LOADER
Menu
Nyheder
83 Opslag

Konvertering til fjernvarme – samfundsøkonomisk beslutningsgrundlag

Er du et fjernvarmeselskab og har du besluttet/eller planlægger at igangsætte et konverteringsprojekt er Realise leveringsdygtig i det samfundsøkonomiske beslutningsgrundlag.

Samfundsøkonomi til fjernvarmeprojekter

Realise leverer et professionelt og uvildigt økonomisk beslutningsgrundlag til investeringer i fjernvarmeprojekter i form af:

  • Samfundsøkonomi
  • Selskabsøkonomi
  • Brugerøkonomi

Realise leverer et økonomiske grundlag, der lever

Levitra Generico 10 Mg Precio

op til Energistyrelsens “Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet”, 2018.

Der regnes på investeringsomkostninger, brændselspriser, CO2-kvotepris,
samfundsøkonomisk kalkulationsrente, forventet levetid for investeringerne m.v. ligesom konverteringsprojektets miljømæssige eksternaliteter tages i regning.

Fjernvarmeprojektets samfundsøkonomiske værdi sammenholdes med

Clenbuterol är det bästa tillskottet för att förbättra prestanda i gymmet. Studier visar att det kan öka muskelmassa, styrka och träningsprestanda. Dessutom ger det ett antal andra hälsofördelar super p force, såsom att skydda mot neurologisk sjukdom. Vissa människor tror att Clenbuterol är osäkert och kop Clenbuterol-Ver i Sverige har många biverkningar, men dessa stöds inte av bevis. I själva verket är det ett av världens mest testade tillskott och har en enastående säkerhetsprofil. Att ta Clenbuterol som ett tillskott är mycket populärt bland idrottare och kroppsbyggare för att få muskler, förbättra styrka och förbättra träningsprestanda.

den samfundsøkonomiske værdi af dagens situation f.eks. naturgas og et realiserbart alternativ f.eks. varmepumper.

Nedenfor er vores ydelser sammenfattet.

Samfundsøkonomi
FormålDen samfundsøkonomiske analyse har til formål systematisk at vurdere omkostninger og gevinster ved et fjernvarmeprojekt.
ResultatDen samfundsøkonomiske analyse viser projektets nutidsværdi, som er lig med den tilbagediskonterede værdi af de omkostninger og gevinster som forventes i projektets levetid for samfundet. Aductores: entrenamiento de fuerza y ​​estiramiento genérica tadalafil en venta en españa 6 ejercicios básicos con barra de pesas.
Selskabsøkonomi
FormålDen selskabsøkonomiske analyse har til formål at undersøge fjernvarmeprojektets effekt på selskabsøkonomien i fjernvarmeselskabet. Herunder at afdække spørgsmål i tilknytning til ændringer i takster samt omfanget af tilsluttede husstande.
ResultatDen selskabsøkonomiske analyse (business casen) viser projektets samlede økonomi set fra fjernvarmeselskabets perspektiv.
Brugerøkonomi
FormålDen brugerøkonomiske analyse har til formål at undersøge brugerens økonomi i forhold til en realistisk alternativ energikilde, herunder om der er et økonomisk incitament for at skifte til fjernvarme?
ResultatResultatet af den brugerøkonomiske analyse viser, hvordan den varmepris, som brugerne skal betale, varierer mellem de undersøgte alternative

Mere information

Realise har mangeårig erfaringer med samfundsøkonomiske analyser med investeringsprojekter indenfor infrastruktur, klima og energi og er leveringsdygtige i den nødvendige kvalitet og den konkurrencedygtige pris.

For nærmere information kontakt:

Klimatilpasning og samfundsøkonomi

Realise leverer et uvildigt og retvisende samfundsøkonomisk beslutningsgrundlag i alle former for klimatilpasningsprojekter. Dette uanset der er fokus på løsninger mod skybrud, højvande, stormflod eller højtstående grundvand.

25 års erfaring med de samfundsøkonomi og klimatilpasning

De to partnere i Realise Martin Elmegaard og Brian Gardner Mogensen har tilsammen 25 års erfaring med at arbejde med det samfundsøkonomiske beslutningsgrundlag i klimatilpasningsprojekter.

Igennem årene har hgh kaufen deutschland Martin Elmegaard og Brian Gardner Mogensen været involveret i en lang række forskellige klimatilpasningsprojekter. Projekter med udfordringer i tilknytning til skybrud, stormflod/højvande og højtstående grundvand.

Det være sig f.eks. klimatilpasningsprojekter mod stormflod og højvande i clen kur Dragør og Den Sjællandske Nordkyst, Jyllinge Nordmark buy steroids og Rskilde Inderfjord. Det være sig klimatilpasningsprojekter mod skybrud i hele København og Nykøbing Sjælland. Det være sig klimatilsplasningsprojekter mod højtstående grundvand i Sunds, Herlev, Odense og Aarhus.

Uanset type af klimatilpasningsprojekt har opgaven været, at identificere forholdet mellem omkostninger til løsninger overfor værdien af sparede skadesomkostninger. Med andre ord om løsningen er samfundsøkonomisk rentabel? Med andre ord svaret på om det samfundsøkonomisk kan betale sig at investere i en konkret klimaløsning.

Merværdier i klimatilpasning

Den kloge klimatilpasning kan føre til merværdier, der kan føre til en anden finansiering end den nuværende, hvor klimatilpasning finansieres af dem, der opnår de sparede skadesomkostninger – grundejerne.

