LOADER
Menu

Investeringer i turisme handler især om arbejdspladser og skatteindtægter

 • 04 mar. 2021
 • Turisme
 • Af Brian Gardner Mogensen og John Hird

  Vi mærker tydeligt, at stadig flere virksomheder, institutioner, fonde, kommuner og destinationer efterspørger beregninger på de samfundsøkonomiske effekter af investeringer i turismen. Det gælder både investeringer, der allerede er gennemført og investeringer, der påtænkes gennemført. Vi – Kvistgaard+HIRD og Realise – har sammen udviklet modellen The Business of Place®, som netop sætter fokus på og beregner effekterne af investeringer i f.eks. en turistattraktion, en lystbådehavn, et hotelprojekt, ferielejligheder, events eller noget helt, helt andet.

  En turistattraktion er ikke bare en turistattraktion

  Sagen er den, at en turistattraktion jo ikke bare er en turistattraktion, og en ny lystbådehavn er meget mere end blot en lystbådehavn. Begge er de eksempler på investeringer i relation til turismen. Investeringer, der spiller en vigtig rolle i det samfundsøkonomiske regnskab i f.eks. en kommune eller en destination. Dette uanset det er offentlige, private eller institutionelle investorer, der står bag en given investering.

  Og ja, vi ved godt, at der selvfølgelig er stor forskel på en turistattraktion eller et museum, hvor gæsterne betaler entré, og en lystbåde­havn – eller et nyanlagt torv i en kystby – hvor det er gratis at nyde den gode stemning.

  Lystbådehavnen, turistattraktionen og torvet har dog det til fælles, at de tiltrækker danske og uden­landske gæster, der bruger penge. De skaber med andre ord arbejdspladser – direkte og indirekte. Og netop arbejdspladser er altafgørende, når vi taler om bosætning og dermed også, når vi taler om blandt andet kommunale skatteindtægter. Men gæsterne bruger ikke bare penge, de skaber også det liv og den atmosfære, der gør det spændende at opholde sig på f.eks. et hyggeligt torv. De skaber det liv, der betyder, at endnu flere mennesker besøger torvet.

  Samfundsøkonomiske effekter

  Det er naturligvis meget værdifuldt at kende de samfundsøkonomiske effekter af såvel tidligere som fremtidige investeringer. Det gælder i forhold til f.eks. en seværdighed, et hotel, en event, lystfiskerfaciliteter, et mountainbikespor, en certificeret vandrerute, et museum, en ny beplantning, en sammentænkning af klimatiltag og rekreative formål eller et helt nyt byrum. Et indgående kendskab til de samfundsøkonomiske effekter af en investering er lig med god forretningssans og respektfuld anvendelse af eksempelvis skattepenge, fondsmidler eller en investorgruppes midler. Samtidig kan de samfundsøkonomiske effekter være et værktøj til politisk prioritering, hvor det lægges til grund, hvilke direkte og indirekte effekter en investering har på især arbejdspladser og skatteindtægter. 

  Realise og Kvistgaard+HIRD er eksperter i at beregne en investerings økono­miske betydning for et samfund. Vi arbejder som udgangspunkt med at beregne effekterne af en given investering i forhold til beskæftigelse, produktion, bruttoværditilvækst og skatteindtægter. Men vi ser også nærmere på en investerings afledte effekter. For der gemmer sig altid spændende perspektiver bag de tal, vi beregner. Vi arbejder med mennesker, der jo påvirkes og måske endda inspireres af nye investeringer. Måske bliver både borgere og gæster gladere, måske får stedet et bedre image og måske øges stedets tiltrækningskraft og dermed attraktivitet. Derfor spørger vi altid: Hvad gør en investering ved stedet set fra gæsterne og de lokales perspektiv?

  Udvalgte projekter

  Vi har siden 2016, hvor vi udviklede The Business of Place® sammen og hver for sig arbejdet med en række projekter, hvor formålet har været at kaste lys på de samfundsøkonomiske effekter af investeringer i turismen bl.a.:

  Værdien af renere badevand

  Udvikling og anvendelse af samfundsøkonomisk model til beregning af effekterne af renere bade­vand på ejendomsværdier og turismeomsætning.

  Kunde: Kalundborg Forsyning

  Det Nationalhistoriske Museum – Frederiksborg Slot

  Beregning af de negative samfundsøkonomiske effekter forbundet med et evt. fremtidigt fald i antallet af turister, der besøger Frederiksborg Slot i Hillerød. Fokus på antal arbejdspladser og kommunale skatteindtægter.

  Kunde: Det Nationalhistoriske Museum – Frederiksborg Slot

  Oplevelsescenter Svend Gønge

  Udarbejdelse af mulige udviklingsscenarier med tilhørende beregning af de samfundsøkonomiske effekter i forhold til f.eks. antal besøgende, jobskabelse og kommunale skatteindtægter.

  Kunde: Vordingborg Kommune

  Museum Salling – Spøttrup Borg

  Udarbejdelse af business case for den fremtidige udvikling af Spøttrup Borg – baseret på bl.a. antal besøgende, omsætning og kommunale skatteindtægter.

  Kunde: Fonden Spøttrup Studegaard

  VM i Middelalderkampsport

  Undersøgelse af effekterne af VM i Middelalderkampsport på Spøttrup Borg på omsætning, arbejdspladser og skatteindtægter.

  Kunde: Rødding 2020

  Riverfisher Denmark

  Udvikling og anvendelse af samfundsøkonomisk model til beregning af de lokaløkonomiske effek­ter af projektet Riverfisher ved Karup Å og Skjern Å.

  Kunde: Riverfisher / Herning Kommune

  Korsør Lystbådehavn

  Beregning af de samfundsøkonomiske effekter af en ny helhedsplan for Korsør Lystbådehavn.

  Kunde: Slagelse Kommune

  Salling Aqua Park

  Samfundsøkonomisk analyse af effekterne på bl.a. omsætning, arbejdspladser og kommunale skatteindtægter ved realisering af Salling Aqua Park i Glyngøre.

  Kunde: Skive Kommune

  Vandsportscenter i Halskov Færgehavn: Samfundsøkonomisk analyse af effekter ved etablering af et nyt vandsportscenter inklusive overnatningsfaciliteter i form af hotel og husbåde. Fokus på bl.a. arbejdspladser og kommunale skatteindtægter.

  Kunde: Slagelse Kommune

  Kabelbane over Vejle Fjord: Beregning af bl.a. indtægtsgrundlaget i forbindelse med business case for en ny kabelbane ved badestranden Albuen i Vejle.

  Kunde: Vejle Kommune