LOADER
Menu
Samfundsøkonomi

Konvertering til fjernvarme – samfundsøkonomisk beslutningsgrundlag

Er du et fjernvarmeselskab og har du besluttet/eller planlægger at igangsætte et konverteringsprojekt er Realise leveringsdygtig i det samfundsøkonomiske beslutningsgrundlag.

Samfundsøkonomi til fjernvarmeprojekter

Realise leverer et professionelt og uvildigt økonomisk beslutningsgrundlag til investeringer i fjernvarmeprojekter i form af:

  • Samfundsøkonomi
  • Selskabsøkonomi
  • Brugerøkonomi

Realise leverer et økonomiske grundlag, der lever

Levitra Generico 10 Mg Precio

op til Energistyrelsens “Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet”, 2018.

Der regnes på investeringsomkostninger, brændselspriser, CO2-kvotepris,
samfundsøkonomisk kalkulationsrente, forventet levetid for investeringerne m.v. ligesom konverteringsprojektets miljømæssige eksternaliteter tages i regning.

Fjernvarmeprojektets samfundsøkonomiske værdi sammenholdes med

Clenbuterol är det bästa tillskottet för att förbättra prestanda i gymmet. Studier visar att det kan öka muskelmassa, styrka och träningsprestanda. Dessutom ger det ett antal andra hälsofördelar super p force, såsom att skydda mot neurologisk sjukdom. Vissa människor tror att Clenbuterol är osäkert och kop Clenbuterol-Ver i Sverige har många biverkningar, men dessa stöds inte av bevis. I själva verket är det ett av världens mest testade tillskott och har en enastående säkerhetsprofil. Att ta Clenbuterol som ett tillskott är mycket populärt bland idrottare och kroppsbyggare för att få muskler, förbättra styrka och förbättra träningsprestanda.

den samfundsøkonomiske værdi af dagens situation f.eks. naturgas og et realiserbart alternativ f.eks. varmepumper.

Nedenfor er vores ydelser sammenfattet.

Samfundsøkonomi
FormålDen samfundsøkonomiske analyse har til formål systematisk at vurdere omkostninger og gevinster ved et fjernvarmeprojekt.
ResultatDen samfundsøkonomiske analyse viser projektets nutidsværdi, som er lig med den tilbagediskonterede værdi af de omkostninger og gevinster som forventes i projektets levetid for samfundet. Aductores: entrenamiento de fuerza y ​​estiramiento genérica tadalafil en venta en españa 6 ejercicios básicos con barra de pesas.
Selskabsøkonomi
FormålDen selskabsøkonomiske analyse har til formål at undersøge fjernvarmeprojektets effekt på selskabsøkonomien i fjernvarmeselskabet. Herunder at afdække spørgsmål i tilknytning til ændringer i takster samt omfanget af tilsluttede husstande.
ResultatDen selskabsøkonomiske analyse (business casen) viser projektets samlede økonomi set fra fjernvarmeselskabets perspektiv.
Brugerøkonomi
FormålDen brugerøkonomiske analyse har til formål at undersøge brugerens økonomi i forhold til en realistisk alternativ energikilde, herunder om der er et økonomisk incitament for at skifte til fjernvarme?
ResultatResultatet af den brugerøkonomiske analyse viser, hvordan den varmepris, som brugerne skal betale, varierer mellem de undersøgte alternative

Mere information

Realise har mangeårig erfaringer med samfundsøkonomiske analyser med investeringsprojekter indenfor infrastruktur, klima og energi og er leveringsdygtige i den nødvendige kvalitet og den konkurrencedygtige pris.

For nærmere information kontakt:

Klimatilpasning og samfundsøkonomi

Realise leverer et uvildigt og retvisende samfundsøkonomisk beslutningsgrundlag i alle former for klimatilpasningsprojekter. Dette uanset der er fokus på løsninger mod skybrud, højvande, stormflod eller højtstående grundvand.