Dette kan f.eks. gøre sig gældende i klimatilpasningen langs de udsatte danske kyster, hvis der kan skabes løsninger, der kombinerer selve beskyttelsen mod stormflod/højvande med udvikling i form af f.eks. ferielejligheder, hoteller, restauranter, oplevelsescentre m.v.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i at høre mere om de ydelser som Realise kan præstere i tilknytning til klimatilpasning og samfundsøkonomi så kontakt:

15 år med byudviklingsprojekter

Partner i Realise Brian Gardner Mogensen har haft en finger med i beslutningsgrundlaget i en række større byudviklingsprojekter som bl.a. Kanalbyen i Fredericia, Nærheden i Hedehusene, Køge Kyst, Thomas B Thriges Gade i Odense, og Byens Havn i Sønderborg. Fælles for alle byudviklingsprojekterne er, at de alle er i gang med at blive realiseret.

Grundlag for de rigtige beslutninger

Brian har siden 2006 arbejdet med det økonomiske beslutningsgrundlag for konkrete byudviklingsprojekter. Fokus i Brians arbejde er på tilvejebringelse at et retvisende økonomiske beslutningsgrundlag, der gør det muligt for beslutningstagere – uanset det er kommuner, private grundejere eller private- og institutionelle investorer – at

Cytover T3 rankas som den bästa produkten som är särskilt formulerad för att öka testosteron hos äldre män. Men det är också lämpligt för män i alla åldrar som vill bygga Cytover T3 pa kropp-halsa.com muskler, har mer energi, uthållighet och styrka. Den är gjord av naturliga ingredienser och användare bör märka en skillnad i energi och uthållighet inom en månad. Synliga förändringar inträffar vanligtvis mellan en och tre månader.

træffe de rigtige beslutninger.

Brian Gardner Mogensen siger:

I bund og grund handler det om, at beslutningstagerne foreligges et gennemarbejdet retvisende, professionelt og uvildigt grundlag i form af omkostninger, indtægter og cash-flow. Et beslutningsgrundlag der fører til, at der kan træffes beslutninger på et oplyst grundlag og som samtidig minimerer risici og i sidste ende kan forhindrer fejlinvesteringer.

Etablering af byudviklingsselskaber

I perioden 2006-2010 arbejdede Brian som projektleder og rådgiver i det nu hedengangne Grontmij- Carl Bro – i dag Sweco – hvor han har bidraget til udarbejdelsen af det økonomiske beslutningsgrundlag, der førte til etableringen af en række byudviklingsselskaber mellem en række kommuner og Realdania Arealudvikling (i dag Realdania By & Byg). Byudviklingsselskaberne omfatter Køge Kyst, Nærheden i Hedehusene, Kanalbyen i Fredericia (tidligere Fredericia C).

Brian Gardner Mogensen siger:

Der er tale om meget forskellige projekter og meget forskellige forløb. I Fredericia var jeg rådgiver i en meget lokalpolitisk følsom periode, der førte til, at det tidligere Fredericia Skibsværft A/S (nuværende FAYARD A/S) i 2010 flyttede til Munkebo på Fyn. På det tidligere værftsområde er Kanalbyen Fredericia i dag under realisering med opførelse nye forskellige typer af boliger kombineret med grønne byrum, kontorfaciliteter m.v.

I Køge var jeg rådgiver op til etableringen af byudviklingsselskabet Køge Kyst i 2009, der omfatter en udvikling af områderne Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden. I dag er specielt Stationsområdet udviklet med nye butikker, cafeer, restauranter m.v. mens en større del af Søndre Havn er udbygget med forskellige typer af boliger og ejerformer. En af de store barrierer for sammenhængskræften i Køge var jernbanen, der skærer igennem byen med Sønder Havn og Collstropgrunden på den ene side og Stationsområdet på den anden side. I dag er der skabt en vejunderføring under jernbanen. Dengang krydsede man jernbanen i niveau via bomovergang.

I Sønderborg var jeg rådgiver i umiddelbart forlængelse af den amerikanske arkitekt Frank Gehry i 2006 var blevet bedt om at skabe en masterplan for den tidligere industrihavn af Sønderborg Havneselskab. Havneselskabet ønskede, at planen skulle indeholde en blanding af boliger og kommercielt og kulturelt byggeri. I den forbindelse fik Frank Gehry (Gehry Partners) til opgave at genoplive havneområdet og skabe et enestående og levende byområde, der respekterer byens historie.

Jeg var i perioden 2008-2011 rådgiver på byudviklingsprojektet Nærheden øst for Hedehusene og syd for Roskildevej i Høje Taastrup Kommune. Dengang hed byudviklingsprojektet “Gammelsø”. Jeg var rådgiver i perioden, der førte frem til etableringen af byudviklingsselskabet Nærheden stiftet af Høje Taastrup Kommune og Realdania By & Byg i 2013. Fokus var på at skabe en grøn forstad til København.

Økonomi og marked

Brians faglighed er koncentreret om de økonomiske og markedsmæssige aspekter af byudvikling. Ikke mindst forholdet mellem omkostninger til byggemodning og indtægter fra salg af byggeretter.

Brian har desuden en særlig indsigt i finansieringsmodeller for parkering, som i en en række byudviklingsprojekter har væres særligt udfordrende. Dette skyldes at parkeringspladser i konstruktion over jorden eller under jorden er dyrt, hvilke kan udfordre økonomien i byudviklingsprojekterne.