LOADER
Menu
Nyheder
102 Opslag

Vi søger studentermedarbejdere med stærke kvalifikationer i økonomi og statistik

Om Realise Danmark

Realise Danmark er en mindre specialiseret rådgivnings- og analysevirksomhed, der arbejder med at skabe et retvisende økonomisk beslutningsgrundlag for offentlige, kommercielle og institutionelle investeringer indenfor områderne:

 • By- og arealudvikling
  • Udvikling af arealer til boliger og erhverv.
 • Klimatilpasning
  • Udvikling af løsninger mod stormflod, højvande, skybrud og højtstående grundvand.
 • Infrastruktur
  • Udvikling af veje, jernbaner, havne, faste forbindelser og lufthavne.

Vi arbejder med businesscases med fokus på udbud og efterspørgsel, omkostninger, indtægter, cash-flow, finansiering. Vi arbejder med samfundsøkonomiske modeller som PLASK og TERESA som grundlag for investeringer i klimatilpasning og infrastruktur.

Studentermedarbejdere

Realise Danmark søger studentermedarbejdere der kan bistå med udarbejdelse af markedsanalyser businesscases og samfundsøkonomiske cost-benefit beregninger.

Du bliver en del af en rådgivnings- og analysevirksomhed som sætter en ære i altid at skabe et retvisende økonomisk beslutningsgrundlag, der skaber den nødvendige tryghed for vores kunder og samarbejdspartnere.

Vi tilbyder

Vi tilbyder studentermedarbejdere ca. 15 timer om ugen afhængig af omfanget af opgaver. I nogen perioder kan der være meget mens der er andre perioder er mindre. Vi tilbyder en startløn på 140 kr. i timen og stiller bærbar pc og arbejdsplads i København til rådighed.  

Kontoret i Holbergsgade 26. 2. tv. i København K

Vi er meget fleksible i forhold til balancen mellem dine studieaktiviteter og dit studenterarbejde og vil forsøge at planlægge efter en win-win-situation for dig og for os.

Kvalifikationer

Vi forventer at du er på kandidatdelen på en samfundsvidenskabelig uddannelse med stærke kompetencer og stor interesse for:

 • Makroøkonomi
 • Økonometri
 • Statistik
 • Metode
 • Skriftlig formidling

Vi forventer endvidere en høj grad af selvstændighed i arbejdet, ligesom vi forventer at du kan indgå i tværfaglige projektsamarbejder med f.eks. arkitekter og ingeniører.   

Ansøgning Send en kortfattet ansøgning til [email protected] og vedhæft CV, karakterudskrift og eventuelle anbefalinger. Vi behandler ansøgningerne løbende og der er ikke en ansøgningsfrist. Har du spørgsmål til stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte Partner, Brian Gardner Mogensen, på tlf. 60522561 eller e-mail [email protected].

Erfaringer med finansiering af kystbeskyttelsesprojekter i Danmark

Den 23. marts 2023 taler partner i Realise Danmark Brian Gardner Mogensen om finansiering af kystbeskyttelsesprojekter i Danmark. Det sker på et online Tech Talk i Det Nationale Netværk for Klimatilpasning.

Fokus er på erfaringerne med finansiering af kystbeskyttelsesprojekter i Danmark. Hvad er gået godt? Hvad er gået skidt? Og hvorfor?

Samtidig vil Brian fortælle om, hvordan kommerciel medfinansiering af kystbeskyttelsesprojekter i fremtiden, kan blive en væsentlig kilde til realisering af kystbeskyttelsesprojekter i visse udsatte områder i Danmark.

Læs mere her:

Jannik Nyrop – ny mand på holdet

Jannik Nyrop er pr. januar 2023 ansat som chefarkitekt i Realise Danmark.

Mangeårig erfaring med strategisk planlægning

Jannik kan tilbyde kunder et stort strategisk overblik og en meget stor erfaring i at afbalancere det politiske, strategiske og operationelle på et komplekst niveau med mange interessenter. Jannik har arbejdet med samtlige plantyper i forbindelse med planloven, den fysiske planlægning og arkitektur i alle afskygninger i en periode på godt 50 år.

Jannik kommer fra en stilling som indehaver af konsulentvirksomheden Urban Strategies som han har drevet siden 2016. I regi af Urban Strategies har Jannik leveret strategisk rådgivning til kommuner, private udviklere og investorer i tilknytning til ikke mindst udvikling og transformationer af byer og områder.  

Transformation af Odense

Jannik har mangeårig erfaring fra Odense Kommune, hvor han i perioden 2008-2016 har været planchef i Borgmesterforvaltningen, chefarkitekt i Bystrategisk Stab og chef for Bystrategisk Stab. Jannik har som embedsmand stået i spidsen for Odenses transformation fra en by i tilbagegang og stilstand til en by i massiv vækst på tilnærmelsesvis alle væsentlige vækstparametre.

Janniks opgaver i Realise Danmark

I sin nye funktion i Realise Danmark vil Jannik supplere partner Brian Gardner Mogensen, der har ansvar for det økonomiske beslutningsgrundlag og partner i Allan Munk der omsætter konkrete by- og arealudviklingsprojekter til virkelighed hos investorerne.

Janniks fokus vil være på:

 • Strategier for byers udvikling
 • Byomdannelse
 • Udviklingsplaner for byer og bydele
 • Masterplaner
 • Strategier for tiltrækning af investorer i byudvikling
 • Byfornyelse
 • Kommuneplaner og lokalplaner

Jannik er er uddannet arkitekt og bor i Kerteminde sammen med sin hustru.