LOADER
Menu

102 Opslag

Samfundsøkonomiske effekter af kommunale investeringer

Der kan være større eller mindre positive samfundsøkonomiske effekter af kommunale investeringer i et nyt byudviklings- eller erhvervsudviklingsområde, en transformation af et erhvervsområde til et boligområde, udvidelse af en lystbådehavn, forskønnelse af bymidten, nyt spillested, nye sportsfaciliteter m.v.? Men hvordan påvirker disse investeringer beskæftigelsen, befolkningsudviklingen, turismen og skattegrundlaget i kommunen? Vigtige forhold som bør være afdækket som led i det  beslutningsgrundlag som de kommunale beslutningstagere foreligges.

Læs videre