LOADER
Menu
klimatilpasning

Finansiering af kystbeskyttelsesprojekter i Danmark

Der arbejdes med kystbeskyttelsesprojekter i mange udsatte området i Danmark. I sidste ende er det økonomien og dermed finansieringsmodellen der afgør om et kystbeskyttelsesprojekt realiseres. Realise Danmark har specialiseret sig finansiering af af kystprojekter i Danmark.

Den rigtige partsfinansieringsmodel er afgørende for succes

Mange kystbeskyttelsesprojekter er i proces i lang tid, og oftest ligger der beregninger, analyser og planer til grund for et eller flere scenarier og løsningsmuligheder. I sidste ende er det dog oftest opbakningen til den konkrete partsfinansieringsmodel der afgør, om et kystbeskyttelsesprojekt reelt bliver realiseret – helt eller delvist.

Dette understreger betydningen af at finde den rigtige partsfinansieringsmodel til de planlagte kystbeskyttelsesprojekter.

Nytteprincipmodel og Solidaritetsprincipmodel

Realise Danmark arbejder som udgangspunkt med følgende typer af finansieringsmodeller:

  • Nytteprincipmodel
  • Solidaritetsprincipmodel

Nytteprincipmodellen tager udgangspunkt i at grundejerne betaler efter hvem der får nytte af kystsikringen i form af sparede skades- og erosionsomkostninger. Solidaritetsprincipmodellen tager udgangspunkt i at alle grundejere i et bestemt område det samme for kystsikringen.

Erfaringer med finansiering af kystbeskyttelsesprojekter i Danmark

Realise Danmark har identificeret alle tilgængelige realiserede- som ikke realiserede finansierings- og organiseringsmodeller i Danmark med det formål at undersøge forskellige finansierings- og bidragsmodeller, som adresserer de udfordringer, der erfaringsmæssigt viser sig, når løsninger på klimaudfordringer skal finansieres.

Realise Danmark har samtidig identificeret eksterne finansieringsmuligheder via fonde, ligesom der er set på muligheder for kommerciel medfinansiering via indtægter fra grundsalg til kommerciel overnatningskapacitet og boligudvikling.  Der er samtidig set på relevante internationale erfaringer med finansierings- og organiseringsmodeller i tilknytning til kystbeskyttelse og kystudvikling.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i at vide mere så kontakt partner i Realise Danmark Brian Gardner Mogensen på mobil: 60522561 eller e-mail: [email protected] for en uforpligtende snak om finansiering af kystbeskyttelsesprojekter.

Du kan også få inspiration ved at se partner Brian Gardner Mogensens oplæg hos DNNK’s (Det Nationale Netværk for Klimatilpasning) Tech Talk d. 23. marts 2023: Finansiering af kystbeskyttelsesprojekter i Danmark her: https://www.dnnk.dk/event/tech-talk-finansiering-af-kystbeskyttelsesprojekter-i-danmark/

Finansiering af kystbeskyttelsesprojekter i Danmark v/ Brian Gardner Mogensen på Tech Talk hos DNNK


Erfaringer med finansiering af kystbeskyttelsesprojekter i Danmark

Den 23. marts 2023 taler partner i Realise Danmark Brian Gardner Mogensen om finansiering af kystbeskyttelsesprojekter i Danmark. Det sker på et online Tech Talk i Det Nationale Netværk for Klimatilpasning.

Fokus er på erfaringerne med finansiering af kystbeskyttelsesprojekter i Danmark. Hvad er gået godt? Hvad er gået skidt? Og hvorfor?

Samtidig vil Brian fortælle om, hvordan kommerciel medfinansiering af kystbeskyttelsesprojekter i fremtiden, kan blive en væsentlig kilde til realisering af kystbeskyttelsesprojekter i visse udsatte områder i Danmark.

Læs mere her:

Strategi for fælles kystbeskyttelse og kystudvikling af Strøby Egede og Strøby Ladeplads

Strategi for fælles kystbeskyttelse og kystudvikling af Strøby Egede og Strøby Ladeplads er i høring frem til den 1. februar 2023. Strategien er udarbejdet for Stevns Kommune af Schønherr (Totalrådgiver) i samarbejde med Natour, WSP, Fonden Teknologirådet og Realise Danmark.

Realise Danmark har bidraget med opstilling af finansieringsmodeller og eksempler på bidragsfordeling.

Strategien kan læses på Stevns Kommunes hjemmeside: https://stevns.dk/Media/638001236118281897/Strategi%20for%20f%C3%A6lles%20kystbeskyttelse%20og%20kystudvikling%20af%20Str%C3%B8by%20Egede%20og%20Str%C3%B8by%20Ladeplads%20%28udgave%20politisk%20behandling%29.pdf

Øvrigt materiale, videoer m.v. kan ses på Stevns Kommunes hjemmeside: https://stevns.dk/service-and-selvbetjening/natur-and-miljoe/stroeby-egede-og-vandet