Aps og Realise ApS samt gennem workshops med fagspecialister og politikere i bedømmelseskomitéen, repræsentanter for bodybuilding steroids online de berørte grundejere og interessenter.

Nu site er bedømmelsesprocessen for konkurrencen i gang, og der er endnu ikke udpeget en vinder af konkurrencen.

Partner Brian Gardner Mogensen under præsentationen af forslag den 4.11.2020 på Dragør Rådhus.

Vi siger tak for en særdeles godt og konstruktivt samarbejde i vores team og ser nu frem til bedømmelseskomiteens afgørelse primo 2021.

Vores forslag findes i en digital udgave her:

https://www.dragoer.dk/vores-kommune/en-kommune-i-udvikling/diger-i-dragoer-den-klimarobuste-kystkommune/udstilling-og-dialog-om-konkurrencen/

Vi udvikler Humlebæk bymidte

I samarbejde med Holscher Nordberg og Kommon udarbejder Realise en strategisk udviklingsplan for

Erection Problems and Erectile Dysfunction

Humlebæk bymidte for Fredensborg Kommune.

Den strategiske udviklingsplan for Humlebæk bymidte har fokus på et robust og realiserbart hovedgreb der sætter rammerne for helhedsplanen. Realise er ansvarlige for helhedsplanens økonomiske realiserbarhed omfattende estimering af indtægter og omkostninger samt Best Steroids Online cash-flow.

Strategisk udviklingsplan for

Impuissance Sexuelle Def

– 1. udkast – for Humlebæk bymidte

Du kan læse mere om arbejdet med humlebæk bymidte her: https://www.fredensborg.dk/kommunen/kommunen-i-udvikling/humlebaek-bymidte

Overfladenært grundvand: En samfundsøkonomisk analyse

KL og DANVA udfører over sommeren 2020 en samfundsøkonomisk

Efectos Secundarios De Levitra

analyse af tab og gevinster, ved kollektive løsninger på de problemer der kommer som følge af overfladenært grundvand.

Stigende grundvand

Stigende grundvand super p force er et problem for mange husejere og det vil vokse med mere nedbør. Når grundvandet kommer helt op i overfladen, forandrer det vores landskab, terræn samt levevilkår og det kan i sidste ende medføre store tab. Den enkelte lodsejer skal sikre sin grund og værdier, men erfaringen viser, at det i praksis kan være umuligt for den enkelte grundejer. I nogle tilfælde heller ikke økonomisk og samfundsmæssigt fornuftigt.

Lovhjemmel

Efter gældende regler har vandselskaber og kommuner ikke hjemmel til at varetage opgaven og kan derfor ikke overtage ansvaret for at løse problemerne. Derfor er der et stort behov for at lovgivningen indrettes, så problemerne med overfladenært grundvand kan løses på en hensigtsmæssig måde for borgerne/grundejerne, kommunerne og vandselskaberne.

Projektpartnere

KL og DANVA sammen med HOFOR, Vandcenter Syd, Herning Vand, Aarhus Vand og 4 kommuner, udarbejder nu en samfundsøkonomisk analyse som skal belyse tab og gevinster ved etablering af løsninger til håndtering af højtstående grundvand. De fire vandselskaber designer tekniske løsninger og laver beregninger på anlægs- og driftsudgifter for fire områder, hvor problemerne er åbenlyse.

Kouno og Realise

Kouno og Realise bidrager til arbejdet: For det første skaber vi en systematik for dataindsamling fra de tekniske løsninger og økonomien forbundet med dem. For det andet opgør vi de samfundsøkonomiske gevinster, når hyppighed og omfang af skader  begrænses – selv i en tid med stigende grundvand og mere nedbør. Projektet er vigtigt, fordi det kan belyse om, og i hvilket omfang, de fælles/kollektive løsninger kan give en samfundsmæssig gevinst. Vi ser frem til samarbejdet.