LOADER
Menu
klimatilpasning

Klimatilpasning og samfundsøkonomi

Realise leverer et uvildigt og retvisende samfundsøkonomisk beslutningsgrundlag i alle former for klimatilpasningsprojekter. Dette uanset der er fokus på løsninger mod skybrud, højvande, stormflod eller højtstående grundvand.

25 års erfaring med de samfundsøkonomi og klimatilpasning

De to partnere i Realise Martin Elmegaard og Brian Gardner Mogensen har tilsammen 25 års erfaring med at arbejde med det samfundsøkonomiske beslutningsgrundlag i klimatilpasningsprojekter.

Igennem årene har hgh kaufen deutschland Martin Elmegaard og Brian Gardner Mogensen været involveret i en lang række forskellige klimatilpasningsprojekter. Projekter med udfordringer i tilknytning til skybrud, stormflod/højvande og højtstående grundvand.

Det være sig f.eks. klimatilpasningsprojekter mod stormflod og højvande i clen kur Dragør og Den Sjællandske Nordkyst, Jyllinge Nordmark buy steroids og Rskilde Inderfjord. Det være sig klimatilpasningsprojekter mod skybrud i hele København og Nykøbing Sjælland. Det være sig klimatilsplasningsprojekter mod højtstående grundvand i Sunds, Herlev, Odense og Aarhus.

Uanset type af klimatilpasningsprojekt har opgaven været, at identificere forholdet mellem omkostninger til løsninger overfor værdien af sparede skadesomkostninger. Med andre ord om løsningen er samfundsøkonomisk rentabel? Med andre ord svaret på om det samfundsøkonomisk kan betale sig at investere i en konkret klimaløsning.

Merværdier i klimatilpasning

Den kloge klimatilpasning kan føre til merværdier, der kan føre til en anden finansiering end den nuværende, hvor klimatilpasning finansieres af dem, der opnår de sparede skadesomkostninger – grundejerne.

Dette kan f.eks. gøre sig gældende i klimatilpasningen langs de udsatte danske kyster, hvis der kan skabes løsninger, der kombinerer selve beskyttelsen mod stormflod/højvande med udvikling i form af f.eks. ferielejligheder, hoteller, restauranter, oplevelsescentre m.v.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i at høre mere om de ydelser som Realise kan præstere i tilknytning til klimatilpasning og samfundsøkonomi så kontakt:

Samfundsøkonomisk analyse af indsats mod terrænnært grundvand

Ny samfundsøkonomisk analyse fra KL og DANVA udarbejdet af Realise og Kouno viser, at det kan betale sig at gå sammen om løsninger, der fjerner det terrænnære grundvand fra bygninger og veje.

I Danmark stiger grundvandsspejlet, og i mange byer giver det anledning til fugtige kældre, fugtige huse, ustabile veje og påvirkning af renseanlæggenes drift.

Samfundsøkonomiske beregninger på fire cases

De samfundsøkonomiske beregninger er foretaget på fire cases i byområderne i:

  • Sunds
  • Odense
  • Herlev
  • Aarhus

Beregningerne i foretaget i samarbejde med viagra online erfaringer glory nights arequipa Herning Vand, Vandcenter Syd, HOFOR, Aarhus

Resources for Erectile Dysfunction

Vand samt Herning Kommune, Odense Kommune, Herlev Kommune og Aarhus Kommune.

Kalkulationerne er sket ved at estimere værdien af de samlede omkostninger og værdien af de samlede gevinster over 100 år ved henholdsvis grundejerløsninger og selskabsløsninger i de fire byområder.

Resultater

Resultaterne af de samfundsøkonomiske beregninger viser, at når man investerer i fælles løsninger, der fjerner grundvand fra bygninger og veje, så får man pengene tilbage 2-7 gange.

Analysen kan læses hos KL:

https://www.kl.dk/media/25676/samfundsoekonmisk-analyse-af-terraennaert-grundvand.pdf

Analysen er omtalt i Jyllands-Posten:

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12575487/analyse-det-er-en-god-forretning-at-loese-vandproblemer-i-faellesskab/

DragØerne

Vi har afleveret vores forslag til parallelkonkurrencen om udviklingen af Dragør som klimarobust kystkommune.

Vores forslag hedder: ”DragØerne, kystbeskyttelse – en alliance med naturen”, hvor vi foreslår vi en tilgang til kystbeskyttelse og kystudvikling, som tager afsæt i at udnytte og understøtte landskabets naturlige processer.

Forslaget er udviklet i tæt samarbejde i et team med Schønherr Orbicon | WSPNATOUR – Climate, Research, Development & DesignAlmenr Aps og Realise ApS samt gennem workshops med fagspecialister og politikere i bedømmelseskomitéen, repræsentanter for bodybuilding steroids online de berørte grundejere og interessenter.

Nu site er bedømmelsesprocessen for konkurrencen i gang, og der er endnu ikke udpeget en vinder af konkurrencen.

Partner Brian Gardner Mogensen under præsentationen af forslag den 4.11.2020 på Dragør Rådhus.

Vi siger tak for en særdeles godt og konstruktivt samarbejde i vores team og ser nu frem til bedømmelseskomiteens afgørelse primo 2021.

Vores forslag findes i en digital udgave her:

https://www.dragoer.dk/vores-kommune/en-kommune-i-udvikling/diger-i-dragoer-den-klimarobuste-kystkommune/udstilling-og-dialog-om-konkurrencen/