LOADER
Menu

Samfundsøkonomisk analyse af indsats mod terrænnært grundvand

 • 24 nov. 2020
 • klimatilpasning
 • Ny samfundsøkonomisk analyse fra KL og DANVA udarbejdet af Realise og Kouno viser, at det kan betale sig at gå sammen om løsninger, der fjerner det terrænnære grundvand fra bygninger og veje.

  I Danmark stiger grundvandsspejlet, og i mange byer giver det anledning til fugtige kældre, fugtige huse, ustabile veje og påvirkning af renseanlæggenes drift.

  Samfundsøkonomiske beregninger på fire cases

  De samfundsøkonomiske beregninger er foretaget på fire cases i byområderne i:

  • Sunds
  • Odense
  • Herlev
  • Aarhus

  Beregningerne i foretaget i samarbejde med Herning Vand, Vandcenter Syd, HOFOR, Aarhus

  Kalkulationerne er sket ved at estimere værdien af de samlede omkostninger og værdien af de samlede gevinster over 100 år ved henholdsvis grundejerløsninger og selskabsløsninger i de fire byområder.

  Resultater

  Resultaterne af de samfundsøkonomiske beregninger viser, at når man investerer i fælles løsninger, der fjerner grundvand fra bygninger og veje, så får man pengene tilbage 2-7 gange.

  Analysen kan læses hos KL:

  https://www.kl.dk/media/25676/samfundsoekonmisk-analyse-af-terraennaert-grundvand.pdf

  Analysen er omtalt i Jyllands-Posten:

  https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12575487/analyse-det-er-en-god-forretning-at-loese-vandproblemer-i-faellesskab/