LOADER
Menu

Professionelle og uvildige businesscases som grundlag kommunale investeringer

De kommunale beslutningstagere efterspørger i stigende grad solide og gennembearbejdede økonomiske businesscases som grundlag for kommunale investeringer i f.eks. byudvikling, arealudvikling, udvikling af lystbådehavne, ny infrastruktur, klimatilpasning m.v. Realise sætter en ære i udarbejdelsen af retvisende økonomiske businesscases baseret på faglig professionalisme og uvildighed med afsæt i de mest sandsynlige forudsætninger.

Nye arbejdspladser og nye borgere er helt vitalt i den kommunale økonomi. Derfor foretages der hele tiden kommunale investeringer i tiltag, der har som formål at skabe en positiv udvikling, der kan skabe indtægter og i sidste ende bidrage til den kommunale finansiering af den traditionelle velfærd på områderne børn, ældre, skole og sundhed. Derfor er det også vigtigt, at investeringerne er rentable og at gevinsterne ved investeringerne overstiger omkostningerne i et lokalt samfundsøkonomisk perspektiv.

Det er rigtig godt med gode politiske visioner om en bestemt udvikling i et bestemt område i Danmark. Det er rigtig godt med drømme om hvad bestemte investeringer vil kaste af sig af positive effekter i form af f.eks. nye arbejdspladser, nye borgere, turister og nye skatteindtægter. Men mange kommuner oplever desværre, at projekter i f.eks. udvikling og transformation af byer, udviklings af erhvervsarealer, udvidelse eller forskønnelse af lystbådehavne m.v. bliver liggende i skuffen og ikke realiseres. Alternativt at de realiseres men at den forventede effekt udebliver. Det kan der være flere årsager til, men en væsentlig årsag er formentlig kvaliteten af det beslutningsgrundlag der foreligges beslutningstagerne.

Realise tilbyder kommunerne udarbejdelse af retvisende økonomiske businesscases baseret på faglig professionalisme og uvildighed med afsæt i de mest sandsynlige forudsætninger. Det handler om, at kunne sandsynliggøre og godtgøre en forventet udvikling i tilknytning til den konkrete investering baseret på den faktiske udvikling og forventede fremtidige udvikling.

Adm. direktør og partner i Realise ApS Brian Gardner Mogensen siger:

Når man som kommunal beslutningstager forvalter skatteborgernes penge gælder i princippet samme forretningsmæssige tilgang som i en privat virksomhed. En god investering fører til et godt afkast, mens en dårlig investering fører til det modsatte. Med andre ord bør der præsteres kommunale investeringer, der skaber den ønskede udvikling f.eks. nye arbejdspladser, nye borgere eller flere turister og som sidst men ikke mindst samlet set overstiger de omkostninger, der er forbundet med investeringenEn måde at sikre dette, at tænke økonomi i form af omkostninger, indtægter og driftsøkonomi ind fra start, således der løbende i projektudviklingen foretages de nødvendige cost-benefit analyser og man til sidst står med et projekt, der med en god portion sandsynlighed kan realiseres med de ønskede effekter. Alternativt at et ikke rentabelt projektet lægges ned.”

Foto: Adm. direktør og partner i Realise ApS Brian Gardner Mogensen, Kilde: Realise ApS