LOADER
Menu

Overfladenært grundvand: En samfundsøkonomisk analyse

 • 08 jul. 2020
 • Samfundsøkonomi
 • KL og DANVA udfører over sommeren 2020 en samfundsøkonomisk

  Efectos Secundarios De Levitra

  analyse af tab og gevinster, ved kollektive løsninger på de problemer der kommer som følge af overfladenært grundvand.

  Stigende grundvand

  Stigende grundvand super p force er et problem for mange husejere og det vil vokse med mere nedbør. Når grundvandet kommer helt op i overfladen, forandrer det vores landskab, terræn samt levevilkår og det kan i sidste ende medføre store tab. Den enkelte lodsejer skal sikre sin grund og værdier, men erfaringen viser, at det i praksis kan være umuligt for den enkelte grundejer. I nogle tilfælde heller ikke økonomisk og samfundsmæssigt fornuftigt.

  Lovhjemmel

  Efter gældende regler har vandselskaber og kommuner ikke hjemmel til at varetage opgaven og kan derfor ikke overtage ansvaret for at løse problemerne. Derfor er der et stort behov for at lovgivningen indrettes, så problemerne med overfladenært grundvand kan løses på en hensigtsmæssig måde for borgerne/grundejerne, kommunerne og vandselskaberne.

  Projektpartnere

  KL og DANVA sammen med HOFOR, Vandcenter Syd, Herning Vand, Aarhus Vand og 4 kommuner, udarbejder nu en samfundsøkonomisk analyse som skal belyse tab og gevinster ved etablering af løsninger til håndtering af højtstående grundvand. De fire vandselskaber designer tekniske løsninger og laver beregninger på anlægs- og driftsudgifter for fire områder, hvor problemerne er åbenlyse.

  Kouno og Realise

  Kouno og Realise bidrager til arbejdet: For det første skaber vi en systematik for dataindsamling fra de tekniske løsninger og økonomien forbundet med dem. For det andet opgør vi de samfundsøkonomiske gevinster, når hyppighed og omfang af skader  begrænses – selv i en tid med stigende grundvand og mere nedbør. Projektet er vigtigt, fordi det kan belyse om, og i hvilket omfang, de fælles/kollektive løsninger kan give en samfundsmæssig gevinst. Vi ser frem til samarbejdet.