LOADER
Menu

Klimatilpasning er ikke bare klimatilpasning!

 • 07 nov. 2019
 • klimatilpasning
 • Klimaet ændrer sig. Risikoen for oversvømmelser på grund af skybrud eller stormflod bliver større i fremtiden. Det er et faktum. Det er ikke mange år siden, at stormene Allan, Bodil og Carl skabte omfangsrige skader i Danmark, der kostede mange hundrede millioner kroner i efterfølgende skadesudbedringer. Svaret på ændringer i klimaet er klimatilpasning. Men klimatilpasning er ikke bare klimatilpasning!

  Partner i Realise ApS Martin Elmegaard Mortensen siger:

  ”Klimatilpasning er ikke bare klimatilpasning fordi klimatilpasning er ikke kun et spørgsmål om at reducere skadesomkostningerne i tilfælde af skybrud og stormflod. Det er også en mulighed for nytænke og sammentænke klimatilpasning med tiltag med bredere lokaløkonomiske og samfundsøkonomiske formål, der kan skabe nye positive gevinster, der alt andet lige ikke ville være skabt. Klimatilpasning kan have flere formål prova qui, hvor det vigtige er, at investeringens gevinster for borgere og erhvervsliv overstiger investeringens omkostninger”.

  Klog og smart klimatilpasning

  Ved at buy clenbuterol klimatilpasse klogt og smart kan følgende gevinster hentes:

  • Øgede ejendomspriser, øget grundskyld, øget sundhed som følge af etablering af rekreative arealer ifm. LAR (lokal afledning af regnvand) løsninger.
  • Øget turisme som følge af sammentænkning af kystsikring og turisme i form af forøget attraktivitet i for tiltrækning af turister.
  • Reduktion af anlægsomkostninger til klimatilpasning med sammentænkning med andre anlægsprojekter, hvor man skal i jorden.
  • Når vi i Danmark har høstet de gode erfaringer med klimatilpasning, vil vores løsninger formentlig kunne sælges til andre lande, der ønsker at klimatilpasse. Vores løsninger kan med andre ord blive en eksportvare.
  • I Danmark vil klimatilpasning bliver en intern konkurrenceparameter for bosætning. Med andre ord vil kommuner der har klimatilpasset stå bedre i kampen om nye borgere.

  Realise og klimatilpasning

  I Realise kan vi hjælpe kommuner og forsyningsselskaber med at foretage de nødvendige økonomiske beregninger som beslutningsgrundlag for klimatilpasning:

  • Cost-Benefit i samfundsøkonomisk perspektiv
  • Cost-benefit i budgetøkonomisk perspektiv på
  • Statistik- og dataanalyse
  • Værdisætning af gevinster ved klimatilpasning

  Partner Martin Elmegaard Mortensen har været personligt involveret i en lang række projekter, hvor klimatilpasningens økonomiske effekter har været centrale, bl.a.:

  • Klimatilpasning af Nykøbing Sjælland.
  • Investeringsredegørelse for klimatilpasning i København.
  • Model til værdisætning af grønne områders effekt på ejendomspriser, grundskyldsskatter, sundhed og omsætning i detailhandel i København.
  • Caseberegninger: Værdisætning af grønne områder i København.
  • Værdisætning af Nansensgade i Odense
  • Værdisætning af byfornyede ejendomme i København
  • Værdisætning af ejendomme med gårdhaver i København
  • Stormflodssikring af Roskilde inderfjord og Jyllinge Nordmark.

  For nærmere information kontakt:

  Martin Elmegaard Mortensen på mobil 2256 5661 eller på e-mail: [email protected] Få nyheden ud: