LOADER
Menu

Gevinster ved byudvikling

 • 04 feb. 2020
 • Byudvikling
 • Hvor mange nye borgere? Hvor mange nye arbejdspladser? Hvor mange nye kommunale skatteindtægter? Disse spørgsmål kan være vigtige at få svar på, når kommunalpolitikerne træffer beslutning om, at byfortætte, byudvikle eller transformere udslidte erhvervsarealer til nye bydele med boliger, detailhandel og kontorerhverv. Realise leverer retvisende effektberegninger af gevinster ved byudvikling.

  Byudvikling som økonomisk motor

  Kommunal planlægning for byudvikling kan være afgørende for, om kommunen lykkedes med at skabe vækst da byerne i høj grad kan være den motor, der skubber på en positiv økonomisk udvikling.

  De fleste er enige i, at den fremtidige udvikling forventes at ske primært i byerne, hvilket stiller store krav til kommunernes planlægning for områder, der vedrører byudvikling. Det gælder både for byfortætning og bytransformation, når kommunerne planlægger for nye m2 til boliger og erhverv.

  Byerne i forandring

  Uanset der er tale om byer i økonomisk vækst eller byer i økonomisk tilbagegang er byerne under konstant forandring.  I vækstområder handler det om at tilvejebringe nye m2 til nye nye boliger, erhverv, offentlige institutioner m.v. i nye områder, hvor efterspørgslen er til stede. I områder med økonomisk tilbagegang er der i højere grad tale om behov for omdannelse af nedslidte eller udtjente områder, hvor formålet er, at skabe ny udvikling.

  Gevinster er en vigtig del af beslutningsgrundlaget

  Partner i Realise Brian Gardner Mogensen siger om gevinster af byudviklingsprojekter:

  Hvis jeg var kommunalbestyrelsesmedlem, ville jeg som en del af et beslutningsgrundlag for et byudviklingsprojekt efterspørge svaret på, hvad vi som kommune får ud af at beslutte os for et byudviklingsprojekt i form af nye borgere, nye arbejdspladser og nye skatteindtægter. Det ville jeg gøre for at kunne sammenholde omfanget af kommunale omkostninger med omfanget af gevinster af et byudviklingsprojekt. Gevinsterne skal gerne overstige de kommunale omkostninger i form af omkostninger til f.eks. infrastruktur, byrum, parkering m.v. Med andre ord svaret på hvorfor byudviklingsprojektet er et godt projekt for kommunen.

  Samtidig finder jeg det vigtigt, at man som folkevalgt kommunalbestyrelsesmedlem får mulighed for at prioritere mellem forskellige muligheder for kommunale investeringsprojekter både hvad angår omkostninger og gevinster. Det forudsætter, at man som folkevalgt ved både hvad omkostningerne og gevinsterne ved de forskellige investeringsmuligheder er.

  Vil du vide mere?

  Realise er eksperter i tilvejebringelse af et retvisende økonomisk beslutningsgrundlag med fokus på både omkostninger og gevinster ved byudviklingsprojekter.

  For nærmere information kontakt Brian Gardner Mogensen på mobil: 60522561 eller e-mail: [email protected]