LOADER
Menu

Strategi for fælles kystbeskyttelse og kystudvikling af Strøby Egede og Strøby Ladeplads

Strategi for fælles kystbeskyttelse og kystudvikling af Strøby Egede og Strøby Ladeplads er i høring frem til den 1. februar 2023. Strategien er udarbejdet for Stevns Kommune af Schønherr (Totalrådgiver) i samarbejde med Natour, WSP, Fonden Teknologirådet og Realise Danmark.

Realise Danmark har bidraget med opstilling af finansieringsmodeller og eksempler på bidragsfordeling.

Strategien kan læses på Stevns Kommunes hjemmeside: https://stevns.dk/Media/638001236118281897/Strategi%20for%20f%C3%A6lles%20kystbeskyttelse%20og%20kystudvikling%20af%20Str%C3%B8by%20Egede%20og%20Str%C3%B8by%20Ladeplads%20%28udgave%20politisk%20behandling%29.pdf

Øvrigt materiale, videoer m.v. kan ses på Stevns Kommunes hjemmeside: https://stevns.dk/service-and-selvbetjening/natur-and-miljoe/stroeby-egede-og-vandet