LOADER
Menu
Nyheder
58 Opslag

Ny kommerciel overnatningskapacitet i Nordsjælland

Realise har for Visit Nordsjælland arbejdet med hvordan der kan tiltrækkes investeringer i ny kommerciel overnatningskapacitet.

Udfordringerne i Nordsjælland

Kommunerne i VisitNordsjælland er udfordret på kommerciel overnatningskapacitet. Feriehusejerne ønsker ikke at leje deres sommerhuse ud. Samtidig udfordres campingpladser af stagnation i overnatningstal og deraf uudnyttet kapacitet. Det betyder, at det er svært at øge antallet af overnattende turister og kommunerne går dermed glib af det forbrug et øget antal turister vil skabe, herunder de nye arbejdspladser og de nye kommunale skatteindtægter der affødes af et øget antal turister i VisitNordsjælland.

Mulighederne i Nordsjælland

Med det afsæt har Realise undersøgt mulighederne for at tiltrække investeringer i ny kommerciel overnatningskapacitet i tilknytning til:

  • Husbåde i lystbådehavne
  • Nye forretningskoncepter i tilknytning til campingpladser
  • Hoteller/Badehoteller
  • Flexboliger
Partner i Realise Brian Gardner Mogensen på investeringskonference i Visit Nordsjælland på Hotel Bretagne i Hornbæk den 27-11-2018. Kilde: Visit Nordsjælland

Rapport om tiltrækning af ny kommerciel overnatningskapacitet kan læses her: https://www.visitnordsjaelland.dk/sites/default/files/asp/visitnordsjaelland/PDF/final_strateginotat_-_tiltraekning_af_investeringer_i_turismen_i_nordsjaelland_0.pdf

Tiltræk private investeringer til arealudvikling

De nye planstrategier er vedtaget i kommunerne og arbejdet med at få planstrategierne omsat til virkelighed går nu i gang. Det betyder samtidig at kommunernes målsætninger om nye borgere, nye virksomheder, flere turister og nye arbejdspladser skal indfries gennem konkrete udviklingsprojekter. Udviklingsprojekter der sikrer den nødvendige tiltrækning af private investeringer, så målsætningerne kan indfries.


Realise medvirker til at skabe grundlaget for de rigtige kommunale beslutninger

Når det handler om konkret arealudvikling f.eks. byudvikling, transformation af arealer fra et formål til et andet formål, udvikling af erhvervsområder m.v. er tiltrækning af private investeringer afgørende. Realise leveringsdygtige i den nødvendige viden, der gør at beslutningstagerne i kommunerne kan træffe de rigtige beslutninger og dermed realisere de politiske målsætninger.

Viden om hvor mange m2 der vil blive efterspurgt i et bestemt område i en given periode til f.eks. boliger og erhverv, er en afgørende del af et beslutningsgrundlag. Et vidensgrundlag der sikrer at kommunen kan udarbejde de rigtige lokalplaner med det rigtige indhold. Et vidensgrundlag der sikrer, at der ikke skal bruges unødig tid til ændringer i lokalplaner, der ikke imødekommer ønskerne i markedet. Og som koster tid, hvilket er en væsentlig negativ faktor, når private investeringer skal tiltrækkes.

Konkurrencen om investorernes gunst er intensiv

De kommuner der står med de bedste arealudviklingsprojekter, er også de kommuner der vil skabe interesse blandt investorerne. Investorernes fokus er altid på rentabiliteten og det økonomiske afkast. Kort sagt skal det sandsynliggøres, at et konkret arealudviklingsprojekt kan afsætte det nødvendige antal m2 til f.eks. bolig- og erhvervsformål. Derfor er analysen af efterspørgslen på et bestemt areal i en bestemt periode helt afgørende, når investorernes interesse skal vækkes og efterfølgende føre til konkrete investeringer i arealudviklingsprojekter.

For nærmere information læs bl.a. Brian Gardner Mogensens indlæg på byplanblog: https://www.byplanlab.dk/byplanblog/mere-fokus-paa-markedet-byplanlaegningen/

Kontakt Realise

For nærmere information om Realises ydelser kontakt:

Brian Gardner Mogensen på 60522561 eller e-mail: [email protected]


Realise skal udvikle Faaborg By og Havn

Hvor skal Faaborgs store udviklingsprojekter placeres? Hvordan forbindes den gamle bymidte og det omkringliggende landskab, og hvordan sikres by og havn mod stormflod?

Det er de spørgsmål som tre hold skal løse i konkurrence med hinanden om at skabe den bedste udviklingsplan for Faaborg Havn og By. En udviklingsplan der i sidste ende skal gøre byen attraktiv for borgere, turister og erhvervsliv.

Realise er en del af et team der ledes af GHB Landskabsarkitekter med Kjellander Sjöberg, professor og arkitekt Mogens A. Morgen og Tyréns som samarbejdspartnerne. I parallelkonkurrencen konkurreres der med teams anført af henholdsvis ADEPT og SLA.

Læs mere om parallelkonkurrencen her:https://realdania.dk/nyheder/2019/04/faaborg-midtbyplan-100419

Udviklingsplanen skal blandt andet skitsere, hvordan man kan udnytte Faaborgs tre udviklingsområder: Slagterigrunden, banegårdsområdet og kulturområdet. Derudover er klimasikring og etablering af nye forbindelser på tværs af kultur, by, havn og natur i fokus.

Realise er ansvarlig for at sikre at teamets udviklingsplan kan realiseres og dermed sikre de nødvendige investeringer og skabe den nødvendige vækst i Faaborg.