LOADER
Menu

God samfundsøkonomi i en ny international kombiterminal ved Køge

Realise og Sweco har udarbejdet en samfundsøkonomisk analyse af en ny international kombiterminal ved Køge for Københavns Speditørforening. Resultatet er, at det er en god samfundsøkonomisk forretning for Danmark at etablere en ny international kombiterminal ved Køge.

Analysen har beregnet en intern rente på mellem 12 % og 22 %. Det betyder, at gevinsterne ved at anlægge en ny international kombiterminal i Køge er betydeligt højere end omkostningerne.

Hvis Danmark omvendt ikke etablerer en international kombitermial ved Køge. Så vil Watch me increase my steroid dosage -Khaligraph Jones alpha pharmaceuticals the anabolic window – truth or myth – emerging athlete jernbanegodset blive omlæsset til lastbiler på kombiterminaler i Nordtyskland og Sydsverige og kørt til København. Det vil være forbundet med en negativ samfundsøkonomi for Danmark. Den samfundsøkonomiske analyse viser, at dette vil være forbundet med en negativ nettonutidsværdi på mellem 6 og 12 mia. kr.

International Kombiterminal i Køge – Samfundsøkonomisk analyse – 17-4-2018

Forud for den samfundsøkonomiske analyse har Realise i 2017 udarbejdet en markedsanalyse med deltagelse af 11 store nationale og udenlandske transport- og logistikvirksomheder. Analysen blev udarbejdet for Fonden Femern Belt Devolopment. Markedsanalysen viste en stor interesse for Køge. Et stort flertal af virksomhederne i markedsanalysen fremhæver blandt andet nærhed til det europæiske motorvejsnet, let adgang til Køges erhvervshavn, den kommende Femern Bælt-forbindelse og EU-transportkorridoren fra Helsinki i nord til Sicilien i syd. Virksomhederne fremhæver også, at Køge ligger på København-Ringstedbanen, den veludbyggede vejinfrastruktur i og omkring Køge samt adgangen til Skandinavisk Transport Center.

Kombiterminal ved Køge – Markedsanalyse – 02-03-2016

Partner i Realise ApS Brian Gardner Mogensen sammen med Køge Kommunes borgmester Flemming Christensen under præsentationen af markedsanalysen for en Kombiterminal ved Køge i marts 2017. Kilde: Dagbladet Køge.

Brian Gardner Mogensen siger:

“En fremtidig international kombiterminal ved Køge vil være et af de største transport- og logistisk aktiver i Østdanmark. Et aktiv der ikke mindst skal ses i lyset af den kommende Femern Bælt forbindelse og mulighederne for at skabe et nordeuropæisk logistik- og transportknudepunkt i Køge geografien. Der er tale om en enestående mulighed for at skabe varige nye arbejdspladser og økonomiske vækst med afsæt i et område, der i forvejen er stærkt på transport og logistik.”

Partner i Realise ApS Brian Gardner Mogensen som moderator på Borgmestertopmødet i Landdistrikernes Telt med titlen “Vækst – også efter de store anlægsprojekter” på Folkemødet på Bornholm. Kilde: Guldborgsund Kommune