LOADER
Menu

Konvertering til fjernvarme – samfundsøkonomisk beslutningsgrundlag

Er du et fjernvarmeselskab og har du besluttet/eller planlægger at igangsætte et konverteringsprojekt er Realise leveringsdygtig i det samfundsøkonomiske beslutningsgrundlag.

Samfundsøkonomi til fjernvarmeprojekter

Realise leverer et professionelt og uvildigt økonomisk beslutningsgrundlag til investeringer i fjernvarmeprojekter i form af:

  • Samfundsøkonomi
  • Selskabsøkonomi
  • Brugerøkonomi

Realise leverer et økonomiske grundlag, der lever

Levitra Generico 10 Mg Precio

op til Energistyrelsens “Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet”, 2018.

Der regnes på investeringsomkostninger, brændselspriser, CO2-kvotepris,
samfundsøkonomisk kalkulationsrente, forventet levetid for investeringerne m.v. ligesom konverteringsprojektets miljømæssige eksternaliteter tages i regning.

Fjernvarmeprojektets samfundsøkonomiske værdi sammenholdes med den samfundsøkonomiske værdi af dagens situation f.eks. naturgas og et realiserbart alternativ f.eks. varmepumper.

Nedenfor er vores ydelser sammenfattet.

Samfundsøkonomi
FormålDen samfundsøkonomiske analyse har til formål systematisk at vurdere omkostninger og gevinster ved et fjernvarmeprojekt.
ResultatDen samfundsøkonomiske analyse viser projektets nutidsværdi, som er lig med den tilbagediskonterede værdi af de omkostninger og gevinster som forventes i projektets levetid for samfundet.
Selskabsøkonomi
FormålDen selskabsøkonomiske analyse har til formål at undersøge fjernvarmeprojektets effekt på selskabsøkonomien i fjernvarmeselskabet. Herunder at afdække spørgsmål i tilknytning til ændringer i takster samt omfanget af tilsluttede husstande.
ResultatDen selskabsøkonomiske analyse (business casen) viser projektets samlede økonomi set fra fjernvarmeselskabets perspektiv.
Brugerøkonomi
FormålDen brugerøkonomiske analyse har til formål at undersøge brugerens økonomi i forhold til en realistisk alternativ energikilde, herunder om der er et økonomisk incitament for at skifte til fjernvarme?
ResultatResultatet af den brugerøkonomiske analyse viser, hvordan den varmepris, som brugerne skal betale, varierer mellem de undersøgte alternative

Mere information

Realise har mangeårig erfaringer med samfundsøkonomiske analyser med investeringsprojekter indenfor infrastruktur, klima og energi og er leveringsdygtige i den nødvendige kvalitet og den konkurrencedygtige pris.

For nærmere information kontakt:

Få nyheden ud: