LOADER
Menu
Turisme

Investeringer i turisme handler især om arbejdspladser og skatteindtægter

Af Brian Gardner Mogensen og John Hird

Vi mærker tydeligt, at stadig flere virksomheder, institutioner, fonde, kommuner og destinationer efterspørger beregninger på de samfundsøkonomiske effekter af investeringer i turismen. Det gælder både investeringer, der allerede er gennemført og investeringer, der påtænkes gennemført. Vi – Kvistgaard+HIRD og Realise – har sammen udviklet modellen The Business of Place®, som netop sætter fokus på og beregner effekterne af investeringer i f.eks. en turistattraktion, en lystbådehavn, et hotelprojekt singanitropin, ferielejligheder, events eller noget helt, helt andet.

En turistattraktion er ikke bare en turistattraktion

Sagen er den, at en turistattraktion jo ikke bare er en turistattraktion vidalista, og en ny lystbådehavn er meget mere end blot en lystbådehavn. Begge er de eksempler på investeringer i relation til turismen. Investeringer, der spiller en vigtig rolle i det samfundsøkonomiske regnskab i f.eks. en kommune eller en destination. Dette uanset det er offentlige, private eller institutionelle investorer, der står bag en given investering.

Og ja, vi ved godt, at der selvfølgelig er stor forskel på en turistattraktion eller et museum, hvor gæsterne betaler entré, og en lystbåde­havn – eller et nyanlagt torv i en kystby – hvor det er gratis at nyde den gode stemning.

Lystbådehavnen, turistattraktionen og torvet har dog det til fælles, at de tiltrækker danske og uden­landske gæster, der bruger penge. De skaber med andre ord arbejdspladser – direkte og indirekte. Og netop arbejdspladser er altafgørende, når vi taler om bosætning og dermed også, når vi taler om blandt andet kommunale skatteindtægter. Men gæsterne bruger ikke bare penge, de skaber også det liv og den atmosfære, der gør det spændende at opholde sig på f.eks. et hyggeligt torv. De skaber det liv, der betyder, at endnu flere mennesker besøger torvet.

Samfundsøkonomiske effekter

Det er naturligvis meget værdifuldt at kende de samfundsøkonomiske effekter af såvel tidligere som fremtidige investeringer. Det gælder i forhold til f.eks. en seværdighed, et hotel, en event, lystfiskerfaciliteter, et mountainbikespor, en certificeret vandrerute, et museum, en ny beplantning, en sammentænkning af klimatiltag og rekreative formål eller et helt nyt byrum. Et indgående kendskab til de samfundsøkonomiske effekter af en investering er lig med god forretningssans og respektfuld anvendelse af eksempelvis skattepenge, fondsmidler eller en investorgruppes midler. Samtidig kan de samfundsøkonomiske effekter være et værktøj til politisk prioritering, hvor det lægges til grund, hvilke direkte og indirekte effekter en investering har på især arbejdspladser og skatteindtægter. 

Realise og Kvistgaard+HIRD er eksperter i at beregne en investerings økono­miske betydning for et samfund. Vi arbejder som udgangspunkt med at beregne effekterne af en given investering i forhold til beskæftigelse, produktion, bruttoværditilvækst og skatteindtægter. Men vi ser også nærmere på en investerings afledte effekter. For der gemmer sig altid spændende perspektiver bag de tal, vi beregner. Vi arbejder med mennesker, der jo påvirkes og måske endda inspireres af nye investeringer. Måske bliver både borgere og gæster gladere, måske får stedet et bedre image og måske øges stedets tiltrækningskraft og dermed attraktivitet. Derfor spørger vi altid: Hvad gør en investering ved stedet set fra gæsterne og de lokales perspektiv?

Udvalgte projekter

Vi har siden 2016, hvor vi udviklede The Business of Place® sammen og hver for sig arbejdet med en række projekter, hvor formålet har været at kaste lys på de samfundsøkonomiske effekter af investeringer i turismen bl.a.:

Værdien af renere badevand

Udvikling og anvendelse af samfundsøkonomisk model til beregning af effekterne af renere bade­vand på ejendomsværdier og turismeomsætning.

Kunde: Kalundborg Forsyning

Det Nationalhistoriske Museum – Frederiksborg Slot

Beregning af de negative samfundsøkonomiske effekter forbundet med et evt. fremtidigt fald i antallet af turister, der besøger Frederiksborg Slot i Hillerød. Fokus på antal arbejdspladser og kommunale skatteindtægter.

Kunde: Det Nationalhistoriske Museum – Frederiksborg Slot

Oplevelsescenter Svend Gønge

Udarbejdelse af mulige udviklingsscenarier med tilhørende beregning af de samfundsøkonomiske effekter i forhold til f.eks. antal besøgende, jobskabelse og kommunale skatteindtægter.

Kunde: Vordingborg Kommune

Museum Salling – Spøttrup Borg

Udarbejdelse af business case for den fremtidige udvikling af Spøttrup Borg – baseret på bl.a. antal besøgende, omsætning og kommunale skatteindtægter.

Kunde: Fonden Spøttrup Studegaard

VM i Middelalderkampsport

Undersøgelse af effekterne af VM i Middelalderkampsport på Spøttrup Borg på omsætning, arbejdspladser og skatteindtægter.

Kunde: Rødding 2020

Riverfisher Denmark

Udvikling og anvendelse af samfundsøkonomisk model til beregning af de lokaløkonomiske effek­ter af projektet Riverfisher ved Karup Å og Skjern Å.

