LOADER
Menu

Jannik Nyrop – 4 gode råd til byudvikling

Når byer skal udvikles eller transformeres, er der en række forhold, der kan være afgørende for succes og dermed realisering af den ønskede udvikling.

Chefarkitekt i Realise Danmark Jannik Nyrop har 4 gode råd til forfølgelse, når der skal by-udvikles og/eller by-transformeres:

 1. Kortlæg byens styrker, udfordringer og potentialer
  • På det grundlag kan der opstilles det bedste scenarie for byens muligheder for vækst og velstand.
 1. Skab en rækkefølgeplan for kommunale investeringer i byens udvikling
  • Det er vigtigt, at de kommunale investeringer i byudvikling er samordnede og falder i en rækkefølge, så der opnås en byudvikling, som genererer flest mulige private investeringer i boliger og virksomheder.
 1. Vedtag en politisk strategi for byens samlede transformation
  • Der skal udvikles en strategi, som kan danne grundlag for et langsigtet politisk ejerskab. Kun gennem en langsigtet samlet politisk by-ledelse, som bygger på de rigtige strategiske greb, vil private investorer for alvor investere i boliger og virksomheder, som vil bringe vækst til byen.
 1. Handleplan for byens vækst og velfærd, herunder markedsføring af byen
  • Den politiske strategi for byens udvikling bør følges op af en mere konkret handleplan for hvor og hvornår, der sættes ind med forskellige offentlige tiltag og en vurdering af hvilken effekt det vil have på tiltrækningen af flere tilflyttere og arbejdspladser. Det handler samlet set om at skabe synergi mellem den konkrete politik, de offentlige budgetter og de private investeringer. Det vil medvirke til at skabe vækst og velfærd for byen som helhed. Det er her vigtigt at følge op med en effektiv og udfoldet markedsføring.

Jannik Nyrop har meget stor erfaring i at afbalancere det politiske, strategiske og operationelle på et komplekst niveau med mange interessenter. Jannik har arbejdet med byudvikling ca. 50 år og leveret strategisk rådgivning til kommuner, private udviklere og investorer i tilknytning til ikke mindst udvikling og transformationer af byer og områder.  

For nærmere information kontakt:

Jannik Nyrop, chefarkitekt, Realise Danmark

E: [email protected]  

M: 20276149