LOADER
Menu
Byudvikling

15 år med byudviklingsprojekter

Partner i Realise Brian Gardner Mogensen har haft en finger med i beslutningsgrundlaget i en række større byudviklingsprojekter som bl.a. Kanalbyen i Fredericia, Nærheden i Hedehusene, Køge Kyst, Thomas B Thriges Gade i Odense, og Byens Havn i Sønderborg. Fælles for alle byudviklingsprojekterne er, at de alle er i gang med at blive realiseret.

Grundlag for de rigtige beslutninger

Brian har siden 2006 arbejdet med det økonomiske beslutningsgrundlag for konkrete byudviklingsprojekter. Fokus i Brians arbejde er på tilvejebringelse at et retvisende økonomiske beslutningsgrundlag, der gør det muligt for beslutningstagere – uanset det er kommuner, private grundejere eller private- og institutionelle investorer – at træffe de rigtige beslutninger.

Brian Gardner Mogensen siger:

I bund og grund handler det om, at beslutningstagerne foreligges et gennemarbejdet retvisende, professionelt og uvildigt grundlag i form af omkostninger, indtægter og cash-flow. Et beslutningsgrundlag der fører til, at der kan træffes beslutninger på et oplyst grundlag og som samtidig minimerer risici og i sidste ende kan forhindrer fejlinvesteringer.

Etablering af byudviklingsselskaber

I perioden 2006-2010 arbejdede Brian som projektleder og rådgiver i det nu hedengangne Grontmij- Carl Bro – i dag Sweco – hvor han har bidraget til udarbejdelsen af det økonomiske beslutningsgrundlag, der førte til etableringen af en række byudviklingsselskaber mellem en række kommuner og Realdania Arealudvikling (i dag Realdania By & Byg). Byudviklingsselskaberne omfatter Køge Kyst, Nærheden i Hedehusene, Kanalbyen i Fredericia (tidligere Fredericia C).

Brian Gardner Mogensen siger:

Der er tale om meget forskellige projekter og meget forskellige forløb. I Fredericia var jeg rådgiver i en meget lokalpolitisk følsom periode, der førte til, at det tidligere Fredericia Skibsværft A/S (nuværende FAYARD A/S) i 2010 flyttede til Munkebo på Fyn. På det tidligere værftsområde er Kanalbyen Fredericia i dag under realisering med opførelse nye forskellige typer af boliger kombineret med grønne byrum, kontorfaciliteter m.v.

I Køge var jeg rådgiver op til etableringen af byudviklingsselskabet Køge Kyst i 2009, der omfatter en udvikling af områderne Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden. I dag er specielt Stationsområdet udviklet med nye butikker, cafeer, restauranter m.v. mens en større del af Søndre Havn er udbygget med forskellige typer af boliger og ejerformer. En af de store barrierer for sammenhængskræften i Køge var jernbanen, der skærer igennem byen med Sønder Havn og Collstropgrunden på den ene side og Stationsområdet på den anden side. I dag er der skabt en vejunderføring under jernbanen. Dengang krydsede man jernbanen i niveau via bomovergang.

I Sønderborg var jeg rådgiver i umiddelbart forlængelse af den amerikanske arkitekt Frank Gehry i 2006 var blevet bedt om at skabe en masterplan for den tidligere industrihavn af Sønderborg Havneselskab. Havneselskabet ønskede, at planen skulle indeholde en blanding af boliger og kommercielt og kulturelt byggeri. I den forbindelse fik Frank Gehry (Gehry Partners) til opgave at genoplive havneområdet og skabe et enestående og levende byområde, der respekterer byens historie.

Jeg var i perioden 2008-2011 rådgiver på byudviklingsprojektet Nærheden øst for Hedehusene og syd for Roskildevej i Høje Taastrup Kommune. Dengang hed byudviklingsprojektet “Gammelsø”. Jeg var rådgiver i perioden, der førte frem til etableringen af byudviklingsselskabet Nærheden stiftet af Høje Taastrup Kommune og Realdania By & Byg i 2013. Fokus var på at skabe en grøn forstad til København.

