LOADER
Menu

102 Opslag

Vi skaber grundlaget for den realiserbare bosætningsstrategi

Arbejdet med nye bosætningsstrategier er i fuld gang i de danske kommuner. Fokus er på hvordan kommunerne fastholder eksisterende borgere og hvordan der kan tiltrækkes nye borgere.  I Realise tilbyder vi, at udarbejde en professionel og uvildig “absorberingsanalyse” som grundlag for en realiserbar kommunal bosætningsstrategi. Med en absorberingsanalyse står kommunalbestyrelsen med et retvisende grundlag for den fremtidige efterspørgsel efter grundarealer til boligformål i kommunen.

Læs videre

Har du brug for en ekspert på Folkemødet på Bornholm?

Folkemødet 2018 nærmer sig og det betyder spændende folkelige debatter om på forskellige aktuelle politiske områder. Realise tilbyder i 2018 at deltage i paneldebatter med ekspertviden på områderne “Infrastruktur og Vækst”, “Klimabeskyttelse og Vækst” og “Hvad skal der til for at kommunale investeringers afføder den ønskede Vækst”. Står du og mangler en ekspert på disse områder – så kontakt Realise.

Læs videre

Samfundsøkonomiske effekter af kommunale investeringer

Der kan være større eller mindre positive samfundsøkonomiske effekter af kommunale investeringer i et nyt byudviklings- eller erhvervsudviklingsområde, en transformation af et erhvervsområde til et boligområde, udvidelse af en lystbådehavn, forskønnelse af bymidten, nyt spillested, nye sportsfaciliteter m.v.? Men hvordan påvirker disse investeringer beskæftigelsen, befolkningsudviklingen, turismen og skattegrundlaget i kommunen? Vigtige forhold som bør være afdækket som led i det  beslutningsgrundlag som de kommunale beslutningstagere foreligges.

Læs videre