LOADER
Menu

Samfundsøkonomi på transport- og klimaområdet

 • 18 jan. 2018
 • Samfundsøkonomi
 • Har du brug for at få en samfundsøkonomisk analyse af et vej- eller jernbaneprojekt? Har du brug for en samfundsøkonomisk beregning af  et klimatilpasningsprojekt? Eller har du brug for en 3. parts vurdering af din samfundsøkonomiske analyse? Så kontakt Realise der er eksperter i samfundsøkonomi og har indgående erfaring med anvendelse af modellerne TERESA og PLASK.

  En korrekt opgørelse og værdisætning af omkostninger og gevinster er altafgørende for en beregning af en retvisende samfundsøkonomi i tilknytning til f.eks. offentlige investeringer i veje, jernbaner, broer, lufthavne, havne eller offentlige investeringer i beskyttelse mod skybrud og stormflod.

  Direktør/partner i Realise Martin Elmegaard Mortensen siger:

  Vi sætter i Realise en ære i udarbejdelse af retvisende samfundsøkonomisk beregninger. I den forbindelse er opstilling af realiserbare forudsætninger det centrale omdrejningspunkt både på omkostningssiden og på gevinstsiden. Hvis ikke anlægs- og driftsøkonomien samt effekterne for trafikanter, brugerne eller de beskyttede er realiserbare, bliver den samfundsøkonomiske beregning ikke retvisende og det vil i sidste ende være et politisk problem, da det i yderste konsekvens kan føre til beslutninger på et forkert grundlag.

  Det svarer til, at man f.eks. beslutter sig for at anlægge en ny motorvej baseret på et givent trafikgrundlag, som kun realiseres for 50 procents vedkommende efter anlæg af motorvejen. Det vil i givet fald være et problem, som burde være forudset i opstillingen af det trafikale grundlag. Derfor er netop de realiserbare forudsætninger noget vi i Realise bruger meget tid på i vores tilgang og arbejde med samfundsøkonomien.

  Foto af Martin Elmegaard Mortensen. Kilde: Realise ApS

  Realise anvender værktøjerne:

  • TERESA – Transportministeriets Regnearksmodel for Samfundsøkonomisk Analyse for transportområdet.
  • PLASK – Miljøstyrelsens klimatilpasningsværktøj til beregning af de samfundsøkonomiske gevinster ved beskyttelse mod skybrud og stormflod

  Realise har være og er bl.a. rådgiver på følgende projketer:

  • Ekstern kvalitetssikring af Ring Syd projektet som underleverandør til Sweco for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
  • Klimatilpasning i Odsherred som underleverandør til Orbicon for Odsherred Kommune
  • 3. parts vurdering af samfundsøkonomien af tunnellægning af Åboulevard i København for Københavns Kommune
  • Ny forbindelse over Randers Fjord som underleverandør for Sweco for Randers Kommune
  • Samfundsøkonomisk analyse af en ny International Kombiterminal i Køge for Københavns Speditørforening
  • Udarbejdelse af samfundsøkonomiske nøgletal for gangtrafikanter i København for Københavns Kommune

  For nærmere information og dialog kontakt:

  Partner/Direktør Martin Elmegaard Mortensen, Cand. Oecon.

  E-mail: [email protected]

  Mobil: 2256 5661