LOADER
Menu

102 Opslag

Har du brug for en kommunal vækstmodel?

En kommunal vækstmodel kan være et godt redskab til at hjælpe beslutningstagerne i kommunen med at få det nødvendige overblik over omkostninger og gevinster ved de forskellige forslag til kommunale investeringer. Et redskab der samtidig sikrer, at beslutningstagerne kan sammenligne omkostninger og gevinster på tværs forskellige investeringer. Dermed øges sandsynligheden for at træffe de rigtige beslutninger, der bringer kommunen i den ønskede retning. Læs videre

Samfundsøkonomiske effekter af kommunale investeringer

Der kan være større eller mindre positive samfundsøkonomiske effekter af kommunale investeringer i et nyt byudviklings- eller erhvervsudviklingsområde, en transformation af et erhvervsområde til et boligområde, udvidelse af en lystbådehavn, forskønnelse af bymidten, nyt spillested, nye sportsfaciliteter m.v.? Men hvordan påvirker disse investeringer beskæftigelsen, befolkningsudviklingen, turismen og skattegrundlaget i kommunen? Vigtige forhold som bør være afdækket som led i det  beslutningsgrundlag som de kommunale beslutningstagere foreligges.

Læs videre

Professionelle og uvildige businesscases som grundlag kommunale investeringer

De kommunale beslutningstagere efterspørger i stigende grad solide og gennembearbejdede økonomiske businesscases som grundlag for kommunale investeringer i f.eks. byudvikling, arealudvikling, udvikling af lystbådehavne, ny infrastruktur, klimatilpasning m.v. Realise sætter en ære i udarbejdelsen af retvisende økonomiske businesscases baseret på faglig professionalisme og uvildighed med afsæt i de mest sandsynlige forudsætninger.

Læs videre