LOADER
Menu
Erhvervsudvikling

Ingen grund til gætværk i byplanlægningen

Hvor mange m2 boliger og hvilke typer boliger bliver der behov for i fremtiden? Hvor mange m2 erhverv og hvilke typer erhverv bliver der behov for i fremtiden? Disse spørgsmål er afgørende at kunne svare på, når der planlægges for nye bolig- og erhvervsarealer i kommunerne. Realise er leveringsdygtig i et professionelt, uvildigt og retvisende grundlag, der sikrer en optimal arealanvendelse.

Med den “rigtige” arealanvendelse realises salg af byggeretter

Hvad er den “rigtige” arealanvendelse? Det er når en kommune udlægger et areal til f.eks. nye tæt-lav boliger som efterfølgende realiseres i form af at byggeretterne sælges, boligerne opføres og mennesker flytter ind. Det er det med andre ord, når der er et match mellem hvad markedet efterspørger og hvad arealer udlægges til, siger Martin Elmegaard Mortensen Partner i Realise.

Omvendt er der tale om “forkert” arealanvendelse, hvis der udlægges arealer til f.eks. etagebyggeri i lejeboliger og det efterfølgende ikke realiseres, men det viser sig, at efterspørgslen på lige præcis det areal er f.eks. kontorerhverv. Med andre ord er der her ikke et match mellem efterspørgslen i markedet og arealanvendelsen, siger Martin Elmegaard Mortensen.

Hvordan identificeres den rigtige arealanvendelse?

Realise er leveringsdygtig i professionelle, uvildige og retvisende absorberingsanalyser af efterspørgslen efter m2 til boliger og erhverv og typen af boliger og erhverv.

Med afsæt i forudsætninger baseret på den historiske udvikling samt de forhold der påvirker efterspørgslen efter grundarealer til boliger og erhverv kan Realise skabe et kvalificeret grundlag for hvor mange m2 der kan forventes at blive behov for de kommende år til:

  • boliger
  • kontorerhverv
  • produktionserhverv
  • detailhandel
  • restaurationer, caféer m.v
  • sociale institutioner (skoler, børnehaver m.v.)

Realise tilbyder udover absorberingsanalyser:

  • at foretage beregninger af de samfundsøkonomiske effekter på antal nye arbejdspladser, antal nye borger og disses påvirkning af de kommunale skatteindtægter af arealudviklingsprojekter.

For nærmere information

For nærmere information

Martin Elmegaard Mortensen på 22565661 eller e-mail: [email protected]

Vi skaber grundlaget for realisering af Nord Port – Hotel & Office ved Køge

Realise bidrager til udviklingen af et nyt centralt beliggende erhvervsområde ved Køge Nord Station på højhastighedsbanen mellem København og Ringsted via Køge.

Projektet hedder Nord Port – Hotel & Office og udvikles af Moe A/S i samarbejde med Bayarch og med Sports breakdowns: Sports breakdowns in strength training and bodybuilding buy anabolic nvspca.org Zinc bodybuilding now for more muscle mass and strength – Realise som økonomisk rådgiver.

Realise identificere markedsgrundlaget og opstiller businesscasen for udvikling af Køge Nord Stationsområde med 52.000 m2 bebyggelse til hotel, kontor og detailhandel.

Det er Køge Kommunes vision, at Køge Nord Station og Køge Nord stationsområde udbygges gradvist med mulighed for at kunne tiltrække erhvervs- og servicevirksomheder. Dette skal blandt andet ske gennem etableringen af et attraktivt bymiljø omkring den nye station.

Køge Kommunes vision for byudvikling i Køge Nord er at styrke Køges position som regionalt knudepunkt for erhvervsudvikling og udnytte potentialet for området fuldt ud. Det er målet at udvikle og tiltrække virksomheder gennem etablering af attraktive erhvervsområder af forskellig karakter

Udvikling af Nivå kræver det “rigtige” fokus

Fokusér på rentabiliteten i de tiltag og investeringer der skal bringe udviklingen af Nivå i den rigtige retning. Realisér kun de investeringer der giver et godt afkast i form af nye arbejdspladser, nye borgere og nye skatteindtægter. Det stiller store krav til det beslutningsgrundlag, som politikerne i Fredensborg Kommune skal træffe beslutning på. Vi har nemlig ikke råd til at fejlinvestere, hvis Nivå skal bringes i en gunstig udvikling. Partnerne Brian Gardner Mogensen og Martin Elmegaard Mortensen bidrager til debatten om udviklingen af Nivå.

Læs videre