LOADER
Menu

Har du brug for en samfundsøkonomisk vurdering?

 • 16 jun. 2016
 • Samfundsøkonomi
 • Hvad er omkostningerne og gevinsterne for samfundet ved en ny- eller opgraderet vej eller bro/tunnel? Hvad er omkostningerne og gevinsterne for samfundet ved en ny- eller opgraderet jernbane? Hvad er omkostningerne og gevinsterne for samfundet ved ændringer i takster på faste forbindelser? Kan det svare sig for samfundet at investere i klimatilpasningsforanstaltninger mod skybrud og stormbrud? Realise hjælper dig med at give svaret.

  Realise er eksperter i samfundsøkonomiske cost-benefit vurderinger til beslutningstagerne i staten, regioner og kommuner. Vi har mange års erfaringer med samfundsøkonomiske vurderinger på især infrastruktur og klimaområdet, der medvirker til at skabe et godt beslutningsgrundlag for beslutningstagerne uanset det er i en kommune eller i staten.

  Realise er professionelle og uvildige i vores tilgang. Med andre ord er vi ikke farvet af eventuelle interesser i realiseringen i et konkret projekt. Vi ser det som helt afgørende, at beslutningstagerne tilvejebringes et professionelt og uvildigt økonomisk beslutningsgrundlag, der er baseret på synlige plausible forudsætninger. Forudsætninger, der er klart defineret, således der ikke er tvivl om, hvilke forudsætninger, der ligger til grund for den samfundsøkonomiske vurdering.

  Vi tilbyder følgende ydelser:

  • Udarbejdelse af samfundsøkonomiske analyse af infrastrukturinvesteringer og klimatilpasningsløsninger
  • Ekstern kvalitetssikring af forudsætninger og beregninger i eksisterende samfundsøkonomiske analyser
  • 3. parts vurdering af samfundsøkonomiske analyser med henblik på identificering af forskelle i forudsætninger og beregningsresultater i eksisterende samfundsøkonomiske analyser
  • Generel dialog, input og vurderinger i tilknytning til samfundsøkonomiske analyser

  For nærmere information kontakt:

  Brian Gardner Mogensen, adm. direktør, Realise ApS

  E-mail: [email protected]

  Mobil: 60522561

   

   

   

  Få nyheden ud: