LOADER
Menu

Hvad er effekterne af kommunale investeringer i udviklingsprojekter?

Viden om hvilke effekter kommunale investeringer kaster af sig, er en afgørende del af det kommunale beslutningsgrundlag. Dette gælder uanset der er tale om kommunale investeringer arealer til byudvikling og erhvervsudvikling, erhvervshavne, lystbådehavne m.v. Realise er leveringsdygtige i professionelle og uvildige effektanalyser, der sætter tal på effekterne og gør det muligt for kommunalpolitikerne at prioritere og træffe beslutning på et retvisende grundlag.

Når der i kommunerne skal træffes beslutning om kommunale investeringer i udviklingsprojekter melder spørgsmålene sig:

  • Hvor mange nye arbejdspladser skaber investeringen?
  • Hvor mange nye turister vil besøge kommunen som følge af investeringen?
  • Hvor mange nye borgere vil tilflytte kommunen som følge af investeringen.
  • Hvordan vil investeringen påvirke kommunekassen i form af nye skatteindtægter?

Realise har udviklet en lokaløkonomisk model, der målrettet den enkelte kommune, der kan give svar på spørgsmålene med afsæt i realistiske forudsætninger baseret på markedet, konkurrencesituationen og empiriske erfaringstal.

Illustration af afsæt for opstilling af forudsætninger: Kilde: Realise ApS

Modellen har til formål:

  • At give beslutningstagerne et klart billede af hvilke effekter, der er forbundet med en given investering
  • At beregne effekterne af en given investering på beskæftigelse, produktion, indkomstskabelse og skatter
  • At skabe et ensartet beslutningsgrundlag så forskellige investeringer til enhver tid kan sammenholdes og prioriteres

Modellen er tidligere anvendt i forbindelse med kommunale investeringer i erhvervshavne, lystbådehavne, vandsportscenter, turistattraktioner samt by- og erhvervsudviklingsprojekter. For nærmere information se vores referencer:

Når det handler om investeringer specifikt i turismen/oplevelsesøkonomien har Realise i samarbejde med Kvistgaard+Hird udviklet investeringsmodellen “The Business of Place”. For nærmere information se:

For nærmere information om vores effektanalyser kontakt:

Brian Gardner Mogensen på tlf. nr. 60522561 eller e-mail: [email protected]

 

 

 

Få nyheden ud: