LOADER
Menu

Frederiksborg Slots samfundsøkonomiske betydning

 • 06 feb. 2020
 • Effekter/Samfundsøkonomi
 • Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot spiller en markant samfundsøkonomisk rolle i Hillerød. Slottet tiltrækker mange internationale

  Frederiksborg Slot placerer Hillerød by på landkortet og giver byen en unik identitet. En identitet der samtidig er forbundet en væsentlig forretning for lokalområdet, da slottet og aktiviteterne på nationalmuseet tiltrækker besøgende og skaber arbejdspladser.

  Realise ApS har foretaget en uvildig modelberegning af hvilke samfundsøkonomiske effekter museet har og hvad det vil betyde, hvis aktiviteterne på museet reduceres som følge af manglende busparkering i Hillerød bymidte.

  Samfundsøkonomisk betydning

  Det Nationalhistorisme Museum Frederiksborg Slot havde i 2018 et samlet besøgstal på 295.000 personer. Af de 295.000 besøgende er fordelingen 162.000 udenlandske gæster og 133.000 danske gæster.

  Frederiksborg Slot beskæftiger 75 årsværk på slottet og skaber 72 årsværk med afsæt i det forbrug som slotsturisterne har i Hillerød i tilknytning til byens restauranter, transportvirksomheder og detailhandel. Hertil skal lægges 97 årsværk hos underleverandører og følge af den samlede beskæftigelses forbrug i Hillerød.

  Samlet set skaber Frederiksborg Slot 245 arbejdspladser i Hillerød Kommune og bidrager med 25. mio. kr. til kommunekassen i Hillerød Kommune pr. år.

  Modelberegningen kan læses på Hillerød Kommunes hjemmeside:
  https://lnkd.in/gRZeyY2

  Vil du vide mere?

  For nærmere information om attraktioners samfundsøkonomiske betydning så kontakt partner Brian Gardner Mogensen på mobil 60522561 eller e-mail: [email protected]