LOADER
Menu

Udvikling af Nivå kræver det “rigtige” fokus

Fokusér på rentabiliteten i de tiltag og investeringer der skal bringe udviklingen af Nivå i den rigtige retning. Realisér kun de investeringer der giver et godt afkast i form af nye arbejdspladser, nye borgere og nye skatteindtægter. Det stiller store krav til det beslutningsgrundlag, som politikerne i Fredensborg Kommune skal træffe beslutning på. Vi har nemlig ikke råd til at fejlinvestere, hvis Nivå skal bringes i en gunstig udvikling. Partnerne Brian Gardner Mogensen og Martin Elmegaard Mortensen bidrager til debatten om udviklingen af Nivå.

Nivå har som udgangspunkt en god beliggenhed og en god tilgængelighed, hvilket er gode forudsætninger for at skabe en interessant udvikling.  Nivås beliggenhed tæt på Kystbanen og Helsingørmotorvejen samt Strandvejen og den umiddelbare korte afstand til vores hovedstad, placerer Nivå med en tæt på optimal placering. Nivå havn og strandpark er fantastisk. Alligevel viser virkeligheden, at Nivå præstere en beskæmmende dårlig udvikling. Det ses meget tydeligt i Nivå centeret, der mest af alt minder om et gråt og kedeligt sted, der har tabt pusten med mange tomme butiksvinduer.

Adm. direktør/partner Brian Gardner Mogensen ved Nivå Havn. Kilde Realise ApS

Antallet af borgere i Nivå er kun steget med 1,7 % i perioden 2010-2017. Til sammenligning er befolkningen i Region Hovedstaden steget med 7,5 % i samme periode, og 3,5 % i Fredensborg Kommune. Antallet af arbejdspladser i Fredensborg er faldet med 5,2 % i perioden 2008-2015.  Ejendomspriserne stiger, men ikke i samme takt som det omkringliggende samfund. Det seneste år er priserne steget med 2,7 % i Fredensborg på Villa/rækkehuse. Til sammenligning er priserne i Danmark steget med 4,3 % og 4,2 % for Region Hovedstaden.

Det er rigtig godt med gode politiske visioner om en bestemt udvikling i et bestemt område. Det er rigtig godt med drømme om hvad bestemte investeringer, vil kaste af sig af positive effekter. Men det er vores erfaring, at det ikke er tilstrækkeligt. Det handler om, hvorvidt hjemmearbejdet er gjort godt uanset det handler om at skabe nyet liv i Nivå centeret med flere butikker eller mere generelt at skabe arbejdspladser eller tiltrække nye borgere til Nivå. Hvis hjemmearbejdet ikke har det rette kvalitet vil man formentlig oplevet at planer og idéer bliver liggende i skuffen og ikke realiseres. Alternativt at de realiseres men at den forventede effekt udebliver.

Vi anbefaler, at der udover et stærkt lokalt engagement, fokuseres på:

  • De forretningsmæssige muligheder for at skabe udvikling i Nivå.
  • Hvordan Nivå kan distancere sig fra konkurrerende byer med afsæt i fornyet udvikling

    Gene Therapy for ED Appears Safe

    af de styrker som Nivå har i dag.

  • Hvad der konkret efterspørges af kommunale investeringer blandt potentielle private og institutionelle investorer i Nivå.

Nivå fortjener en god udvikling og det kræver det ”rigtige” fokus.