LOADER
Menu

102 Opslag

Martin Elmegaard Mortensen taler om klimatilpasningens økonomiske effekter på workshop for kommuner hos Orbicon

Klimaet ændrer sig. Risikoen for oversvømmelser på grund af skybrud eller stormflod bliver større i fremtiden. Det er et faktum. Det er ikke mange år siden, at stormene Allan, Bodil og Carl skabte omfangsrige skader i Danmark, der kostede mange hundrede millioner kroner i efterfølgende skadesudbedringer. Det store spørgsmål i kommunerne er, om det kan svare sig at investere i klimatilpasning. Kommer investeringerne tilbage til borgene og virksomhederne i form af sparede skadesomkostninger? Med andre ord. Er det økonomisk rentabelt at investere i klimatilpasning?

Læs videre