LOADER
Menu
Nyheder
102 Opslag

Vi er videre i parallelopdraget om byudvikling ved København Syd

Metroselskabet I/S har prækvalificeret TEAM HNAP ADEPT LYTT MOE og Realise Danmark til at gå videre i konkurrencen om at udarbejde en helhedsplan for et nyt byområde ved den kommende station København Syd.

Den fremtidige byudvikling forventes at indeholde erhverv, boliger, butikker og andre bylivsfunktioner, der understøtter et trygt lokalmiljø og et dynamisk byliv. Der forventes at skulle opføres op mod 40.000 etage-m2. Metroselskabet I/S oplevede stor interesse for udbuddet – hele 15 meget kompetente danske og internationale teams søgte at blive prækvalificeret.

Hovedstaden får en ny bydel og et nyt trafikknudepunkt med Metroen, tre S-togslinjer, regional- og fjerntog samt mulighed for internationale tog fra Tyskland og Sverige. Stationen skifter navn til København Syd i 2023 i forbindelse med at byplanopgaven om at udvikle arealerne ved og over stationen igangsættes.

Realise Danmark skal hjælpe med at realisere strategier, investeringer og forretninger i København Syd.

https://m.dk/nyheder/tre-staerke-teams-gaar-videre-i-konkurrence-om-byudvikling-ved-koebenhavn-syd/

Skovens Hus Corselitze

Realise Danmark har bistået Planscape med konceptudvikling af Skovens Hus ved Corselitze for Skovbrugsmagasinet og Det Classenske Fideicommis. Til foråret vil de første faser blive blive realiseret.

Corslitzes vidtstrakte skove langs Østersøen rummer ikke bare en lang og fascinerende historie; de rummer også fortællingen om, hvordan vores skove og anvendelsen af træ som materiale og brændsel kan binde store mængder CO2 og bidrage til den grønne omstilling og en bæredygtig fremtid. Skovbrugsmagasinet og Det Classenske Fideicommis har indgået et partnerskab om at formidle skovenes historier og fremtidige potentialer i en række besøgssteder og oplevelser på Corselitze og i skovene omkring; frit tilgængelige for alle.

Konceptet for de fremtidige tilbud er udviklet i samarbejde med konsulentvirksomhederne PlanScape og Realise Danmark. Realise Danmark har bistået med attraktions- og forretningsudvikling med udgangspunkt i de autentiske lokaliteter.

Læs mere om projektet her: https://5214a3bb-0700-48bb-87b9-54f030a9452c.usrfiles.com/ugd/5214a3_9bb47096a1e84d168e15a55042396d2e.pdf

Strategi for fælles kystbeskyttelse og kystudvikling af Strøby Egede og Strøby Ladeplads

Strategi for fælles kystbeskyttelse og kystudvikling af Strøby Egede og Strøby Ladeplads er i høring frem til den 1. februar 2023. Strategien er udarbejdet for Stevns Kommune af Schønherr (Totalrådgiver) i samarbejde med Natour, WSP, Fonden Teknologirådet og Realise Danmark.

Realise Danmark har bidraget med opstilling af finansieringsmodeller og eksempler på bidragsfordeling.

Strategien kan læses på Stevns Kommunes hjemmeside: https://stevns.dk/Media/638001236118281897/Strategi%20for%20f%C3%A6lles%20kystbeskyttelse%20og%20kystudvikling%20af%20Str%C3%B8by%20Egede%20og%20Str%C3%B8by%20Ladeplads%20%28udgave%20politisk%20behandling%29.pdf

Øvrigt materiale, videoer m.v. kan ses på Stevns Kommunes hjemmeside: https://stevns.dk/service-and-selvbetjening/natur-and-miljoe/stroeby-egede-og-vandet