LOADER
Menu
Byudvikling

Gevinster ved byudvikling

Hvor mange nye borgere? Hvor mange nye arbejdspladser? Hvor mange nye kommunale skatteindtægter? Disse spørgsmål kan være vigtige at få svar på, når kommunalpolitikerne træffer beslutning om, at byfortætte, byudvikle eller transformere udslidte erhvervsarealer til nye bydele med boliger, detailhandel og kontorerhverv. Realise leverer retvisende effektberegninger af gevinster ved byudvikling.

Byudvikling som økonomisk motor

Kommunal planlægning for byudvikling kan være afgørende for, om kommunen lykkedes med at skabe vækst da byerne i høj grad kan være den motor, der skubber på en positiv økonomisk udvikling.

De fleste er enige i, at den fremtidige udvikling forventes at ske primært i byerne, hvilket stiller store krav til kommunernes planlægning for områder, der vedrører byudvikling. Det gælder både for byfortætning og bytransformation, når kommunerne planlægger for nye m2 til boliger og erhverv.

Byerne i forandring

Uanset der er tale om byer i økonomisk vækst eller byer i økonomisk tilbagegang er byerne under konstant forandring.  I vækstområder handler det om at tilvejebringe nye m2 til nye nye boliger, erhverv, offentlige institutioner m.v. i nye områder, hvor efterspørgslen er til stede. I områder med økonomisk tilbagegang er der i højere grad tale om behov for omdannelse af nedslidte eller udtjente områder, hvor formålet er, at skabe ny udvikling.

Gevinster er en vigtig del af beslutningsgrundlaget

Partner i Realise Brian Gardner Mogensen siger om gevinster af byudviklingsprojekter:

Hvis jeg var kommunalbestyrelsesmedlem, ville jeg som en del af et beslutningsgrundlag for et byudviklingsprojekt efterspørge svaret på, hvad vi som kommune får ud af at beslutte os for et byudviklingsprojekt i form af nye borgere, nye arbejdspladser og nye skatteindtægter. Det ville jeg gøre for at kunne sammenholde omfanget af kommunale omkostninger med omfanget af gevinster af et byudviklingsprojekt. Gevinsterne skal gerne overstige de kommunale omkostninger i form af omkostninger til f.eks. infrastruktur, byrum, parkering m.v. Med andre ord svaret på hvorfor byudviklingsprojektet er et godt projekt for kommunen.

Samtidig finder jeg det vigtigt, at man som folkevalgt kommunalbestyrelsesmedlem får mulighed for at prioritere mellem forskellige muligheder for kommunale investeringsprojekter både hvad angår omkostninger og gevinster. Det forudsætter, at man som folkevalgt ved både hvad omkostningerne og gevinsterne ved de forskellige investeringsmuligheder er.

Vil du vide mere?

Realise er eksperter i tilvejebringelse af et retvisende økonomisk beslutningsgrundlag med fokus på både omkostninger og gevinster ved byudviklingsprojekter.

For nærmere information kontakt Brian Gardner Mogensen på mobil: 60522561 eller e-mail: [email protected]

Vi vinder Faaborg Havn og By

”Vi dyrker Faaborg” er titlen på det vinderforslag til Faaborg Havn og By, som Realise i samarbejde med GHB Landskabsarkitekter som hovedrådgiver sammen med Kjellander Sjöberg, Mogens Morgen og Tyréns har udarbejdet.

Det vindende konkurrenceforslag indeholder en strategi for bæredygtig og forretningsmæssig udvikling, hvor Faaborgs historie og potentialer dyrkes, og hvor klimasikring og etablering af nye forbindelser på tværs af kultur, by, havn og natur er i fokus.

Dommerkomiteen skriver: Vinderforslaget ”Vi dyrker Faaborg” binder på smukkeste vis byen sammen og skaber bro mellem vores stolte fortid og en fremtid, hvor dyrkningen står centralt –hvad enten det drejer sig om fødevarer, sport, sundhed eller kunst.

Se forslaget til udviklingsplan for Faaborg Havn og By her: https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/By_Land_og_Kultur/Natur_og_Landskab/Plan/Slagterigrunden/GHB-Aflevering-mappe-low.pdf.pdf


Realise skal udvikle Faaborg By og Havn

Hvor skal Faaborgs store udviklingsprojekter placeres? Hvordan forbindes den gamle bymidte og det omkringliggende landskab, og hvordan sikres by og havn mod stormflod?

Det er de spørgsmål som tre hold skal løse i konkurrence med hinanden om at skabe den bedste udviklingsplan for Faaborg Havn og By. En udviklingsplan der i sidste ende skal gøre byen attraktiv for borgere, turister og erhvervsliv.

Realise er en del af et team der ledes af GHB Landskabsarkitekter med Kjellander Sjöberg, professor og arkitekt Mogens A. Morgen og Tyréns som samarbejdspartnerne. I parallelkonkurrencen konkurreres der med teams anført af henholdsvis ADEPT og SLA.

Læs mere om parallelkonkurrencen her:https://realdania.dk/nyheder/2019/04/faaborg-midtbyplan-100419

Udviklingsplanen skal blandt andet skitsere, hvordan man kan udnytte Faaborgs tre udviklingsområder: Slagterigrunden, banegårdsområdet og kulturområdet. Derudover er klimasikring og etablering af nye forbindelser på tværs af kultur, by, havn og natur i fokus.

Realise er ansvarlig for at sikre at teamets udviklingsplan kan realiseres og dermed sikre de nødvendige investeringer og skabe den nødvendige vækst i Faaborg.