LOADER
Menu

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved byfortætning

Brian Gardner Mogensen holder oplæg om de samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved byfortætning den 28. november 2018. Det sker på et fyraftensarrangement hos IDA Trafik og Byplan på Kalvebod Brygge i København.

IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) Trafik og Byplan holder den 28.11. fyraftensarrangement med fokus på byfortætning. På mødet vil der være oplæg med cases fra Byudvikling af Høje Taastrup C og Byudvikling omkring Roskilde station.

I programmet for fyraftensarrangementet hedder det:

  • Der er igen en åbning for at bygge tæt i byerne. En åbning som især de mellemstore byer benytter sig af i disse år. Bygherrer ønsker optimal forrentning, arkitekter ønsker komplekse opgaver og kommunerne ønsker at gå forrest i kampen om at være erhvervsvenlige og tiltrække nye borgere. Men hvor meget byfortætning kan en mellemstor by klare? Hvem er det egentlig der bygges for? – og hvad sker der når nabokommunen får de samme gode ideer?

Brian Gardner Mogensen siger:

  • Der er tale om et særdeles relevant tema som beslutningstagere, byplanlæggere i kommuner, arkitekter og økonomer på interesserer sig for. Byfortætning er nemlig forbundet med både gevinster i forhold projektet rentabilitet, men også med en række omkostninger for by og borgere. Det vil jeg på mødet forsøge at kaste lys på.”

Program:

Kl. 15.00 – Velkommen til arrangementet v. Synnøve Klitgaard

Kl. 15.10 – Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger og gevinster v. Brian Gardner Mogensen Adm. direktør/Partner – Realise aps

Kl. 15.50 – Byudvikling af Høje Taastrup C
Høje Taastrup C I de kommende år sker der en ambitiøs byudvikling i området mellem Høje Taastrup Station og City2 – Høje Taastrup C. De centrale dele af Høje Taastrup By skal omdannes til en mere sammenhængende, aktiv og tryg bydel med flere boliger og mere erhverv. Der skal bl.a. skabes et gennemgående parkstrøg med stier, pladser til aktiviteter og oplevelser for hele byen. v/ Ole Pedersen, Direktør for Holteprojekt

Kl. 16.30 – Pause med gløgg og æbleskiver

Kl. 17.10 – Byudvikling omkring Roskilde Station

I Roskilde arbejdes der med udviklingen af en række projekter i det stationsnære område. Med afset i en ambitiøs strategi om at sikre nye boliger, styrke bylivet og binde byen bedre sammen på tvært af jernbanen. Strategien med flere separate projekter sikre en stor robusthed i byudviklingen. Samtidig med at alle projekterne har et særligt fokus på mobilitet og forholdet mellem fortætning og bykvalitet.

v/ Magnus Haahr Nielsen, Arkitekt MAA og Byplanlægger i Roskilde Kommune

Kl. 17.50 – Afslutning

Link til program: