LOADER
Menu
Nyheder
76 Opslag

Klimatilpasning og samfundsøkonomi

Realise leverer et uvildigt og retvisende samfundsøkonomisk beslutningsgrundlag i alle former for klimatilpasningsprojekter. Dette uanset der er fokus på løsninger mod skybrud, højvande, stormflod eller højtstående grundvand.

25 års erfaring med de samfundsøkonomi og klimatilpasning

De to partnere i Realise Martin Elmegaard og Brian Gardner Mogensen har tilsammen 25 års erfaring med at arbejde med det samfundsøkonomiske beslutningsgrundlag i klimatilpasningsprojekter.

Igennem årene har hgh kaufen deutschland Martin Elmegaard og Brian Gardner Mogensen været involveret i en lang række forskellige klimatilpasningsprojekter. Projekter med udfordringer i tilknytning til skybrud, stormflod/højvande og højtstående grundvand.

Det være sig f.eks. klimatilpasningsprojekter mod stormflod og højvande i clen kur Dragør og Den Sjællandske Nordkyst, Jyllinge Nordmark buy steroids og Rskilde Inderfjord. Det være sig klimatilpasningsprojekter mod skybrud i hele København og Nykøbing Sjælland. Det være sig klimatilsplasningsprojekter mod højtstående grundvand i Sunds, Herlev, Odense og Aarhus.

Uanset type af klimatilpasningsprojekt har opgaven været, at identificere forholdet mellem omkostninger til løsninger overfor værdien af sparede skadesomkostninger. Med andre ord om løsningen er samfundsøkonomisk rentabel? Med andre ord svaret på om det samfundsøkonomisk kan betale sig at investere i en konkret klimaløsning.

Merværdier i klimatilpasning

Den kloge klimatilpasning kan føre til merværdier, der kan føre til en anden finansiering end den nuværende, hvor klimatilpasning finansieres af dem, der opnår de sparede skadesomkostninger – grundejerne.

Dette kan f.eks. gøre sig gældende i klimatilpasningen langs de udsatte danske kyster, hvis der kan skabes løsninger, der kombinerer selve beskyttelsen mod stormflod/højvande med udvikling i form af f.eks. ferielejligheder, hoteller, restauranter, oplevelsescentre m.v.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i at høre mere om de ydelser som Realise kan præstere i tilknytning til klimatilpasning og samfundsøkonomi så kontakt:

15 år med byudviklingsprojekter

Partner i Realise Brian Gardner Mogensen har haft en finger med i beslutningsgrundlaget i en række større byudviklingsprojekter som bl.a. Kanalbyen i Fredericia, Nærheden i Hedehusene, Køge Kyst, Thomas B Thriges Gade i Odense, og Byens Havn i Sønderborg. Fælles for alle byudviklingsprojekterne er, at de alle er i gang med at blive realiseret.

Grundlag for de rigtige beslutninger

Brian har siden 2006 arbejdet med det økonomiske beslutningsgrundlag for konkrete byudviklingsprojekter. Fokus i Brians arbejde er på tilvejebringelse at et retvisende økonomiske beslutningsgrundlag, der gør det muligt for beslutningstagere – uanset det er kommuner, private grundejere eller private- og institutionelle investorer – at

Cytover T3 rankas som den bästa produkten som är särskilt formulerad för att öka testosteron hos äldre män. Men det är också lämpligt för män i alla åldrar som vill bygga Cytover T3 pa kropp-halsa.com muskler, har mer energi, uthållighet och styrka. Den är gjord av naturliga ingredienser och användare bör märka en skillnad i energi och uthållighet inom en månad. Synliga förändringar inträffar vanligtvis mellan en och tre månader.

træffe de rigtige beslutninger.

Brian Gardner Mogensen siger:

I bund og grund handler det om, at beslutningstagerne foreligges et gennemarbejdet retvisende, professionelt og uvildigt grundlag i form af omkostninger, indtægter og cash-flow. Et beslutningsgrundlag der fører til, at der kan træffes beslutninger på et oplyst grundlag og som samtidig minimerer risici og i sidste ende kan forhindrer fejlinvesteringer.

Etablering af byudviklingsselskaber

I perioden 2006-2010 arbejdede Brian som projektleder og rådgiver i det nu hedengangne Grontmij- Carl Bro – i dag Sweco – hvor han har bidraget til udarbejdelsen af det økonomiske beslutningsgrundlag, der førte til etableringen af en række byudviklingsselskaber mellem en række kommuner og Realdania Arealudvikling (i dag Realdania By & Byg). Byudviklingsselskaberne omfatter Køge Kyst, Nærheden i Hedehusene, Kanalbyen i Fredericia (tidligere Fredericia C).

Brian Gardner Mogensen siger:

Der er tale om meget forskellige projekter og meget forskellige forløb. I Fredericia var jeg rådgiver i en meget lokalpolitisk følsom periode, der førte til, at det tidligere Fredericia Skibsværft A/S (nuværende FAYARD A/S) i 2010 flyttede til Munkebo på Fyn. På det tidligere værftsområde er Kanalbyen Fredericia i dag under realisering med opførelse nye forskellige typer af boliger kombineret med grønne byrum, kontorfaciliteter m.v.

I Køge var jeg rådgiver op til etableringen af byudviklingsselskabet Køge Kyst i 2009, der omfatter en udvikling af områderne Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden. I dag er specielt Stationsområdet udviklet med nye butikker, cafeer, restauranter m.v. mens en større del af Søndre Havn er udbygget med forskellige typer af boliger og ejerformer. En af de store barrierer for sammenhængskræften i Køge var jernbanen, der skærer igennem byen med Sønder Havn og Collstropgrunden på den ene side og Stationsområdet på den anden side. I dag er der skabt en vejunderføring under jernbanen. Dengang krydsede man jernbanen i niveau via bomovergang.

I Sønderborg var jeg rådgiver i umiddelbart forlængelse af den amerikanske arkitekt Frank Gehry i 2006 var blevet bedt om at skabe en masterplan for den tidligere industrihavn af Sønderborg Havneselskab. Havneselskabet ønskede, at planen skulle indeholde en blanding af boliger og kommercielt og kulturelt byggeri. I den forbindelse fik Frank Gehry (Gehry Partners) til opgave at genoplive havneområdet og skabe et enestående og levende byområde, der respekterer byens historie.

Jeg var i perioden 2008-2011 rådgiver på byudviklingsprojektet Nærheden øst for Hedehusene og syd for Roskildevej i Høje Taastrup Kommune. Dengang hed byudviklingsprojektet “Gammelsø”. Jeg var rådgiver i perioden, der førte frem til etableringen af byudviklingsselskabet Nærheden stiftet af Høje Taastrup Kommune og Realdania By & Byg i 2013. Fokus var på at skabe en grøn forstad til København.

Økonomi og marked

Brians faglighed er koncentreret om de økonomiske og markedsmæssige aspekter af byudvikling. Ikke mindst forholdet mellem omkostninger til byggemodning og indtægter fra salg af byggeretter.

Brian har desuden en særlig indsigt i finansieringsmodeller for parkering, som i en en række byudviklingsprojekter har væres særligt udfordrende. Dette skyldes at parkeringspladser i konstruktion over jorden eller under jorden er dyrt, hvilke kan udfordre økonomien i byudviklingsprojekterne.

Samfundsøkonomisk analyse af indsats mod terrænnært grundvand

Ny samfundsøkonomisk analyse fra KL og DANVA udarbejdet af Realise og Kouno viser, at det kan betale sig at gå sammen om løsninger, der fjerner det terrænnære grundvand fra bygninger og veje.

I Danmark stiger grundvandsspejlet, og i mange byer giver det anledning til fugtige kældre, fugtige huse, ustabile veje og påvirkning af renseanlæggenes drift.

Samfundsøkonomiske beregninger på fire cases

De samfundsøkonomiske beregninger er foretaget på fire cases i byområderne i:

  • Sunds
  • Odense
  • Herlev
  • Aarhus

Beregningerne i foretaget i samarbejde med viagra online erfaringer glory nights arequipa Herning Vand, Vandcenter Syd, HOFOR, Aarhus

Resources for Erectile Dysfunction

Vand samt Herning Kommune, Odense Kommune, Herlev Kommune og Aarhus Kommune.

Kalkulationerne er sket ved at estimere værdien af de samlede omkostninger og værdien af de samlede gevinster over 100 år ved henholdsvis grundejerløsninger og selskabsløsninger i de fire byområder.

Resultater

Resultaterne af de samfundsøkonomiske beregninger viser, at når man investerer i fælles løsninger, der fjerner grundvand fra bygninger og veje, så får man pengene tilbage 2-7 gange.

Analysen kan læses hos KL:

https://www.kl.dk/media/25676/samfundsoekonmisk-analyse-af-terraennaert-grundvand.pdf

Analysen er omtalt i Jyllands-Posten:

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12575487/analyse-det-er-en-god-forretning-at-loese-vandproblemer-i-faellesskab/