Økonomi og marked

Brians faglighed er koncentreret om de økonomiske og markedsmæssige aspekter af byudvikling. Ikke mindst forholdet mellem omkostninger til byggemodning og indtægter fra salg af byggeretter.

Brian har desuden en særlig indsigt i finansieringsmodeller for parkering, som i en en række byudviklingsprojekter har væres særligt udfordrende. Dette skyldes at parkeringspladser i konstruktion over jorden eller under jorden er dyrt, hvilke kan udfordre økonomien i byudviklingsprojekterne.

Vi udvikler Humlebæk bymidte

I samarbejde med Holscher Nordberg og Kommon udarbejder Realise en strategisk udviklingsplan for

Erection Problems and Erectile Dysfunction

Humlebæk bymidte for Fredensborg Kommune.

Den strategiske udviklingsplan for Humlebæk bymidte har fokus på et robust og realiserbart hovedgreb der sætter rammerne for helhedsplanen. Realise er ansvarlige for helhedsplanens økonomiske realiserbarhed omfattende estimering af indtægter og omkostninger samt Best Steroids Online cash-flow.

Strategisk udviklingsplan for

Impuissance Sexuelle Def

– 1. udkast – for Humlebæk bymidte

Du kan læse mere om arbejdet med humlebæk bymidte her: https://www.fredensborg.dk/kommunen/kommunen-i-udvikling/humlebaek-bymidte

Ingen grund til gætværk i byplanlægningen

Hvor mange m2 boliger og hvilke typer boliger bliver der behov for i fremtiden? Hvor mange m2 erhverv og hvilke typer erhverv bliver der behov for i fremtiden? Disse spørgsmål er afgørende at kunne svare på, når der planlægges for nye bolig- og erhvervsarealer i kommunerne. Realise er leveringsdygtig i et professionelt, uvildigt og retvisende grundlag, der sikrer en optimal arealanvendelse.

Med den “rigtige” arealanvendelse realises salg af byggeretter

Hvad er den “rigtige” arealanvendelse? Det er når en kommune udlægger et areal til f.eks. nye tæt-lav boliger som efterfølgende realiseres i form af at byggeretterne sælges, boligerne opføres og mennesker flytter ind. Det er det med andre ord, når der er et match mellem hvad markedet efterspørger og hvad arealer udlægges til, siger Martin Elmegaard Mortensen Partner i Realise.

Omvendt steroide piller er der tale om “forkert” arealanvendelse, hvis der udlægges arealer til f.eks. etagebyggeri i lejeboliger og det efterfølgende ikke realiseres, men det viser sig, at efterspørgslen på lige præcis det areal er f.eks. kontorerhverv. Med andre ord er der her ikke et match mellem efterspørgslen i markedet og arealanvendelsen, siger Martin Elmegaard Mortensen.

Hvordan identificeres den rigtige arealanvendelse?

Realise er leveringsdygtig i professionelle, uvildige og retvisende absorberingsanalyser af efterspørgslen efter m2 til boliger og erhverv og typen af boliger og erhverv.

Med afsæt i forudsætninger baseret på den historiske udvikling samt de forhold der påvirker efterspørgslen efter grundarealer til boliger og erhverv kan Realise skabe et kvalificeret grundlag for hvor mange m2 der kan forventes at blive behov for de kommende år til:

  • boliger
  • kontorerhverv
  • produktionserhverv
  • detailhandel
  • restaurationer, caféer m.v
  • sociale institutioner (skoler, børnehaver m.v.)

Realise tilbyder udover absorberingsanalyser:

  • at foretage beregninger af de samfundsøkonomiske effekter på antal nye arbejdspladser, antal nye borger og disses påvirkning af de kommunale skatteindtægter af arealudviklingsprojekter.

For nærmere information

For nærmere information om Realises ydelser kontakt:

Martin Elmegaard Mortensen på 22565661 eller e-mail: [email protected]