LOADER
Menu

Ingen grund til gætværk i byplanlægningen

Hvor mange m2 boliger og hvilke typer boliger bliver der behov for i fremtiden? Hvor mange m2 erhverv og hvilke typer erhverv bliver der behov for i fremtiden? Disse spørgsmål er afgørende at kunne svare på, når der planlægges for nye bolig- og erhvervsarealer i kommunerne. Realise er leveringsdygtig i et professionelt, uvildigt og retvisende grundlag, der sikrer en optimal arealanvendelse.

Med den “rigtige” arealanvendelse realises salg af byggeretter

Hvad er den “rigtige” arealanvendelse? Det er når en kommune udlægger et areal til f.eks. nye tæt-lav boliger som efterfølgende realiseres i form af at byggeretterne sælges, boligerne opføres og mennesker flytter ind. Det er det med andre ord, når der er et match mellem hvad markedet efterspørger og hvad arealer udlægges til, siger Martin Elmegaard Mortensen Partner i Realise.

Omvendt er der tale om “forkert” arealanvendelse, hvis der udlægges arealer til f.eks. etagebyggeri i lejeboliger og det efterfølgende ikke realiseres, men det viser sig, at efterspørgslen på lige præcis det areal er f.eks. kontorerhverv. Med andre ord er der her ikke et match mellem efterspørgslen i markedet og arealanvendelsen, siger Martin Elmegaard Mortensen.

Hvordan identificeres den rigtige arealanvendelse?

Realise er leveringsdygtig i professionelle, uvildige og retvisende absorberingsanalyser af efterspørgslen efter m2 til boliger og erhverv og typen af boliger og erhverv.

Med afsæt i forudsætninger baseret på den historiske udvikling samt de forhold der påvirker efterspørgslen efter grundarealer til boliger og erhverv kan Realise skabe et kvalificeret grundlag for hvor mange m2 der kan forventes at blive behov for de kommende år til:

  • boliger
  • kontorerhverv
  • produktionserhverv
  • detailhandel
  • restaurationer, caféer m.v
  • sociale institutioner (skoler, børnehaver m.v.)

Realise tilbyder udover absorberingsanalyser:

  • at foretage beregninger af de samfundsøkonomiske effekter på antal nye arbejdspladser, antal nye borger og disses påvirkning af de kommunale skatteindtægter af arealudviklingsprojekter.

For nærmere information

For nærmere information

Martin Elmegaard Mortensen på 22565661 eller e-mail: [email protected]