LOADER
Menu
Erhvervsudvikling

Vi skaber grundlaget for realisering af Nord Port – Hotel & Office ved Køge

Realise bidrager til udviklingen af et nyt centralt beliggende erhvervsområde ved Køge Nord Station på højhastighedsbanen mellem København og Ringsted via Køge.

Projektet hedder Nord Port – Hotel & Office og udvikles af Moe A/S i samarbejde med Bayarch og med Realise som økonomisk rådgiver.

Realise identificere markedsgrundlaget og opstiller businesscasen for udvikling af Køge Nord Stationsområde med 52.000 m2 bebyggelse til hotel, kontor og detailhandel.

Det er Køge Kommunes vision, at Køge Nord Station og Køge Nord stationsområde udbygges gradvist med mulighed for at kunne tiltrække erhvervs- og servicevirksomheder. Dette skal blandt andet ske gennem etableringen af et attraktivt bymiljø omkring den nye station.

Køge Kommunes vision for byudvikling i Køge Nord er at styrke Køges position som regionalt knudepunkt for erhvervsudvikling og udnytte potentialet for området fuldt ud. Det er målet at udvikle og tiltrække virksomheder gennem etablering af attraktive erhvervsområder af forskellig karakter

Udvikling af Nivå kræver det “rigtige” fokus

Fokusér på rentabiliteten i de tiltag og investeringer der skal bringe udviklingen af Nivå i den rigtige retning. Realisér kun de investeringer der giver et godt afkast i form af nye arbejdspladser, nye borgere og nye skatteindtægter. Det stiller store krav til det beslutningsgrundlag, som politikerne i Fredensborg Kommune skal træffe beslutning på. Vi har nemlig ikke råd til at fejlinvestere, hvis Nivå skal bringes i en gunstig udvikling. Partnerne Brian Gardner Mogensen og Martin Elmegaard Mortensen bidrager til debatten om udviklingen af Nivå.

Læs videre

Realise ApS forbereder anlæg af ny Storstrømsbro

I 2022 får Danmark en ny Storstrømsbro der forbinder Falster med Masnedø og Sjælland. Broen skal afløse den “eksisterende, gamle og trætte” Storstrømsbro fra 1937. Realise ApS hjælper Guldborgsund Kommune og Vordingborg Kommune med at identificere de bydende konsortiers behov for faciliteter og services i nærområdet i anlægsfasen.

Læs videre