LOADER
Menu

Vi er valgt til at beskytte Dragørs kyst

 • 20 mar. 2020
 • klimatilpasning
 • Realise er med i et rådgiverteam bestående af
  Schønherr A/S, Orbicon/WSP, NATOUR Climate, Research, Development & Design og Almenr ApS, som skal komme med et bud på udvikling af Dragør Kommune som en klimarobust Kystkommune. Realise er konsulent i teamet med ansvar for den økonomiske plan.

  Dragør Kommune som klimarobust kystkommune

  Risikoen for oversvømmelse stiger i de kommende år i takt med de forventede klimaforandringer. Dragør Kommune ligger lavt i landskabet og er en del af de ti områder, som staten og EU har udpeget som sårbare over for havvandstigninger og stormflod. Med støtte fra Realdania og Miljø- og Fødevareministeret har Dragør Kommune besluttet at igangsætte arbejdet med en – på den ene side – konkretiseret og – på den anden side – strategisk udviklingsplan for “Den robuste kystkommune”. Målet er at kunne tilpasse kystbeskyttelsen af Dragør til fremtidens klima.

  Parallelkonkurrence

  Der er tale om en parallelkonkurrence udskrevet af Dragør Kommune og Realdania der løber frem til august 2020. Tre rådgiver hold er valgt til at deltage i parallelkonkurrencen:

  • Arkitema K/S og COWI A/S
  • GHB Landskabsarkitekter A/S med Hele Landet ApS, CORNELIUS VÖGE ApS og Tyréns A/S
  • Schønherr A/S med Orbicon/WSP, NATOUR Climate, Research, Development & Design og Almenr ApS

  Mere information

  For mere information om parallelkonkurrencen se her:

  https://realdania.dk/nyheder/2020/02/dragoer-havvand-210220

  https://www.dragoer.dk/vores-kommune/en-kommune-i-udvikling/diger-i-dragoer-den-klimarobuste-kystkommune/