LOADER
Menu
Bosætning

Tiltræk private investeringer til arealudvikling

De nye planstrategier er vedtaget i kommunerne og arbejdet med at få planstrategierne omsat til virkelighed går nu i gang. Det betyder samtidig at kommunernes målsætninger om nye borgere, nye virksomheder, flere turister og nye arbejdspladser skal indfries gennem konkrete udviklingsprojekter. Udviklingsprojekter der sikrer den nødvendige tiltrækning af private investeringer, så målsætningerne kan indfries.


Realise medvirker til at

Når det handler om konkret arealudvikling f.eks. byudvikling, transformation af arealer fra et formål til et andet formål, udvikling af erhvervsområder m.v. er tiltrækning af private investeringer afgørende. Realise leveringsdygtige i den nødvendige viden, der gør at beslutningstagerne i kommunerne kan træffe de rigtige beslutninger og dermed realisere de politiske målsætninger.

Viden om hvor mange m2 der vil blive efterspurgt i et bestemt område i en given periode til f.eks. boliger og erhverv, er en afgørende del af et beslutningsgrundlag. Et vidensgrundlag der sikrer at kommunen kan udarbejde de rigtige lokalplaner med det rigtige indhold. Et vidensgrundlag der sikrer, at der ikke skal bruges unødig tid til ændringer i lokalplaner, der ikke imødekommer ønskerne i markedet. Og som koster tid, hvilket er en væsentlig negativ faktor, når private investeringer skal tiltrækkes.

Konkurrencen om investorernes gunst er intensiv

De kommuner der står med de bedste arealudviklingsprojekter, er også de kommuner der vil skabe interesse blandt investorerne. Investorernes fokus er altid på rentabiliteten og det økonomiske afkast. Kort sagt skal det sandsynliggøres, at et konkret arealudviklingsprojekt kan afsætte det nødvendige antal m2 til f.eks. bolig- og erhvervsformål. Derfor er analysen af efterspørgslen på et bestemt areal i en bestemt periode helt afgørende, når investorernes interesse skal vækkes og efterfølgende føre til konkrete investeringer i arealudviklingsprojekter.

For nærmere information læs bl.a. Brian Gardner Mogensens indlæg på byplanblog: https://www.byplanlab.dk/byplanblog/mere-fokus-paa-markedet-byplanlaegningen/

Kontakt Realise

For nærmere information om Realises ydelser kontakt:

Brian Gardner Mogensen på 60522561 eller e-mail: [email protected]


Vi skaber grundlaget for den realiserbare bosætningsstrategi

Arbejdet med nye bosætningsstrategier er i fuld gang i de danske kommuner. Fokus er på hvordan kommunerne fastholder eksisterende borgere og hvordan der kan tiltrækkes nye borgere.  I Realise tilbyder vi, at udarbejde en professionel og uvildig “absorberingsanalyse” som grundlag for en realiserbar kommunal bosætningsstrategi. Med en absorberingsanalyse står kommunalbestyrelsen med et retvisende grundlag for den fremtidige efterspørgsel efter grundarealer til boligformål i kommunen.

Læs videre