LOADER
Menu

Vi skaber grundlaget for den realiserbare bosætningsstrategi

 • 21 aug. 2018
 • Bosætning/Byudvikling
 • Arbejdet med nye bosætningsstrategier er i fuld gang i de danske kommuner. Fokus er på hvordan kommunerne fastholder eksisterende borgere og hvordan der kan tiltrækkes nye borgere.  I Realise tilbyder vi, at udarbejde en professionel og uvildig “absorberingsanalyse” som grundlag for en realiserbar kommunal bosætningsstrategi. Med en absorberingsanalyse står kommunalbestyrelsen med et retvisende grundlag for den fremtidige efterspørgsel efter grundarealer til boligformål i kommunen.

  Der er meget store forskelle på den måde kommunerne i Danmark arbejder med bosætningsstrategier på. For nogle kommuner er det ikke et spørgsmål om, hvorvidt der kan tiltrækkes nye borgere. Det er derimod et spørgsmål om, hvor mange nye borgere, der kan tiltrækkes. Det gælder i særlig grad en række kommuner beliggende i og omkring de større byer som København, Aarhus, Odense, Aalborg samt i f.eks. Trekantområdet. For andre kommuner handler det om at fastholde eksisterende borgere i kommunen samt at skabe forudsætningerne for, at potentielt nye borgere vil vise interesse for kommunen. I disse kommuner er etablering af nye arbejdspladser et omdrejningspunkt. Uden nye arbejdspladser ingen interesse fra potentielt nye borgere.

  Realise arbejder med at skabe et retvisende grundlag for politiske beslutninger, der sikrer, at beslutningstagerne træffer beslutning på et grundlag, der baserer sig på den nødvendige uvildighed og professionelle indsigt i markedet.

  Adm. direktør og partner Brian Gardner Mogensen siger:

  Vi er i Realise meget bevidste om vores rolle som uvildige og professionelle økonomiske konsulenter, der skal sikre, at kommunalpolitikerne præsenteres for et retvisende beslutningsgrundlag. Vi drømmer ikke. Det er ikke vores rolle. Vi tror på, at kommunalpolitikerne ønsker en realiserbar bosætningsstrategi. En bosætningsstrategi der baserer sig på, hvad der rent faktisk er muligt at realisere i den pågældende kommune. En bosætningsstrategi der baserer sig på en uvildig og professionel analyse af den fremadrettede efterspørgsel efter grundarealer til boligformål i markedet, herunder ikke mindst en vurdering af kommunens konkurrencesituation“.

  Realises absorberingsanalyser baserer sig på følgende elementer:

  • En statistisk analyse med fokus på en række socioøkonomiske parametre, der har betydning for vores vurdering af efterspørgslen efter grundarealer i den pågældende kommune.
  • En analyse af befolkning, bolig- og erhvervsmarkedet i kommunen, der har betydning for vores vurdering af efterspørgslen efter grundarealer i kommunen.
  • En vurdering af de tiltag og investeringer der er realiseret eller forventes at blive realiseret og som har betydning for kommunens muligheder for at skabe vækst og dermed påvirke efterspørgslen efter grundarealer i kommunen.

  Realise har senest udarbejdet absorberingsanalyser for Faaborg-Midtfyn Kommune og Kerteminde Kommune. For eksempler på absorberingsanalyser se:

  https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Kommunalbestyrelsen_2017/2017/08-05-2017/%C3%85ben%20dagsorden/Bilag/Punkt_110_Bilag_1.p
  https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Kommunalbestyrelsen_2017/2017/08-05-2017/%C3%85ben%20dagsorden/Bilag/Punkt_110_Bilag_2.pdf