LOADER
Menu
Havne

Hans Christian Stigaard i spidsen for operationel optimering i transportsektoren

Chefrådgiver Hans Christian Stigaard tilbyder sammen med konsulenterne i Realise rådgivning og sparring i tilknytning til operationel optimering af drift, bemanding og økonomi indenfor følgende transportområder:

Lufthavne og luftfartselskaber

 • Drift og udbygning af lufthavne, samt sikring af, at diverse safety- og sikkerhedsmæssige bestemmelser, givet af ICAO, EASA eller lokale myndigheder, overholdes.
 • Optimering af drift hos luftfartsselskaber, behovsanalyse af nødvendigt antal crew og øvrig bemanding, samt sikring af diverse EASA-bestemmelser omkring flyvetid overholdes.

Havne

 • Driftsøkonomi, miljøforhold, bemanding m.v.
 • Vurdering af nye forretningsmuligheder
 • Cost-benefit-analyser
 • Finansiering

Energiforbrug i transportsektoren

 • CO2 beregninger med TEMA 2000 (Trafikministeriets beregningsværktøj til energiforbrug og emissioner for transporter i Danmark) på lastbiler, tog, fly og skib.
 • Økonomiske konsekvenser af implementering af overgang til nye energiformer herunder drivmidler for lastbiler, tog, fly og skib.

Erfaringer

Hans Christian har både på ledelsesplan og som konsulent arbejdet indenfor en følgende områder i en række forskellige virksomheder, heraf kan nævnes:

 • Intercept controller i Flyvevåbnet
 • Chef for Flight Ops og crew management Maersk Air
 • Driftschef 3×34 Transport
 • Driftsdirektør Københavns Lufthavn
 • Konsulent for Banedanmark
 • Driftschef for Arriva driftsområde Ballerup
 • Udvikling af en offentlig myndighed i Albanien
 • Udarbejdelse af masterplaner for en række lufthavne
 • Markedsundersøgelser

For nærmere information

Et første møde er altid gratis, hvor vi sammen kan komme nærmere hvilke opgaver der skal løses, hvorefter vi vil give et tilbud på løsningen af opgaven.

For nærmere information kontakt Hans Christian Stigaard på mobil nr.: 23377316 eller e-mail: [email protected]