LOADER
Menu
Kystbeskyttelse

Realise Danmark bidrager med finansieringsmodeller til ny klimatilpasningsstrategi for Struer Havn

Realise Danmark er underrådgiver til WSP i forbindelse med udarbejdelse af en ny klimatilpasningsstrategi for Struer Havn.

Struer Havn er i gang med en transformation hvor erhvervshavnen omdannes til nye områder med kultur, natur, rekreative muligheder, beboelse og nye erhverv. En transformation der skal samtænkes med klimatilpasning og infrastruktur og hvor WSP er valgt som rådgiver med Realise Danmark som underrådgiver.

Realise Danmark er bidrager til klimastrategi med udarbejdelse af realiserbare finansieringsmodeller og bidragsfordelingsmodeller.

Realise Danmark har senest samarbejdet med WSP i forbindelse med følgende klimatilpasningsprojekter:

Der kan læses mere om klimastrategien for Struer Havn her:

https://www.wsp.com/da-dk/nyheder/2023/ny-klimatilpasningsstrategi-til-struer-havn

Den rigtige bidragsfordelingsmodel er afgørende for realisering af et kystbeskyttelsesprojekt

Danmark blev fredag den 20. oktober 2023 og lørdag den 21. oktober 2023 ramt af et vildt vejr, hvilket førte til at at en række udsatte områder blev oversvømmet med betydelige skader til følge. Det ekstreme vejr og de forvoldte skader kalder endnu engang på dialog om, hvordan vi i Danmark beskytter vores kyster mod oversvømmelser. Herunder ikke mindst hvordan der skabes en realiserbar finansiering baseret en konkret partsfinansiering / bidragsfordelingsmodel.

Partner i Realise Danmark Brian Gardner Mogensen siger:

Når man skærer ind til benet er finansieringen en af de helt store udfordringer ved kystbeskyttelsesprojekter i Danmark. Derfor er afgørende vigtigt, at der kan opstilles en partsfinansieringsmodel / bidragsfordelingsmodel som de berørte lodsejere kan se sig selv i. Det stiller krav til en model der er fair og baserer sig på de sparede skadesomkostninger som den enkelte lodsejere opnår med kystbeskyttelsen.

Udgangspunktet for opstilling af en fair, retvisende og realiserbar bidragsfordelingsmodel er de identificerede anlægsomkostninger og drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i tilknytning til kystbeskyttelsesprojektet. Her er det afgørende, at der er en balance mellem hvad kystbeskyttelsesprojektet koster og hvad kystbeskyttelsesprojektets beskytter af værdier og – de såkaldte sparede skadesomkostninger. Hertil hvilken hændelse der ligger til grund for kystbeskyttelsesprojektet. Altså hvor ofte det forventes at hændelserne sker og dermed hvor ofte der kan forventes oversvømmelser og skader.

Partner Brian Garder Mogensen, Realise Danmark. Kilde: Realise Danmark

Brian Gardner Mogensen deltog den 23.10.2023 i programmet “Følge pengene” på DR P1 – “Vildt vejr i weekenden – Vi er håbløst bagefter med klimasikring”. Programmet kan høres her:

https://www.dr.dk/lyd/p1/foelg-pengene/foelg-pengene-2023/foelg-pengene-vildt-vejr-i-weekenden-vi-er-haabloest-bagefter-med-klimasikring-11802305431

Realise Danmark er eksperter i kystbeskyttelsesprojekter og bidrager med:

  • Samfundsøkonomiske cost-benefit beregninger
  • Økonomisk kvantificering af merværdier
  • Opstilling af realiserbare partsfinansieringsmodeller /bidragsfordelingsmodeller

For nærmere information

Kontakt Brian Gardner Mogensen på e-mail: [email protected] eller på tlf. 60522561

Finansiering af kystbeskyttelsesprojekter i Danmark

Der arbejdes med kystbeskyttelsesprojekter i mange udsatte området i Danmark. I sidste ende er det økonomien og dermed finansieringsmodellen der afgør om et kystbeskyttelsesprojekt realiseres. Realise Danmark har specialiseret sig finansiering af af kystprojekter i Danmark.

Den rigtige partsfinansieringsmodel er afgørende for succes

Mange kystbeskyttelsesprojekter er i proces i lang tid, og oftest ligger der beregninger, analyser og planer til grund for et eller flere scenarier og løsningsmuligheder. I sidste ende er det dog oftest opbakningen til den konkrete partsfinansieringsmodel der afgør, om et kystbeskyttelsesprojekt reelt bliver realiseret – helt eller delvist.

Dette understreger betydningen af at finde den rigtige partsfinansieringsmodel til de planlagte kystbeskyttelsesprojekter.

Nytteprincipmodel og Solidaritetsprincipmodel

Realise Danmark arbejder som udgangspunkt med følgende typer af finansieringsmodeller:

  • Nytteprincipmodel
  • Solidaritetsprincipmodel

Nytteprincipmodellen tager udgangspunkt i at grundejerne betaler efter hvem der får nytte af kystsikringen i form af sparede skades- og erosionsomkostninger. Solidaritetsprincipmodellen tager udgangspunkt i at alle grundejere i et bestemt område det samme for kystsikringen.

Erfaringer med finansiering af kystbeskyttelsesprojekter i Danmark

Realise Danmark har identificeret alle tilgængelige realiserede- som ikke realiserede finansierings- og organiseringsmodeller i Danmark med det formål at undersøge forskellige finansierings- og bidragsmodeller, som adresserer de udfordringer, der erfaringsmæssigt viser sig, når løsninger på klimaudfordringer skal finansieres.

Realise Danmark har samtidig identificeret eksterne finansieringsmuligheder via fonde, ligesom der er set på muligheder for kommerciel medfinansiering via indtægter fra grundsalg til kommerciel overnatningskapacitet og boligudvikling.  Der er samtidig set på relevante internationale erfaringer med finansierings- og organiseringsmodeller i tilknytning til kystbeskyttelse og kystudvikling.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i at vide mere så kontakt partner i Realise Danmark Brian Gardner Mogensen på mobil: 60522561 eller e-mail: [email protected] for en uforpligtende snak om finansiering af kystbeskyttelsesprojekter.

Du kan også få inspiration ved at se partner Brian Gardner Mogensens oplæg hos DNNK’s (Det Nationale Netværk for Klimatilpasning) Tech Talk d. 23. marts 2023: Finansiering af kystbeskyttelsesprojekter i Danmark her: https://www.dnnk.dk/event/tech-talk-finansiering-af-kystbeskyttelsesprojekter-i-danmark/

Finansiering af kystbeskyttelsesprojekter i Danmark v/ Brian Gardner Mogensen på Tech Talk hos DNNK