LOADER
Menu
Turisme

Fremtidens strategier til fremtidens destinationer

I samarbejde med Kvistgaard+Hird, By+Land, Firstmove og Senti har Realise udviklet et nyt fleksibelt rådgivningsprodukt målrettet strategiudviklingen i de nye turistdestinationer.

Udvikling og forandring

De nye destinationer er en fantastisk lejlighed til at tænke nyt. Alle må udvikle og forandre sig. Det gælder selvfølgelig også for os som rådgivere.
Kvistgaard+HIRD, By+Land, Firstmove og Senti er gået helt nye veje for at hjælpe med at udvikle skarpe strategier, der matcher de nye destinationers behov.

I en tid, hvor det gamle ikke er godt nok, hvor det nye hele tiden banker på døren, hvor gæsterne bliver mere krævende, hvor nye samarbejder ser dagens lys, og hvor det skarpe ikke kun består i at levere
strategier og løsninger. Det består også i at levere på nye og engagerende måder, der sikrer både forankring og fremdrift.

Med det afsæt har vi i teamet designet en helt ny type strategiproces. Den er tværfaglig, og den stiller krav til deltagerne – til destinationerne. For vi ønsker at udfordre de nye destinationer. Gør vi ikke det, bliver strategierne
ikke skarpe nok.

Strategiprocessens elementer og ydelser

Vores nye strategiproces er bygget op omkring fire elementer, som sikrer, at vi sammen når fra tanke til handling:

 • Perspektivet
 • Udfordringen
 • Løsningen
 • Beslutningen

Vi hjælper med:

 • Strategi – hele processen fra start til slut
 • Delstrategi – kun med fokus på et bestemt element i strategien
 • Strategitjek – fokus på en eksisterende strategi, der skal udfordres eller en ny strategi, der skal sikres gennemslagskraft

Hvem er vi?

Vi er et stærkt tværfagligt team med stor erfaring inden for bl.a. udvikling af strategier og planer for kommuner og destinationer, turismepolitikker, kommunikation, digitalisering, økonomiske analyser og forbrugerforståelse.

Teamet har erfaring og ekspertise på mange niveauer, og vi kender din virkelighed. Vi ved, hvad der skal til for at nå frem til fremtidens strategier for dig og din organisation. Vi bringer vores viden og erfaring i spil i alle dele af strategiprocessen – nok mest der, hvor du helst vil undgå det!

For nærmere information

For nærmere information eller få tilsendt uddybende materiale kontakt Partner Brian Gardner Mogensen på mobil: 60522561 eller e-mail: [email protected]


Ny kommerciel overnatningskapacitet i Nordsjælland

Realise har for Visit Nordsjælland arbejdet med hvordan der kan tiltrækkes investeringer i ny kommerciel overnatningskapacitet.

Udfordringerne i Nordsjælland

Kommunerne i VisitNordsjælland er udfordret på kommerciel overnatningskapacitet. Feriehusejerne ønsker ikke at leje deres sommerhuse ud. Samtidig udfordres campingpladser af stagnation i overnatningstal og deraf uudnyttet kapacitet. Det betyder, at det er svært at øge antallet af overnattende turister og kommunerne går dermed glib af det forbrug et øget antal turister vil skabe, herunder de nye arbejdspladser og de nye kommunale skatteindtægter der affødes af et øget antal turister i VisitNordsjælland.

Mulighederne i Nordsjælland

Med det afsæt har Realise undersøgt mulighederne for at tiltrække investeringer i ny kommerciel overnatningskapacitet i tilknytning til:

 • Husbåde i lystbådehavne
 • Nye forretningskoncepter i tilknytning til campingpladser
 • Hoteller/Badehoteller
 • Flexboliger
Partner i Realise Brian Gardner Mogensen på investeringskonference i Visit Nordsjælland på Hotel Bretagne i Hornbæk den 27-11-2018. Kilde: Visit Nordsjælland

Rapport om tiltrækning af ny kommerciel overnatningskapacitet kan læses her: https://www.visitnordsjaelland.dk/sites/default/files/asp/visitnordsjaelland/PDF/final_strateginotat_-_tiltraekning_af_investeringer_i_turismen_i_nordsjaelland_0.pdf

Kender du BOP?

Arbejder du med skabe udvikling i turismen og oplevelsesøkonomien på et bestemt sted? Er du interesseret i at skabe tiltag, der kan realiseres og tiltrække nye turister og skabe nye arbejdspladser? Så er BOP – “The Business of Place” måske det rigtige udviklings- og investeringsværktøj!

Læs videre