Kunde: Riverfisher / Herning Kommune

Korsør Lystbådehavn

Beregning af de samfundsøkonomiske effekter af en ny helhedsplan for Korsør Lystbådehavn.

Kunde: Slagelse Kommune

Salling Aqua Park

Samfundsøkonomisk analyse af effekterne på bl.a. omsætning, arbejdspladser og kommunale skatteindtægter ved realisering af Salling Aqua Park i Glyngøre.

Kunde: Skive Kommune

Vandsportscenter i Halskov Færgehavn: Samfundsøkonomisk analyse af effekter ved etablering af et nyt vandsportscenter inklusive overnatningsfaciliteter i form af hotel og husbåde. Fokus på bl.a. arbejdspladser og kommunale skatteindtægter.

Kunde: Slagelse Kommune

Kabelbane over Vejle Fjord: Beregning af bl.a. indtægtsgrundlaget i forbindelse med business case for en ny kabelbane ved badestranden Albuen i Vejle.

Kunde: Vejle Kommune

Fremtidens strategier til fremtidens destinationer

I samarbejde med Kvistgaard+Hird, By+Land, Firstmove og Senti har Realise udviklet et nyt fleksibelt rådgivningsprodukt målrettet strategiudviklingen i de nye turistdestinationer.

Udvikling og forandring

De nye destinationer er en fantastisk lejlighed til at tænke nyt. Alle må udvikle og forandre sig. Det gælder selvfølgelig også for os som rådgivere.
Kvistgaard+HIRD, By+Land, Firstmove og Senti er gået helt nye veje for at hjælpe med at udvikle skarpe strategier, der matcher de nye destinationers behov.

I en tid, hvor det gamle ikke er godt nok, hvor det nye hele tiden banker på døren, hvor gæsterne bliver mere krævende, hvor nye samarbejder ser dagens lys, og hvor det skarpe ikke kun består i at levere
strategier og løsninger. Det består også i at levere på nye og engagerende måder, der sikrer både forankring og fremdrift.

Med det afsæt har vi i teamet designet en helt ny type strategiproces. Den er tværfaglig, og den stiller krav til deltagerne – til destinationerne. For vi ønsker at udfordre de nye destinationer. Gør vi ikke det, bliver strategierne
ikke skarpe nok.

Strategiprocessens elementer og ydelser

Vores nye strategiproces er bygget op omkring fire elementer, som sikrer, at vi sammen når fra tanke til handling:

 • Perspektivet
 • Udfordringen
 • Løsningen
 • Beslutningen

Vi hjælper med:

 • Strategi – hele processen fra start til slut
 • Delstrategi – kun med fokus på et bestemt element i strategien
 • Strategitjek – fokus på en eksisterende strategi, der skal udfordres eller en ny strategi, der skal sikres gennemslagskraft

Hvem er vi?

Vi er et stærkt tværfagligt team med stor erfaring inden for bl.a. udvikling af strategier og planer for kommuner og destinationer, turismepolitikker, kommunikation, digitalisering, økonomiske analyser og forbrugerforståelse.

Teamet har erfaring og ekspertise på mange niveauer, og vi kender din virkelighed. Vi ved, hvad der skal til for at nå frem til fremtidens strategier for dig og din organisation. Vi bringer vores viden og erfaring i spil i alle dele af strategiprocessen – nok mest der, hvor du helst vil undgå det!

For nærmere information

For nærmere information eller få tilsendt uddybende materiale kontakt Partner Brian Gardner Mogensen på mobil: 60522561 eller e-mail: [email protected]


Ny kommerciel overnatningskapacitet i Nordsjælland

Realise har for Visit Nordsjælland arbejdet med hvordan der kan tiltrækkes

Sucre Et Impuissance

investeringer i ny kommerciel overnatningskapacitet.

Udfordringerne i Nordsjælland

Kommunerne i VisitNordsjælland

Steroider som inte är smaksatta innehåller 5 gram kreatin per portion och är fria från gluten, soja, mejeriprodukter, jäst detta kontaktformular och andra viktiga allergener. föroreningar och specifika ämnen som är förbjudna för idrottare.

er udfordret på kommerciel overnatningskapacitet. Feriehusejerne ønsker ikke at leje deres sommerhuse ud. Samtidig udfordres campingpladser af stagnation i overnatningstal og deraf uudnyttet kapacitet. Det betyder, at det er svært at øge antallet af overnattende turister og kommunerne går dermed glib af det forbrug et øget antal turister vil skabe, herunder de nye arbejdspladser og de nye kommunale kijk hier eens naar skatteindtægter der affødes af et øget antal turister i VisitNordsjælland.

Mulighederne i Nordsjælland

Med det afsæt har Realise undersøgt mulighederne for at tiltrække investeringer i ny kommerciel overnatningskapacitet i tilknytning til:

 • Husbåde i lystbådehavne
 • Nye forretningskoncepter i tilknytning til campingpladser
 • Hoteller/Badehoteller
 • Flexboliger
Partner i Realise Brian Gardner Mogensen på investeringskonference i Visit Nordsjælland

Levitra 20 Mg Generico

på Hotel Bretagne i Hornbæk den 27-11-2018. Kilde: Visit Nordsjælland

Rapport om tiltrækning af ny kommerciel overnatningskapacitet kan læses her: https://www.visitnordsjaelland.dk/sites/default/files/asp/visitnordsjaelland/PDF/final_strateginotat_-_tiltraekning_af_investeringer_i_turismen_i_nordsjaelland_0.pdf