LOADER
Menu
Nyheder
68 Opslag

Realise flytter firmaadressen fra Nivå til Helsingør

Efter 3½ år i Nivå på Pilehøjvej og Niverødvej flytter Realise nu firmaadressen til Stengade 83 i Helsingør, hvor Realise i de sidste par år har haft projektkontor i kontorfællesskabet Nordbo.

Flytningen sker som led i at partner Martin Elmegaard Mortensen fraflytter sin bopæl i Nivå, hvor Realise har haft firmaadresse siden firmaets etablering ultimo 2015.

Kunder og samarbejdspartnere kender Stengade 83 i Helsingør

Adm. direktør og partner Brian Gardner Mogensen siger:

Der er egentlig ikke så meget nyt over flytningen, da flere af vores kunder og samarbejdspartnere allerede kender adressen i Helsingør i forbindelse med projektmøder.

Det nye er, at Realise som firma nu er hjemhørende i Helsingør Kommune i stedet for Fredensborg Kommune. Men det er formentlig blot af psykologisk betydning. For vores kunder og samarbejdspartnere er det vores kompetencer og måde at være på, der er afgørende for det gode samarbejde, hvor vi sammen realisere udviklingsprojekter.

Så selvom vores firmaadresse ændrer navn, er der stadig altid kaffe på kanden. Og på en god dag sørger vi også for lidt til den søde tand!”

Realise´nye firmaadresse i Stengade 83 i Helsingør med udsigt til Kronborg, Kilde: Realise ApS.


Ny kommerciel overnatningskapacitet i Nordsjælland

Realise har for Visit Nordsjælland arbejdet med hvordan der kan tiltrækkes investeringer i ny kommerciel overnatningskapacitet.

Udfordringerne i Nordsjælland

Kommunerne i VisitNordsjælland er udfordret på kommerciel overnatningskapacitet. Feriehusejerne ønsker ikke at leje deres sommerhuse ud. Samtidig udfordres campingpladser af stagnation i overnatningstal og deraf uudnyttet kapacitet. Det betyder, at det er svært at øge antallet af overnattende turister og kommunerne går dermed glib af det forbrug et øget antal turister vil skabe, herunder de nye arbejdspladser og de nye kommunale skatteindtægter der affødes af et øget antal turister i VisitNordsjælland.

Mulighederne i Nordsjælland

Med det afsæt har Realise undersøgt mulighederne for at tiltrække investeringer i ny kommerciel overnatningskapacitet i tilknytning til:

  • Husbåde i lystbådehavne
  • Nye forretningskoncepter i tilknytning til campingpladser
  • Hoteller/Badehoteller
  • Flexboliger
Partner i Realise Brian Gardner Mogensen på investeringskonference i Visit Nordsjælland på Hotel Bretagne i Hornbæk den 27-11-2018. Kilde: Visit Nordsjælland

Rapport om tiltrækning af ny kommerciel overnatningskapacitet kan læses her: https://www.visitnordsjaelland.dk/sites/default/files/asp/visitnordsjaelland/PDF/final_strateginotat_-_tiltraekning_af_investeringer_i_turismen_i_nordsjaelland_0.pdf

Tiltræk private investeringer til arealudvikling

De nye planstrategier er vedtaget i kommunerne og arbejdet med at få planstrategierne omsat til virkelighed går nu i gang. Det betyder samtidig at kommunernes målsætninger om nye borgere, nye virksomheder, flere turister og nye arbejdspladser skal indfries gennem konkrete udviklingsprojekter. Udviklingsprojekter der sikrer den nødvendige tiltrækning af private investeringer, så målsætningerne kan indfries.


Realise medvirker til at skabe grundlaget for de rigtige kommunale beslutninger

Når det handler om konkret arealudvikling f.eks. byudvikling, transformation af arealer fra et formål til et andet formål, udvikling af erhvervsområder m.v. er tiltrækning af private investeringer afgørende. Realise leveringsdygtige i den nødvendige viden, der gør at beslutningstagerne i kommunerne kan træffe de rigtige beslutninger og dermed realisere de politiske målsætninger.

Viden om hvor mange m2 der vil blive efterspurgt i et bestemt område i en given periode til f.eks. boliger og erhverv, er en afgørende del af et beslutningsgrundlag. Et vidensgrundlag der sikrer at kommunen kan udarbejde de rigtige lokalplaner med det rigtige indhold. Et vidensgrundlag der sikrer, at der ikke skal bruges unødig tid til ændringer i lokalplaner, der ikke imødekommer ønskerne i markedet. Og som koster tid, hvilket er en væsentlig negativ faktor, når private investeringer skal tiltrækkes.

Konkurrencen om investorernes gunst er intensiv

De kommuner der står med de bedste arealudviklingsprojekter, er også de kommuner der vil skabe interesse blandt investorerne. Investorernes fokus er altid på rentabiliteten og det økonomiske afkast. Kort sagt skal det sandsynliggøres, at et konkret arealudviklingsprojekt kan afsætte det nødvendige antal m2 til f.eks. bolig- og erhvervsformål. Derfor er analysen af efterspørgslen på et bestemt areal i en bestemt periode helt afgørende, når investorernes interesse skal vækkes og efterfølgende føre til konkrete investeringer i arealudviklingsprojekter.

For nærmere information læs bl.a. Brian Gardner Mogensens indlæg på byplanblog: https://www.byplanlab.dk/byplanblog/mere-fokus-paa-markedet-byplanlaegningen/

Kontakt Realise

For nærmere information om Realises ydelser kontakt:

Brian Gardner Mogensen på 60522561 eller e-mail: [email protected]