LOADER
Menu

Vi vinder kystbeskyttelse, by- og naturudvikling i Strøby Egede

 • 13 sep. 2021
 • Byudvikling/Kystsikring
 • I samarbejde med Schønherr (hovedrådgiver), WSP, Teknologirådet og Natour har Realise vundet opgaven med at skabe kystbeskyttelse, by- og naturudvikling i Strøby Egede. Opgaven skal udarbejdes for Stevns Kommune og er medfinansieret af Realdania.

  Cost-benefit, parts- og bidragsfordeling og finansiering

  Realise er ansvarlige for gennemførelse af samfundsøkonomiske cost-benefit beregninger, opstilling af parts- og bidragsfordeling samt beskrivelse af de finansieringsmodeller der kan realiseres.

  Partner Brian Gardner Mogensen siger:

  Det er er virkelig spændende opgave, der kalder på den tværfaglighed vi som rådgiverteam repræsenterer i form af arkitekt- og ingeniørkompetencer, inddragelse- og facilitering samt vores kompetencer i økonomi og finansiering.

  Det er afgørende at der kan skabes en parts- og bidragsfordeling samt en realiserbar finansieringsmodel. Forudsætningen herfor er, at der kan skabes merværdier og gevinsterne ved at skabe kystbeskyttelse integreret med by- og naturudvikling i Strøby Egede er større end omkostningerne.

  Jeg ser frem til samarbejdet med Stevns Kommune og internt i vores rådgiverteam“.