25 års erfaring med de samfundsøkonomi og klimatilpasning

De to partnere i Realise Martin Elmegaard og Brian Gardner Mogensen har tilsammen 25 års erfaring med at arbejde med det samfundsøkonomiske beslutningsgrundlag i klimatilpasningsprojekter.

Igennem årene har Martin Elmegaard og Brian Gardner Mogensen været involveret i en lang række forskellige klimatilpasningsprojekter. Projekter med udfordringer i tilknytning til skybrud, stormflod/højvande og højtstående grundvand.

Det være sig f.eks. klimatilpasningsprojekter mod stormflod og højvande i Dragør og Den Sjællandske Nordkyst, Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderfjord. Det være sig klimatilpasningsprojekter mod skybrud i hele København og Nykøbing Sjælland. Det være sig klimatilsplasningsprojekter mod højtstående grundvand i Sunds, Herlev, Odense og Aarhus.

Uanset type af klimatilpasningsprojekt har opgaven været, at identificere forholdet mellem omkostninger til løsninger overfor værdien af sparede skadesomkostninger. Med andre ord om løsningen er samfundsøkonomisk rentabel? Med andre ord svaret på om det samfundsøkonomisk kan betale sig at investere i en konkret klimaløsning.

Merværdier i klimatilpasning

Den kloge klimatilpasning kan føre til merværdier, der kan føre til en anden finansiering end den nuværende, hvor klimatilpasning finansieres af dem, der opnår de sparede skadesomkostninger – grundejerne.

Dette kan f.eks. gøre sig gældende i klimatilpasningen langs de udsatte danske kyster, hvis der kan skabes løsninger, der kombinerer selve beskyttelsen mod stormflod/højvande med udvikling i form af f.eks. ferielejligheder, hoteller, restauranter, oplevelsescentre m.v.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i at høre mere om de ydelser som Realise kan præstere i tilknytning til klimatilpasning og samfundsøkonomi så kontakt:

Overfladenært grundvand: En samfundsøkonomisk analyse

KL og DANVA udfører over sommeren 2020 en samfundsøkonomisk

Efectos Secundarios De Levitra

analyse af tab og gevinster, ved kollektive løsninger på de problemer der kommer som følge af overfladenært grundvand.

Stigende grundvand

Stigende grundvand super p force er et problem for mange husejere og det vil vokse med mere nedbør. Når grundvandet kommer helt op i overfladen, forandrer det vores landskab, terræn samt levevilkår og det kan i sidste ende medføre store tab. Den enkelte lodsejer skal sikre sin grund og værdier, men erfaringen viser, at det i praksis kan være umuligt for den enkelte grundejer. I nogle tilfælde heller ikke økonomisk og samfundsmæssigt fornuftigt.

Lovhjemmel

Efter gældende regler har vandselskaber og kommuner ikke hjemmel til at varetage opgaven og kan derfor ikke overtage ansvaret for at løse problemerne. Derfor er der et stort behov for at lovgivningen indrettes, så problemerne med overfladenært grundvand kan løses på en hensigtsmæssig måde for borgerne/grundejerne, kommunerne og vandselskaberne.

Projektpartnere

KL og DANVA sammen med HOFOR, Vandcenter Syd, Herning Vand, Aarhus Vand og 4 kommuner, udarbejder nu en samfundsøkonomisk analyse som skal belyse tab og gevinster ved etablering af løsninger til håndtering af højtstående grundvand. De fire vandselskaber designer tekniske løsninger og laver beregninger på anlægs- og driftsudgifter for fire områder, hvor problemerne er åbenlyse.

Kouno og Realise

Kouno og Realise bidrager til arbejdet: For det første skaber vi en systematik for dataindsamling fra de tekniske løsninger og økonomien forbundet med dem. For det andet opgør vi de samfundsøkonomiske gevinster, når hyppighed og omfang af skader  begrænses – selv i en tid med stigende grundvand og mere nedbør. Projektet er vigtigt, fordi det kan belyse om, og i hvilket omfang, de fælles/kollektive løsninger kan give en samfundsmæssig gevinst. Vi ser frem til samarbejdet.