LOADER
Menu

Martin Elmegaard Mortensen taler om klimatilpasningens økonomiske effekter på workshop for kommuner hos Orbicon

Klimaet ændrer sig. Risikoen for oversvømmelser på grund af skybrud eller stormflod bliver større i fremtiden. Det er et faktum. Det er ikke mange år siden, at stormene Allan, Bodil og Carl skabte omfangsrige skader i Danmark, der kostede mange hundrede millioner kroner i efterfølgende skadesudbedringer. Det store spørgsmål i kommunerne er, om det kan svare sig at investere i klimatilpasning. Kommer investeringerne tilbage til borgene og virksomhederne i form af sparede skadesomkostninger? Med andre ord. Er det økonomisk rentabelt at investere i klimatilpasning?

Direktør/partner i Realise ApS Martin Elmegaard Mortensen siger:

”Svaret er klart ja. Men klimatilpasning er ikke kun et spørgsmål om at reducere skadesomkostningerne i tilfælde af skybrud og stormflod. Det er også en mulighed for nytænke og sammentænke klimatilpasning med tiltag med bredere lokaløkonomiske og samfundsøkonomiske formål, der kan skabe nye positive gevinster, der alt andet lige ikke ville være skabt. Klimatilpasning kan have flere formål, hvor det vigtige er, at investeringens gevinster for borgere og erhvervsliv overstiger investeringens omkostninger”.

I Realise ApS har vi kan vi hjælpe kommunerne med at foretage de nødvendige økonomiske beregninger som beslutningsgrundlag for klimatilpasning:

 • Cost-Benefit i samfundsøkonomis perspektiv
 • Cost-benefit i budgetøkonomisk perspektiv på
 • Statistik- og dataanalyse
 • Værdisætning af gevinster ved klimatilpasning
 • Økonomiske effektanalyser på virksomhedernes evne til skabe ny produktion, beskæftigelse, indkomstskabelse og skatteindtægter til kommunerne.

Martin Elmegaard Mortensen har været personligt involveret i en lang række projekter, hvor klimatilpasning økonomiske effekter har været centrale, bl.a.:

 • Investeringsredegørelse for klimatilpasning i København
 • Model til værdisætning af grønne områders effekt på ejendomspriser, grundskyldsskatter, sundhed og omsætning i detailhandel i København
 • Caseberegninger: Værdisætning af grønne områder i København
 • Værdisætning af Nansensgade i Odense
 • Værdisætning af byfornyede ejendomme i København
 • Værdisætning af ejendomme med gårdhavner i København
 • Stormflodssikring af Roskilde inderfjord og Jyllinge Nordmark.

For nærmere information kontakt:

Martin Elmegaard Mortensen på mobil 2256 5661 eller på e-mail: [email protected]