LOADER
Menu

Samfundsøkonomiske effekter af kommunale investeringer

Der kan være større eller mindre positive samfundsøkonomiske effekter af kommunale investeringer i et nyt byudviklings- eller erhvervsudviklingsområde, en transformation af et erhvervsområde til et boligområde, udvidelse af en lystbådehavn, forskønnelse af bymidten, nyt spillested, nye sportsfaciliteter m.v.? Men hvordan påvirker disse investeringer beskæftigelsen, befolkningsudviklingen, turismen og skattegrundlaget i kommunen? Vigtige forhold som bør være afdækket som led i det  beslutningsgrundlag som de kommunale beslutningstagere foreligges.

De nyvalgte byrådsmedlemmer i de 98 danske kommuner er nu trukket i arbejdstøjet. Det betyder samtidig en hverdag, hvor der skal træffes vigtige beslutninger på vegne af skatteborgerne i kommunen. En hverdag hvor der skal træffes beslutninger, der skaber grundlag for vækst i form af nye jobs, nye borgere, nye turister og et større skattegrundlag.

I Realise har vi gennem de sidste par år oplevet en større og større interesse for rentable kommunale investeringer. En interesse for at de investeringer der foretages i kommunerne skal være forbundet med større gevinster end omkostninger. Med andre ord skal gevinsterne i form af nye jobs, nye borgere, nye turister og disses påvirkning af skattegrundlaget overstige investeringens størrelse i form af de anlægs- og driftsomkostninger der er forbundet med en given investering.

I Realise bidrager vi til at skabe det bedste økonomiske kommunale beslutningsgrundlag baseret på realiserbare forudsætninger.  Et økonomisk beslutningsgrundlag der kaster lys på hvilke effekter den pågældende investering alt andet lige kaster af sig i form af nye jobs, nye borgere, nye turister og ikke mindst hvordan investeringen påvirker kommunekassen.

Kommunaløkonomisk vækstmodel

Med henblik på at beregne de samfundsøkonomiske effekter opstiller vi en vækstmodel for den pågældende kommune baseret på de gældende socioøkonomiske forhold:

  • Modellen skal give beslutningstagerne et klart billede af hvilke effekter, der er forbundet med en given investering
  • Modellen beregner effekterne af en given investering på beskæftigelse, produktion, indkomstskabelse og skatter
  • Modellen skaber et ensartet beslutningsgrundlag så forskellige investeringer til enhver tid kan sammenholdes og prioriteres

Opstilling af forudsætninger

Med henblik på at identificere de realiserbare forudsætninger som grundlag for den modelberegning, tager vi altid udgangspunkt i det pågældende områdes karakteristika. Der er forskel på kommuner og en effekt i kommune x er ikke ensbetydende med at kommune y kan opnå den samme effekt, hvilket i høj grad kan skyldes forskellen i kommunernes befolknings-, og erhvervs- og kulturelle struktur.

Afhængig af hvilken type af investering der tages i regning, er markedet, konkurrenter og erfaringer faste bestanddele, der analyseres med henblik på opstilling af realiserbare forudsætninger.

Markedet:

  • Hvordan har markedet udviklet sig nationalt, regionalt og lokalt på de pågældende områder og hvordan forventes markedet at udvikle sig i fremtiden?

Konkurrenter:

  • Hvem er konkurrenterne og hvad er deres nuværende og fremtidige forventede markedsandel

Erfaringer:

  • Er der erfaringer med lignende investeringer og effekterne af disse?

Er du interesseret i at høre mere?

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi arbejder med at opgøre og beregne de samfundsøkonomiske effekter af kommunale investeringer samt hvordan vi kan hjælpe dig – så kontakt:

Brian Gardner Mogensen, partner/adm. direktør

Mobil nr.: 60522561

E-mail: [email protected]