LOADER
Menu
Byudvikling

Brian Gardner Mogensen holder indlæg på byudviklingskonferencer i Byens Ejendom i foråret

Partner Brian Gardner Mogensen deltager i foråret med indlæg på to byudviklingskonferencer i regi af Byens Ejendom – “Nordkysten: Byudvikling og ejendomsmarked mellem Hellerup og Helsingør” og “Byudvikling på havne – best practice”.

Nordkysten: Byudvikling og ejendomsmarked mellem Hellerup og Helsingør

Konferencen har fokus på både byudvikling og erhvervsudvikling langs Nordkysten mellem Hellerup og Helsingør og finder sted den 29. marts 2022.

Brian vil tale om Nordsjælland som turismemagnet herunder mulighederne for udvikling af hoteller, badehoteller, ferieboliger, camping langs Nordkysten og i Nordsjælland.

Realise har udarbejder en rapport om turistinvesteringer for Visit Nordsjælland.

Læs mere her: https://byensejendom.dk/conference/nordkysten-byudvikling-og-ejendomsmarked-mellem-hellerup-og-helsingor-1247

Byudvikling på havne – best practice

Konferencen har fokus på erfaringer med transformation af udtjente erhvervshavne til byudvikling og finder sted den 24. maj 2022.

Brian vil tale om hvordan modelberegninger med fokus effekter i form af kommunale skatteindtægter (kommuneskalt og grundskyld) kan anvendes som led i tilvejebringelse af det økonomiske beslutningsgrundlag.

Realise har foretaget en modelberegning af de økonomiske effekter af en transformation af indre del af Kolding Havn fra erhvervshavn til en ny bydel med boliger, kontorerhverv, restauranter/cafeer og detailhandel.

Læs mere her: https://byensejendom.dk/conference/byudvikling-paa-havne—best-practice-1289

For nærmere information

For nærmere information kontakt Brian Gardner Mogensen på mobil 60522561 eller e-mail [email protected]

Vi vinder kystbeskyttelse, by- og naturudvikling i Strøby Egede

I samarbejde med Schønherr (hovedrådgiver), WSP, Teknologirådet og Natour har Realise vundet opgaven med at skabe kystbeskyttelse, by- og naturudvikling i Strøby Egede. Opgaven skal udarbejdes for Stevns Kommune og er medfinansieret af Realdania.

Cost-benefit, parts- og bidragsfordeling og finansiering

Realise er ansvarlige for gennemførelse af samfundsøkonomiske cost-benefit beregninger, opstilling af parts- og bidragsfordeling samt beskrivelse af de finansieringsmodeller der kan realiseres.

Partner Brian Gardner Mogensen siger:

Det er er virkelig spændende opgave, der kalder på den tværfaglighed vi som rådgiverteam repræsenterer i form af arkitekt- og ingeniørkompetencer, inddragelse- og facilitering samt vores kompetencer i økonomi og finansiering.

Det er afgørende at der kan skabes en parts- og bidragsfordeling samt en realiserbar finansieringsmodel. Forudsætningen herfor er, at der kan skabes merværdier og gevinsterne ved at skabe kystbeskyttelse integreret med by- og naturudvikling i Strøby Egede er større end omkostningerne.

Jeg ser frem til samarbejdet med Stevns Kommune og internt i vores rådgiverteam“.

Vi vinder idéoplæg til omdannelse af Bispeengbuen

Forsidebillede: Kilde: TV2 Lorry

Frederiksberg og Københavns Kommuner har valgt Tegnestuen Vandkunsten A/S med KOMMON, Skaarup Landskab, Via Trafik, BACTOCON Sønderborg, LNH Water og Realise til at udarbejde idéoplæg til omdannelsen af Bispeengen. Idéoplægget skal danne grundlag for kommunernes politiske beslutning om, hvordan Bispeengen skal omdannes, hvis Bispeengbuen rives ned.

Læs mere her:

https://www.frederiksberg.dk/nyheder/ideoplaeg-til-omdannelse-af-bispeengbuen-er-paa-vej

https://www.kk.dk/nyheder/ideoplaeg-om-omdannelse-af-bispeengbuen-paa-vej

Vi ser i Realise frem til et godt samarbejde med Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune samt intern i vores team med Vandkunsten, KOMMON, Skaarup Landskab, Via Trafik, BACTOCON Sønderborg, LHN Water.