LOADER
Menu

Den rigtige bidragsfordelingsmodel er afgørende for realisering af et kystbeskyttelsesprojekt

Danmark blev fredag den 20. oktober 2023 og lørdag den 21. oktober 2023 ramt af et vildt vejr, hvilket førte til at at en række udsatte områder blev oversvømmet med betydelige skader til følge. Det ekstreme vejr og de forvoldte skader kalder endnu engang på dialog om, hvordan vi i Danmark beskytter vores kyster mod oversvømmelser. Herunder ikke mindst hvordan der skabes en realiserbar finansiering baseret en konkret partsfinansiering / bidragsfordelingsmodel.

Partner i Realise Danmark Brian Gardner Mogensen siger:

Når man skærer ind til benet er finansieringen en af de helt store udfordringer ved kystbeskyttelsesprojekter i Danmark. Derfor er afgørende vigtigt, at der kan opstilles en partsfinansieringsmodel / bidragsfordelingsmodel som de berørte lodsejere kan se sig selv i. Det stiller krav til en model der er fair og baserer sig på de sparede skadesomkostninger som den enkelte lodsejere opnår med kystbeskyttelsen.

Udgangspunktet for opstilling af en fair, retvisende og realiserbar bidragsfordelingsmodel er de identificerede anlægsomkostninger og drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i tilknytning til kystbeskyttelsesprojektet. Her er det afgørende, at der er en balance mellem hvad kystbeskyttelsesprojektet koster og hvad kystbeskyttelsesprojektets beskytter af værdier og – de såkaldte sparede skadesomkostninger. Hertil hvilken hændelse der ligger til grund for kystbeskyttelsesprojektet. Altså hvor ofte det forventes at hændelserne sker og dermed hvor ofte der kan forventes oversvømmelser og skader.

Partner Brian Garder Mogensen, Realise Danmark. Kilde: Realise Danmark

Brian Gardner Mogensen deltog den 23.10.2023 i programmet “Følge pengene” på DR P1 – “Vildt vejr i weekenden – Vi er håbløst bagefter med klimasikring”. Programmet kan høres her:

https://www.dr.dk/lyd/p1/foelg-pengene/foelg-pengene-2023/foelg-pengene-vildt-vejr-i-weekenden-vi-er-haabloest-bagefter-med-klimasikring-11802305431

Realise Danmark er eksperter i kystbeskyttelsesprojekter og bidrager med:

  • Samfundsøkonomiske cost-benefit beregninger
  • Økonomisk kvantificering af merværdier
  • Opstilling af realiserbare partsfinansieringsmodeller /bidragsfordelingsmodeller

For nærmere information

Kontakt Brian Gardner Mogensen på e-mail: [email protected] eller på tlf. 60522561